Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydłużyła termin składania wniosków o płatność dobrostanową.

Oczywiste jest, że optymalizacja dobrostanu zwierząt gospodarskich wpływa na polepszenie wyników produkcyjnych. Nie od dziś bowiem wiadomo, że poprawa warunków bytowych na fermie oznacza „szczęśliwsze” zwierzęta. W myśl jednej z 5 zasad dobrostanu jest on zapewniony, gdy „Zwierzę jest wolne od dyskomfortu fizycznego i termicznego, ponieważ ma dostęp do bezpiecznego schronienia i wygodnego miejsca odpoczynku”. Obowiązkiem hodowców jest przestrzeganie norm dobrostanu. Dlatego wychodząc naprzeciw tym potrzebom, zapewniono wsparcie finansowe w zakresie polepszania warunków bytowych zwierząt w gospodarstwach. O subwencje mogą ubiegać się hodowcy bydła i trzody chlewnej.

Środki na optymalizację dobrostanu bydła i świń

W tym roku ARiMR wydłużyła termin składania wniosków o płatność dobrostanową. Można to robić do 15 czerwca. Ponadto wniosek można również złożyć w późniejszym terminie, trzeba mieć tylko na uwadze, że złożenie wniosku po 15 czerwca 2020 r. wiąże się z tym, że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1%. Ostateczny termin składania wniosku o płatności dobrostanowe upłynie 10 lipca 2020 r.
Pomoc finansowa z PROW 2014–2020 jest realizowana w ramach działania „Dobrostan zwierząt”. Celem wsparcia jest rekompensata za poniesione koszty i utracone dochody wynikające z wdrożenia praktyk hodowlanych związanych z optymalizacją dobrostanu zwierząt.

Oczywiste jest, że optymalizacja dobrostanu zwierząt gospodarskich wpływa na polepszenie wyników produkcyjnych. Nie od dziś bowiem wiadomo, że poprawa warunków bytowych na fermie oznacza „szczęśliwsze” zwierzęta.

Dla kogo płatność dobrostanowa?

Jak czytamy na stronie internetowej ARiMR, o wsparcie mogą starać się ci rolnicy, którzy poprawiają dobrostan bydła i trzody chlewnej przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę. Chodzi tu o powiększenie o co najmniej 20% w stosunku do aktualnie wymaganej minimalnej powierzchni. W skład działań w tym kierunku wchodzi również zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Płatność dobrostanowa

Ile wynosi roczna stawka wspomnianej płatności? „301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni w budynkach); 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach); 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym)” – czytamy na stronie Agencji.

W jaki sposób złożyć „wniosek o dobrostan”?

Wnioski o płatność dobrostanową można składać za pośrednictwem aplikacji eWniosek oraz na wspólnym formularzu wniosku dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014–2020. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie ARiMR.

Źródła: ARiMR, FAWEC https://www.fawec.org/pl/publikacje/30-dobrostan/202-czym-jest-dobrostan-zwierzat.