obsysanie cieląt

Hodowla wysokowydajnego bydła wymaga od hodowców uważnej obserwacji funkcjonowania zwierząt, w tym również ich behawioru. Nieprawidłowe warunki mogą prowadzić do występowania zachowań niepożądanych, takich jak obsysanie cieląt, a nawet dorosłych zwierząt.

Brak odpowiedniej reakcji na obsysanie w stadzie może skutkować pogorszeniem wyników produkcyjnych w przyszłości, a nawet częstszym występowaniem zapalenia wymienia. Dbanie o prawidłowy rozwój i żywienie to podstawowe elementy dobrostanu w produkcji zwierzęcej.

Jakie są przyczyny obsysania?

Warunki hodowlane ograniczają zwierzętom możliwość przejawiania naturalnych zachowań, skutkiem czego mogą być zaburzenia behawioralne. Cielęta zazwyczaj oddzielane są od krów niedługo po porodzie, co sprawia, że nie mają możliwości zaspokajania potrzeby ssania w naturalny sposób. Może to powodować wzajemne obsysanie cieląt, zwłaszcza utrzymywanych grupowo lub w parach. Rozwiązaniem jest podawanie pasz płynnych z zastosowaniem smoczka, jednak nie zawsze jest ono skuteczne. Niewłaściwa twardość czy rodzaj smoczka, zbyt długie użytkowanie czy nieprawidłowy montaż mogą wzmagać występowanie problemu obsysania w stadzie.

Bardzo ważnym aspektem jest stosowanie zarówno właściwego sprzętu do pojenia, jak i produktu (preparatu mlekozastępczego), które wymuszą właściwą prędkość ssania, wpływając tym samym na czas pojenia i zaspokojenie odruchu ssania u cieląt. Najwięcej problemów pojawia się bowiem przez krótki okres bezpośrednio po pojeniu paszą płynną.

Możliwe skutki obsysania

Cielęta chcąc zaspokoić potrzebę ssania najczęściej obsysają sobie wzajemnie takie części ciała jak uszy, pępek i ogon, co może doprowadzić do urazów i obtarć. Szczególnie niekorzystne jest obsysanie wymienia u cieliczek, ponieważ może skutkować nieprawidłowym rozwojem tego narządu. Urazy otwierają też drogę drobnoustrojom, zwiększając ryzyko infekcji i występowania mastitis w przyszłości.

Dodatkowo utrwalenie tego nawyku na początkowym etapie życia może powodować obsysanie się dorosłych zwierząt, a tym samym znaczne obniżenie produkcyjności, pogłębienie zaburzeń behawioralnych i straty ekonomiczne powodowane mniejszą ilością zdajanego mleka. Obsysanie się dorosłych krów jest szczególnie szkodliwe przed porodem, gdyż może prowadzić do zbyt wczesnego wycieku siary.

Obsysanie cieląt. Jak tego uniknąć?

Dzięki wprowadzeniu odpowiednich nawyków hodowlanych i stosowaniu wysokiej jakości pasz można zapobiec obsysaniu się cieląt. Należy unikać utrzymywania zwierząt w zbyt dużym zagęszczeniu i stosować odpowiednio dobrane, regularnie wymieniane smoczki. Wiadra ze smoczkami muszą być zawieszone na wysokości pozwalającej cielętom na pobieranie pokarmu w naturalnej pozycji z uniesioną głową.

Pomocne jest również stosowanie do odpajania wysokiej jakości preparatów mlekozastępczych, takich jak Josera Acidomil. Całkowita rozpuszczalność składników zapewnia prawidłową konsystencję stymulującą odruch ssania, a dodatkowo wysokiej jakości składniki wspomagają odporność zwierząt i poprawiają wykorzystanie paszy, wpływając pozytywnie na dobrostan zwierząt. Zapewnienie cielętom możliwości przejawiania naturalnych zachowań, a także stały monitoring stada i reagowanie na jego potrzeby to sposób na ograniczenie szkodliwych zachowań i utrzymanie zdrowego stada, a tym samym prowadzenie opłacalnej hodowli bydła.