Ze względu na intensyfikację produkcji w sektorze mleczarskim, dynamicznie zmieniają się potrzeby rynku, hodowców, ale również bydła mlecznego. Co za tym idzie, zmianom podlegają również środki żywienia zwierząt, w tym preparaty mlekozastępcze dla cieląt.

Jak sama nazwa wskazuje, preparat mlekozastępczy ma pełnić funkcję zastępczą dla mleka krowiego. Od początku kładziono zatem nacisk na właściwy skład podstawowy i parametry takie, jak białko oraz tłuszcz. Za wzorcowe uznawało się produkty, w których stosowano surowce mleczne oraz tłuszcz zwierzęcy. Rynek ewoluował, sytuacja ekonomiczna niejako wymusiła potrzebę redukcji kosztów, a co za tym idzie poszukiwania surowców tańszych, które pozwoliłyby utrzymać właściwe parametry produktu przy innym składzie surowcowym. W ten sposób zaczęto produkować preparaty mlekozastępcze, w których źródła białka pochodzenia mlecznego częściowo zaczęły zastępować surowce roślinne. Poziom białka w produkcie został zachowany, natomiast zmieniło się jego pochodzenie. Istotny na etykiecie był wówczas poziom włókna, który do dziś świadczy o zawartości surowców roślinnych. Ponadto rozwój technologii suszenia rozpyłowego pozwolił na wprowadzenie do receptury tłuszczu roślinnego, który z sukcesem stanowi dziś główne źródło energii w preparatach mlekozastępczych.

nowoczesny preparat mlekozastępczy

Dziś produkt zastępujący w odchowie mleko krowie musi być nowoczesny, wysokojakościowy i funkcjonalny. Fot. Josera

Wszystkie te zmiany miały na celu wykorzystanie szeroko dostępnych w przemyśle surowców, obniżenie kosztów produkcji, a co za tym idzie również kosztów żywienia zwierząt. Zastąpienie w dużym stopniu surowców mlecznych, roślinnymi, w produktach przeznaczonych dla najmłodszych cieląt skutkowało jednak pogorszeniem strawności komponentów oraz mniejszą przyswajalnością białka z produktu. Nie pozostało to również obojętne dla parametrów rozpuszczalności oraz homogenności gotowego pójła.

Można powiedzieć, że rozwój tego segmentu produktów zatoczył swoiste koło. Intensyfikacja produkcji, a co za tym idzie wysokie potrzeby zwierząt oraz oczekiwania hodowców względem odchowu cieląt postawiły przed producentami preparatów mlekozastępczych nie lada wyzwanie. Dziś produkt zastępujący w odchowie mleko krowie musi być nowoczesny, wysokojakościowy i funkcjonalny. Aby to osiągnąć, należy spojrzeć na koncepcje żywienia cieląt na nowo.

Bezproblemowy i opłacalny odchów cieląt

Po pierwsze: długofalowy cel. Nie jeden, a kilka. Czego oczekujemy od nowoczesnego modelu odchowu cieląt? Chcemy, aby cielęta miały dobry start: były zdrowe, osiągały pożądane przyrosty oraz prawidłowo się rozwijały. Ponadto zależy nam, już na tym etapie, na programowaniu przyszłej wydajności krów mlecznych i dążeniu do ich długowieczności. Nie bez znaczenia pozostają również potrzeby hodowcy. Odchów cieląt ma być bezproblemowy, stosunkowo łatwy, ze zmniejszonym nakładem czasu i pracy. Oczywiście ma być opłacalny.
Po drugie: osiągnięcie celu. Jak to zrobić? Zastosować skuteczny model odchowu cieląt. Przede wszystkim, dopasowany do gospodarstwa i stada. Do możliwości, potrzeb i celów. Odchów, który pozwoli na efektywny rozwój zwierząt oraz przyniesie korzyści finansowe hodowcy.
Po trzecie: kompleksowe metody. Jak wybrać najwłaściwszy model odchowu cieląt? Bazując na wiedzy i doświadczeniu doradców żywieniowych, najlepszych produktach i skutecznym serwisie. Celem współpracy doradcy żywieniowego z hodowcą i jego stadem jest wypracowanie pożądanych efektów, które przełożą się na zysk. Odchów cieląt jest na tyle newralgicznym etapem produkcji w stadzie bydła mlecznego, że wymaga maksymalizacji działań w obrębie szeroko pojętego dobrostanu zwierząt, które przełożą się na realne benefity po rozpoczęciu laktacji. Należy zatem maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie dają nam pierwsze miesiące życia cielęcia i wdrożyć w życie najskuteczniejszy system odchowu.

dobrostan żywieniowy cieląt

Dobrostan żywieniowy cieląt

Nowoczesny model odchowu cieląt wymaga nie tylko spełnienia podstawowych zasad dobrostanu zwierząt, ale precyzji w dbaniu o szczegóły. Jednym z nich jest dobrostan żywieniowy, jako odrębny czynnik decydujący o wydajności i ogólnym zdrowiu zwierząt. Co składa się na dobrostan żywieniowy? Przede wszystkim jakość zadawanej paszy, odpowiednie zbilansowanie dawki pokarmowej oraz prawidłowy system zadawania pasz. W swoich działaniach należy zadbać również o higienę żywienia, komfortowe warunki odchowu oraz silną profilaktykę żywieniową. Każdorazowo, programowanie przyszłej wydajności życiowej krów mlecznych rozpoczyna się od odchowu jałówek. Zatem dbanie o dobrostan żywieniowy zaczyna się już od narodzin cielęcia, a nawet wcześniej. Po racjonalnym żywieniu krów w okresie okołoporodowym przychodzi czas na efektywne żywienie cieląt. Kluczową rolę na tym etapie odchowu odgrywa pasza płynna. Nowoczesny odchów cieląt zakłada intensyfikację żywienia w oparciu o wysokojakościowe preparaty mlekozastępcze, idealnie dopasowane do potrzeb zwierząt, wprowadzane bezpośrednio po okresie siarowym.

Nowoczesny preparat mlekozastępczy, czyli jaki?

Co charakteryzuje nowoczesny preparat mlekozastępczy do intensywnego odchowu cieląt w pierwszych tygodniach życia? To już nie tylko właściwy poziom białka i tłuszczu. To nie tylko zerowy poziom włókna i 100% białka pochodzenia mlecznego. To coś więcej niż kompletny zestaw witamin
i minerałów oraz dodatki funkcjonalne, takie jak probiotyki i prebiotyki. Taki produkt, poza efektywnością opartą na właściwej recepturze podstawowej, wysokojakościowych, wysokostrawnych i łatwo przyswajalnych komponentach powinien cechować się również funkcjonalnością i wykazywać działanie profilaktyczne. Nie bez znaczenia pozostają właściwe parametry rozpuszczalności produktu oraz stabilności gotowego pójła. Albowiem ma on być praktyczny, a zatem bezproblemowy w stosowaniu.

Nowoczesny odchów cieląt zakłada intensyfikację żywienia w oparciu o wysokojakościowe preparaty mlekozastępcze, idealnie dopasowane do potrzeb zwierząt, wprowadzane bezpośrednio po okresie siarowym.

Poza zapewnieniem podstawowego poziomu bezpieczeństwa dla zwierząt wymaga się także wysokiej stabilności mikrobiologicznej dopasowanej do warunków fermowych. Co to oznacza w praktyce? Proces pojenia cieląt niesie ze sobą wiele utrudnień. Duża grupa cieląt, niesprzyjające warunki atmosferyczne, trudna pora roku, brak czasu na dokładne umycie wiader, problem z personelem, to tylko niektóre czynniki, z którymi musi mierzyć się niemal każde gospodarstwo. Każdorazowe, właściwe przygotowanie pójła i błyskawiczne, prawidłowe odpojenie cieląt niejednokrotnie graniczy z cudem. Przecież „nieszczęścia lubią chodzić parami”, a problemy pojawiać się w najmniej oczekiwanym momencie.

Cechy dobrego preparatu dla cieląt

Nowoczesny preparat mlekozastępczy poradzi sobie i w takich sytuacjach, minimalizując niekorzystne efekty nieprzewidzianych sytuacji w czasie odpajania cieląt. W jaki sposób? Jego podstawowa, wysokojakościowa receptura została bowiem wzbogacona w naturalne kwasy organiczne, których zadaniem jest skuteczne i długotrwałe obniżenie pH gotowego pójła, tak, aby zapewnić stabilność mikrobiologiczną na wiele godzin! Do tego długotrwała homogenność i brak jakichkolwiek osadów powodują, że tak przygotowana pasza płynna może zostać spożyta przez cielęta nawet po jej wystudzeniu, bez jakiejkolwiek szkody dla zwierząt. Proste, prawda?

właściwy odchów cieląt

Nowoczesny, specjalistyczny preparat mlekozastępczy o obniżonym pH poza swoją praktyczną funkcjonalnością w rękach hodowcy, przynosi spore korzyści żywieniowe i zdrowotne młodym zwierzętom. Fot. AdobeStock

Wsparcie w rozwoju cielęcia

Ale to nie wszystko. Nowoczesny, specjalistyczny preparat mlekozastępczy o obniżonym pH poza swoją praktyczną funkcjonalnością w rękach hodowcy, przynosi spore korzyści żywieniowe i zdrowotne młodym zwierzętom. Mowa przede wszystkim o intensywnym rozwoju młodych organizmów uwzględniającym wysokie przyrosty, dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu zawartego w produkcie białka na cele wzrostowe, a także istotnej stymulacji pobierania większych ilości wysokojakościowych pasz stałych, już na wczesnym etapie odchowu.

Nowoczesny preparat mlekozastępczy kontra biegunki u cieląt

Nasza wizja specjalistycznego preparatu mlekozastępczego zakłada również zdolność radzenia sobie w trudnych warunkach: zarówno środowiskowych, jak i zdrowotnych. Produkt wspiera cielęta w walce z biegunką oraz rekonwalescencji, która jest niezwykle istotna w tym trudnym okresie. Stabilizuje procesy trawienne po krótkim okresie adaptacji oraz pośrednio wpływa na redukcję istotnego patogenu środowiskowego – bakterii E. coli, zarówno w przewodzie pokarmowym, jak i kale cieląt.

Żywienie cieląt ad libitum

Nowoczesny preparat mlekozastępczy to również produkt, który idealnie nadaje się do stosowania w systemie żywienia ad libitum. Oznacza to, że cielę może w bezpieczny i efektywny sposób spożywać pójło mleczne, intensyfikując tym samym swój rozwój oraz programując przyszłą wydajność życiową. Żywienie ad libitum to przede wszystkim doskonała kondycja zwierząt, prawidłowy status zdrowotny oraz wysokie przyrosty w pierwszych tygodniach życia. Kluczem do sukcesu jest bowiem podział i wzrost komórek organizmu. Dostarczanie składników odżywczych reguluje tempo podziału komórek we wczesnej fazie wzrostu, dzięki czemu rozwój narządów, a tym samym wydajność krowy mlecznej w późniejszym życiu jest „programowana” poprzez intensywność karmienia. Ten efekt nazywamy programowaniem metabolicznym. Wyniki uzyskiwane w trakcie stosowania w żywieniu cieląt systemu ad libitum wskazują na pozytywny efekt na dojrzewanie narządów u cieląt oraz tkanek wymienia u jałówek.

Nowoczesny preparat mlekozastępczy poradzi sobie i w takich sytuacjach, minimalizując niekorzystne efekty nieprzewidzianych sytuacji w czasie odpajania cieląt.

Korzyści z żywienia ad libitum

Żywienie ad libitum z zastosowaniem nowoczesnego, zakwaszonego preparatu mlekozastępczego w praktyce to:

  • korzystne zachowanie cieląt w trakcie pojenia ze smoczka: dłuższy czas ssania, więcej czasu spędzonego przy smoczku w ciągu doby, minimalizacja ryzyka wystąpienia odruchu wzajemnego obsysania u cieląt;
  • szybszy spadek pH w przewodzie pokarmowym do wartości z zakresu redukcji patogenów oraz obniżenie średniego 24-godzinnego poziomu pH w trawieńcu, a w efekcie skrócenie czasu stwarzającego możliwość namnażania się drobnoustrojów oraz wzrost aktywności enzymów proteolitycznych – wzrost strawności białka;
  • możliwość spożycia większych ilości pójła przez cielęta w pierwszych tygodniach życia, kiedy zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze, pod kątem rozwoju i programowania przyszłej wydajności życiowej, jest największe;
  • możliwość szybkiego zwiększenia ilości pobieranej paszy stałej przy jednoczesnym zmniejszeniu średniego spożycia pójła w okresie odstawiania preparatu mlekozastępczego;
  • uzyskanie znacząco wyższego średniego dziennego przyrostu już w ciągu pierwszych 5. tygodni życia oraz istotnych różnic w wadze ciała powyżej 1. miesiąca życia;
  • wysoka odporność cieląt na czynniki zewnętrzne i chorobotwórcze, dzięki czemu obserwuje się oszczędności w zakresie kosztów leczenia w fazie odchowu.
acidomil

Acidomil to specjalistyczny preparat mlekozastępczy do bezproblemowego odchowu cieląt. Fot. Josera

Pamiętaj, że żywienie cieląt w systemie ad libitum z zastosowaniem idealnie dopasowanego preparatu mlekozastępczego:

  • nie powoduje żadnych problemów zdrowotnych nawet przy bardzo wysokich dawkach dziennych paszy płynnej!
  • niesie ze sobą korzyści ekonomiczne w skali całego okresu odchowu oraz uzyskanych wyników produkcyjnych: koszt wyższego wydatku na paszę płynną przy znaczącym wzroście żywej wagi zwierzęcia oraz obniżenia kosztów leczenia jest rekompensowany najczęściej do 35 dnia życia!

Największe korzyści ekonomiczne wynikają jednak z wcześniejszego wieku pierwszego wycielenia oraz zwiększonej wydajności mlecznej w późniejszej fazie laktacji krów mlecznych.