syndrom słabego cielęcia

Upadki cieląt niedługo po porodzie często powodowane są przez tzw. syndrom słabego cielęcia. Jego wystąpienie powoduje znaczne straty ekonomiczne.

Charakteryzuje się szeregiem objawów klinicznych i może być wywoływany różnymi czynnikami, dlatego w leczeniu ważne jest określenie genezy problemu. Szanse na to, że słaby cielak po porodzie osiągnie pełnię sił, są niewielkie, dlatego warto dbać o status zdrowotny stada na co dzień, aby uniknąć kłopotu.

Syndrom słabego cielęcia – przyczyny

Syndrom słabego cielęcia może być wywoływany kilkoma różnymi czynnikami, dlatego każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Ze względu na czas pojawienia się, przyczyny dzielimy na prenatalne, perinatalne oraz postnatalne. Prenatalne to te, które działają na cielę jeszcze przed urodzeniem, czyli między innymi:

  • nieodpowiedni wiek i kondycja matki,
  • zbyt wczesny poród,
  • problemy spowodowane nieprawidłowym żywieniem,
  • atonia macicy,
  • ciąże mnogie,
  • wewnątrzmaciczne zakażenia bakteryjne.

Zagrożenia perinatalne to głównie różnego rodzaju komplikacje okołoporodowe, a postnatalne to głównie infekcje, hipotermia, niedobór odporności biernej czy przygniecenie przez matkę. Niezależnie od przyczyny powstania zespół słabego cielęcia stanowi bezpośrednie zagrożenie życia zwierzęcia i o jego wystąpieniu powinien zostać powiadomiony lekarz weterynarii.

Jak rozpoznać zespół słabego cielęcia?

syndrom słabego cielęcia

Stosowanie dodatków do żywienia pomoże podnieść odporność cielęcia i uchronić przed syndromem słabego cielaka. Fot. Josera

Wiele objawów sprawia, że nie w każdym przypadku muszą wystąpić wszystkie z nich. Zazwyczaj występuje niska masa urodzeniowa, a cielęta rodzą się bardzo słabe. W odróżnieniu od zdrowych zwierząt mają spory problem ze wstaniem na nogi, a jeżeli już im się to uda przyjmują zgarbioną i niepewną pozycję. Często mają również problemy ze ssaniem i oddychaniem. Ocenia się również kilka podstawowych parametrów, takich jak częstość oddechu i akcji serca, odruchy czy zabarwienie błon śluzowych. W większości przypadków zwierzęta z mocno rozwiniętym zespołem słabego cielęcia padają do 3 dni po porodzie. Dalsza diagnostyka jest prowadzona przez lekarza weterynarii i skupia się na poznaniu przyczyn problemu. Słaby cielak po porodzie oznacza najprawdopodobniej dysfunkcje organizmu matki, którym należy przeciwdziałać.

Jak uchronić cielaki?

Profilaktyka polega głównie na utrzymaniu wysokiego poziomu dobrostanu w stadzie. Obejmuje to również regularną ocenę kondycji krów. Ocena kondycji pomaga również zapobiegać występowaniu zaburzeń metabolicznych, które mogą wywoływać syndrom słabego cielęcia. Dobrą praktyką jest szczepienie ciężarnych krów na choroby zakaźne zgodnie z kalendarzem szczepień ustalonym indywidualnie z lekarzem weterynarii. Słabe cielę po porodzie należy jak najszybciej napoić siarą, a także zapewnić mu odpowiednią temperaturę i drożność dróg oddechowych.

Dobry efekt można osiągnąć, utrzymując odpowiednią dawkę pokarmową, zwłaszcza w drugiej połowie laktacji. Obejmuje to zarówno utrzymanie odpowiedniego bilansu białka i energii, jak i ewentualne uzupełnianie niedoborów czy podawanie dodatków paszowych. Również u cieląt można stosować dodatki, które podnoszą ich odporność i stymulują rozwój układu pokarmowego, takie jak Josera IgluVital. Ten preparat mlekozastępczy dzięki zawartości probiotyków, prebiotyków i immunoglobulin wspiera układ odpornościowy cieląt w pierwszym okresie życia, a przy tym dostarcza odpowiedniej ilości składników odżywczych, zapobiegając osłabieniu i ułatwiając bezproblemowy odchów.