BVD u bydła – problem wciąż aktualny

BVD jest chorobą zakaźną powodującą największe straty w hodowli bydła mlecznego i mięsnego. Zobacz więcej!