Trwa nabór na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej, który rozpoczął się 11 marca br. Rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF), do 31 grudnia br. mogą składać wnioski do oddziałów regionalnych ARiMR.

Przez chorobę, jaką jest afrykański pomór świń, gospodarstwa hodowlane poniosły wielkie straty. Naprzeciw temu wychodzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i oferuje dofinansowanie na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 Zasady naboru

Jak informuje ARiMR, w przypadku ASF o pomoc mogą starać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok zwierząt w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie, których dotyczył dokument, stanowiły co najmniej 30% trzody posiadanej przez rolnika. Dodatkowo wsparcie uzależnione jest od powstania strat spowodowanych wystąpieniem ASF – pomoc zostanie przyznana, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania podania.
Do wniosku należy dołączyć protokół szacowania zwierząt. To na jego podstawie będzie określana wysokość wsparcia, z uwzględnieniem limitu pomocy gospodarstwa. Należy też brać pod uwagę, że kolejność przyznawania pomocy jest zależna od daty wpłynięcia wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami do oddziału regionalnego ARiMR.

Wsparcie gospodarstw dotkniętych klęskami żywiołowymi

O wsparcie mogą starać się również ci rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z klęsk żywiołowych, takich jak: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Dotacja może być wykorzystana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa m.in. odtworzenie plantacji wieloletnich, odbudowę zniszczonych budynków czy zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych.

Kwota wsparcia na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Pomoc można przeznaczyć na inwestycje zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowanych, określonych w rozporządzeniu wykonawczym MRiRW. Wynosi ona maks. 300 tys. zł, jednakże nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych.

Sposób złożenia wniosku na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wnioski o dofinansowanie na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej można składać w następujący sposób:
● poprzez skorzystanie z udostępnionych wrzutni/urn, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów, gdyż składanie ich osobiście, przez upoważnioną osobę lub bezpośrednio we właściwym oddziale regionalnym/biurze powiatowym ARiMR zostało ograniczone, lub
● w formie dokumentu elektronicznego wysłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
● przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Źródło: ARiMR