Dobrostan zwierząt

Do 5 lutego 2024 r., MRiRW wydłużyło termin na określenie w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu. Jest to ważna informacja dla rolników wnioskujących o płatności do ekoschematu Dobrostan zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów.

Czym jest aplikacja IRZplus?

Aplikacja IRZplus to komputerowa baza danych utrzymywanych zwierząt lądowych. ARiMR stworzyła aplikację dla posiadaczy zwierząt produkcyjnych. To narzędzie umożliwia podmiotom związanym z produkcją zwierzęcą składanie w formie elektronicznej dokumentów związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt.

Aplikacja IRZplus (irz.arimr.gov.pl) pozwala szybko i wygodnie wypełnić ustawowe obowiązki z zakresu IRZ.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi obsługi zgłoszeń w przez internet dotępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnitwa (https://www.gov.pl/web/arimr/portal-irzplus—obsluga-zgloszen-przez-internet).

Ekoschemat dobrostan zwierząt – wydłużenie terminu.

Trzy kierunki użytkowania bydła do wyboru.

Rolnicy oczekujący płatności dobrostanowej mogą dokonywać zmian w systemie IRZplus. Zatem, jeśli w 2023 roku złożyli wniosek o przyznanie płatności w ramach wariantu Dobrostan opasów, a nie wskazali w systemie przeznaczenia bydła mogą to skorygować. A więc, są 3 opcje do wyboru.  Rolnik ma nastepujące opcje użytkowania: mięsno-opasowy, mleczno-opasowy lub opasowy. Dzięki temu hodowcy będą mogli dostać płatność do bydła, dla którego realizowali praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów. Oczywiście zgodnie z przepisami rozporządzenia dobrostanowego, a dla którego nie określili dotychczas w IRZplus przeznaczenia tego bydła do opasu.

Nowelizacja rozporządzenia.

Zgodnie z podpisaną 17 stycznia br. nowelizacją rozporządzenia, do płatności zostanie także zakwalifikowane bydło poddane ubojowi do 5 lutego 2024 r. Dotyczy to bydła, w odniesieniu do którego do tego dnia rolnik nie określił w systemie IRZplus kierunku użytkowania.  Lub  też ten kierunek określił bez uwzględnienia przeznaczenia tego bydła do opasu.

W przypadku zaś bydła sprzedanego do 5 lutego 2024 r., w odniesieniu do którego do tego dnia rolnik nie określił w systemie IRZplus kierunku użytkowania lub ten kierunek określił bez uwzględnienia przeznaczenia tego bydła do opasu jest inna procedura.  Rolnik wnioskujący o płatność w ramach wariantu Dobrostan opasów powinien złożyć do ARIMR oświadczenie o opasaniu tego bydła w gospodarstwie do czasu jego sprzedaży.

Podstawa prawna.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 797 z późn. zm).

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo