starter dla cieląt, cielak jedzący z wiaderka

Oprócz szczególnie ważnego żywienia cieląt paszami płynnymi tj. mlekiem lub preparatem mlekozastępczym, równie ważne jest wprowadzenie do dawki pokarmowej dobrej jakości starterów.  To stałe pasze treściwe stosowane w celu osiągnięcia wysokich przyrostów dobowych oraz prawidłowego rozwoju przewodu pokarmowego.

Czym jest starter dla cieląt?

Starter jest pierwszą paszą treściwą wprowadzaną dla cieląt od 7 lub 14 dnia życia. Skarmianie pasz treściwych do woli u cieląt w okresie odpajania mlekiem lub preparatem mlekozastępczym jest właściwym sposobem na przyzwyczajenie układu pokarmowego cieląt do pobierania większych ilości pasz treściwych w przyszłości. Dodatkowo pobieranie starteru przez cielęta w ilości ponad 1,5 kg dzienne/ sztukę jest wskazówką do wyłączenia z żywienia mleka pełnego lub preparatów mlekozastępczych. Startery dla cieląt występują w formie musli, granulatów, w formie sypkiej lub formie suchego TMR.

Rodzaje starterów dla cieląt

Jednym z najpopularniejszych w żywieniu cieląt i najsmaczniejszych jest musli.  Jest to mieszanka ziaren zbóż (płatkowanych, gniecionych, poddanych obróbce termicznej) z granulatem komponentu białkowego (najczęściej soi) z dodatkiem składników mineralnych i witamin. Oprócz smakowitości musli ma też duże znaczenie jego struktura stymulująca motorykę przedżołądków oraz pobudzająca odruch przeżuwania. Odruch przeżuwania jest niezwykle istotny w utrzymaniu odpowiedniego pH treści żwacza. Najważniejszym buforem pH treści żwacza jest ślina wytwarzana podczas procesu przeżuwania.

Świetnym rozwiązaniem jest również suchy TMR, który jest mieszanką sieczki ze słomy lub siana, śruty zbożowej, ziaren zbóż, komponentów białkowych z dodatkiem mieszanki mineralno-witaminowej i melasy. Zalety podawania suchego TMR to wysokie dzienne przyrosty, prawidłowy rozwój żwacza,  pobudzanie motoryki przedżołądków i przeżuwania (jak w przypadku musli).

Część hodowców stosuje własne mieszanki starterowe.  Składają się z mieszanki śruty zbożowej (jęczmień, pszenica, owies) z dodatkiem ziarna kukurydzy, śruty poekstrakcyjnej sojowej lub koncentratu białkowego. Pamiętaj o dodatku do takiego starteru mieszanki mineralno-witaminowej dedykowanej cielętom! To bardzo ważne!

Inną możliwością może być podawanie cielętom granulatu. Skład granulatów może być podobny do musli, lecz jest mniej chętnie pobierany przez cielęta. Struktura granulatu nie wpływa pozytywnie na rozwój przedżołądków i przeżuwanie jak w przypadku musli, czy suchego TMR. W granulacie mogą znajdować się gorszej jakości komponenty.

Skład analityczny starteru

  • 18%  zawartość białka w paszy treściwej dla cieląt
  • 5-6% zawartość tłuszczu surowego
  • zawartość energii powinna znajdować się w przedziale: 11- 12 MJ ME/kg .

Dobra rada!

Warto pamiętać o stosowaniu dobrej jakości komponentów (zboża, soi) w przypadku mieszania własnych starterów dla cieląt. Dodatek odpowiedniej mieszanki mineralno-witaminowej, takiej jak Josera Kalber- Profi jest równie istotny. Nie zapominaj też o odpowiednim dawkowaniu mieszanki w ilości 5 %.

Zalecamy jednak, jeśli chodzi o rozwój układu pokarmowego cieląt oraz zdrowotności, stosowanie starteru w formie musli, jak Josera Kalberkost. Jest to musli, które zawiera wysokostrawne składniki pokarmowe dla optymalnego żywienia cieląt we wczesnej fazie odchowu. Toastowane nasiona soi i śruta lniana są świetnym źródłem białka i energii, dodatkowo dodatek składników mineralnych i witamin zapewnia odpowiedni rozwój cieląt.