Komisja Europejska opublikowała 15 marca 2024 projekt zmiany dwóch rozporządzeń związanych z Zielonym Ładem.

Zmiany w zielonym ładzie.

Zmiany należy ocenić pozytywnie, gdyż usuwają i znacznie upraszczają, zgodnie z oczekiwaniami rolników, elementy Zielonego Ładu.  Ocenił minister Czesław Siekierski. Komisja Europejska proponuje:

  • zniesienie ugorowania 4% gruntów
  • wybór między dywersyfikacją a zmianowaniem
  • uproszczenia dot. okrywy glebowej
  • zmiany w sankcjach związanych z warunkowością.

Co daje możliwość wyboru między dywersyfikacją a zmianowaniem – tzw. norma Gaec 7?

Komisja proponuje, aby od 1 stycznia 2024 r. rolnicy mogli mieć wybór albo stosować dywersyfikację upraw albo zmianowanie.

W przypadku wyboru pierwszej metody dla gospodarstw

  • o powierzchni od 10 do 30 ha gruntów ornych- wystarczy posiadać 2 uprawy. Jednak największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75%,
  • powyżej 30 ha gruntów ornych wystarczy posiadać 3 upraw. Jednakże największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75%, a dwie uprawy główne więcej niż 95%.

Uproszczenia w normie dot. obowiązku utrzymania okrywy glebowej -tzw. norma Gaec 6.

Państwo członkowskie będzie miało swobodę w decydowaniu w jakim okresie roku ustanowić obowiązek utrzymania okrywy glebowej. Rozwiązanie to ułatwi rolnikom wykonywanie określonych zabiegów agrotechnicznych w dogodnym czasie. Na tę propozycję rolnicy czekali.

Gospodarstwa do 10 ha UR nie będą podlegały sankcjom związanym z realizacją norm środowiskowych ( tzw. warunkowości). W praktyce oznacza to zwolnienie gospodarstw do 10 ha użytków rolnych i z tych wymogów.

– Zaproponowane przez KE zmiany wychodzą naprzeciw postulowanym przez Polskę uproszczeniom.  W dużej mierze odpowiadają na potrzeby rolników wyrażane podczas protestów, gdyż dotyczą takich wymagań, które mogą wpłynąć na ograniczenie produkcji i wzrost kosztów.  Zaznaczył minister Czesław Siekierski.

Wcześniej Komisja Europejska poinformowała również o odstąpieniu od zakładanego ograniczania stosowania środków ochrony roślin

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/decyzje-komisji-europejskiej-w-sprawie-zielonego-ladu