Intensywny odchów cieląt. Czy warto przyspieszać odsadzanie?

Żywienie cieląt determinuje wydajność przyszłego, dojrzałego stada bydła mlecznego. Czy warto zatem postawić na intensywny odchów cieląt?