rolnik dotacje

Rolnicy mogą się ubiegać o wsparcie w ramach dofinansowania przedsięwzięć służących wdrożeniu rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0.

Od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r. trwa nabór elektroniczny dotyczący pomocy w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Pula dla rolników wynosi 164 miliony zł.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O wsparcie na realizację przedsięwzięć służących wdrożenia rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0 z KPOiZO mogą się starać pełnoletnie osoby fizyczne, które mają nadany przez ARiMR numer identyfikacyjny, a oprócz tego jako rolnicy są ubezpieczone w KRUS-ie albo przyznano im płatności bezpośrednie (w 2023 lub 2022 roku), albo są posiadaczami bydła, wielbłądowatych, jeleniowatych, owiec, kóz, świń lub koniowatych.

Pomoc udzielona jednemu beneficjentowi nie może przekroczyć 200 tys. zł. Refundacji podlega standardowo do 65 proc. kosztów kwalifikowanych. Natomiast w przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1982 roku lub rolników zajmujących się certyfikowaną produkcją ekologiczną zwrot obejmuje do 80 proc. kosztów. Starającemu się o wsparcie przysługuje również prawo ubiegania się o zaliczkę.

Dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu systemów teleinformatycznych i rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji czy też wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych. Pomoc przysługuje zatem, gdy przedmiotem inwestycji jest nabycie i instalacja maszyn, sprzętu oraz oprogramowania komputerowego. Wsparcie dotyczy zakupu np. systemów zarządzania gospodarstwem, dronów rozpoznawczych i wykonawczych służących do prowadzenia działalności rolniczej, specjalistycznych robotów czy sensorów. Refundacja dotyczy również tzw. kosztów ogólnych.

Ile wynosi wysokość wsparcia rolnika? Jaka jest jego forma?

Wsparcie jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 do 80% tych kosztów – w przypadku:

  • Wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1235),
  • Wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1982 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2023 r.,
  • Wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1983 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2024 r.;

 do 65% tych kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

  • Wsparcie jest do wysokości limitu, który wynosi 200 000 zł na przedsięwzięcie ostatecznego odbiorcy wsparcia.
  • Wsparcie dotyczy przedsięwzięcia, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia na to przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 15 000 zł.

Wnioski Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wyłącznie za pośrednictwem swojej Platformy Usług Elektronicznych (otwórz).  Nabór trwa od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r. Nabór może zostać skrócony, w przypadku gdy zapotrzebowanie wynikające ze złożonych wniosków wyniesie 150 proc. dostępnego limitu.

Więcej informacji na:

https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-15-listopada—15-grudnia-2023-r