W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomiła nabór wniosków o wsparcie finansowania „Modernizacji gospodarstw rolnych” w jednym terminie. Od 21 czerwca 2021 r. można bowiem składać dokumenty w celu pozyskania środków na modernizację aż w pięciu obszarach.

Rozwój produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego czy produkcji bydła mięsnego to niektóre obszary, na których rozwój można pozyskać środki. ARiMR przyjmuje na nie wnioski do 19 sierpnia 2021 r. W tym roku po raz pierwszy dokumenty można składać w tym samym terminie. 

Ile środków można pozyskać na modernizację gospodarstw rolnych?

Jak możemy przeczytać na stronie ARiMR, limity wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014‒2020, wynoszą:

  • rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;
  • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;
  • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;
  • inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł;
  • nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Jeśli chodzi o cztery pierwsze obszary, to maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł dla inwestycji, które nie są bezpośrednio związane z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową albo modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem. 

Kto może skorzystać z dofinansowania modernizacji gospodarstw?

Rolnik, który planuje inwestycję związaną z produkcją mleka krowiego (obszar B), bydła mięsnego (obszar C) czy racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D), musi brać pod uwagę, że wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 13 tys. i większa niż 200 tys. euro. Natomiast o dofinansowanie do inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się starać rolnicy, którzy mają gospodarstwo o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. i nie większej niż 250 tys. euro. Jeśli zaś chodzi o gospodarstwa osób wnioskujących wspólnie, w ich przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 13 tys. euro, niemniej suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro. Po realizacji inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników powinna osiągnąć wartość co najmniej 13 tys. euro.  

Więcej informacji na temat dofinansowania znajdziesz na stronie ARiMR.

Źródło: ARiMR