akccyza ppdatek rolny

Od 1 do 29 lutego br. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na nowym wzorze wniosku. W tym roku zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1,46 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

Gdzie składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego?

W 2024 r. producent rolny może składać wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wniosek należy składać w odpowiednim miejscu: ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu. Dokument pozwala ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, który rolnicy wykorzystali do produkcji rolnej.  Zwrot jest określony odpowiednim limitem.

Jakie są terminy na składanie wniosku?

Wnioski można już składać w dwóch terminach.

Pierwszy termin trwa od 1 lutego do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT, które dokumentują zakup oleju napędowego do produkcji rolnej . Faktury mają dotyczyć okresu od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.,

Drugi termin rozpocznie się od od 1 sierpnia  do 2 września 2024 r. wraz z fakturami VAT, które dokumentują zakup oleju napędowego do produkcji rolnej. Faktury mają dotyczyć okresu od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca 2024 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, owiec, kóz, koni i świń do wniosku rolnik musi dołączyć dodatkowy dokument. Dokument ten wydaje kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  Zawiera on informacje o średniej rocznej liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni. Liczba dotyczy roku 2023.

Więcej na:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-zwrot-podatku-akcyzowego-za-paliwo-rolnicze-od-1-lutego