14 czerwca na dziedzińcu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odbyła się debata „Podsumowanie 20-lecia akcesji polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej”. Gospodarzem wydarzenia był minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Na debatę przybył również gość honorowy – były premier Jerzy Buzek. Podczas debaty zaproszeni goście mieli okazję do dyskusji: o negocjacjach akcesyjnych, obecności Polski we Wspólnocie oraz wyzwaniach, które stoją przed Polską i Unią Europejską.

Podsumowanie 20 lat.

-Z perspektywy 20 lat widać, jak dobrze polscy rolnicy wykorzystali szansę, jaką dała im Wspólna Polityka Rolna. Wykorzystaki także jaką pozycję – pomimo wielu trudności – polskie rolnictwo zdobyło na całym świecie. Podkreślił minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w czasie dzisiejszej debaty. – Niezwykle istotnym aspektem przemian był związek zawodowy „Solidarność”. Stwierdził były premier Jerzy Buzek.

Minister Siekierski podkreślił, że dzięki obecności w strukturach unijnych, a także w NATO możemy cieszyć się, że jesteśmy bezpieczni. Mamy wpływ na wiele ważnych spraw, korzystamy z ogromnych unijnych środków i wspólnego rynku. Możemy swobodnie podróżować i wybierać miejsce do pracy i życia.

– Z punktu widzenia przedsiębiorców uważam, że nie zmarnowaliśmy otrzymanej szansy. Możemy być dumni z sukcesów polskiej gospodarki żywnościowej. To efekt ciężkiej pracy: rolników, przedsiębiorców oraz polityków ze wszystkich ugrupowań.  Podkreślił wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców Andrzej Gantner.

– Pamiętajmy, że nie ma przetwórstwa bez rolnictwa i doskonałych, spełniających restrykcyjne normy europejskie surowców od polskich rolników – dodał Andrzej Gantner.

– Na moich oczach, jako rolnika na polskiej wsi, doszło do ogromnego skoku technologicznego – powiedział prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

Panel dyskusyjny prowadził prof. Artur Nowak-Far, doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie spraw europejskich w latach 2003-2005. Profesor stwierdził, że dzięki wspólnej polityce handlowej polskie rolnictwo może korzystać z takich samych warunków wsparcia co inni uczestnicy rynku europejskiego. Równie ważne jest wzajemne uznawanie certyfikatów i czynności administracyjnych na unijnym rynku.

Ważna teraz jest przyszłość rolnictwa.

Szef resortu rolnictwa Czesław Siekierski stwierdził, że obecne wyzwania dotyczące przyszłości są nie mniejsze niż przed samą akcesją, m.in. wobec coraz mocniej podnoszonych wyzwań klimatycznych i środowiskowych.

– Jaka powinna być Wspólna Polityka Rolna w następnej perspektywie finansowej? W jakim kierunku powinny pójść dalsze zmiany w Zielonym Ładzie? Jak powinno wyglądać rozszerzenie UE o kolejne kraje, w tym m.in. Ukrainę czy państwa Bałkanów Zachodnich? Jak to zmieni Wspólnotę Europejską i kolejną WPR? – stawiał pytania minister Siekierski.

Były premier Jerzy Buzek stwierdził, że bezpieczeństwo żywnościowe i niezależność energetyczna są obecnie najważniejszymi wyzwaniami, które stoją przed Polską i przed polską wsią.

– Dziś nie chodzi tylko o 20 lat, które minęły, ale przede wszystkim o przyszłość, również w kontekście wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej – podkreślił były premier.

Dr hab. Monika Stanny, prof. Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, stwierdziła, że przyszła Wspólna Polityka Rolna powinna być polityką rozwoju.

– Wielkim wyzwaniem jest demografia. Jest ona solą wszystkich innych wyzwań – zauważyła prof. Stanny.

Zgodziła się z tym poglądem prof. dr hab. Anna Matuszczak, kierownik Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

– Jeśli nie ma ludzi, to kto będzie wytwarzał żywność? Każdy człowiek podlega ekonomicznemu przymusowi konsumpcji – podkreśliła prof. Matuszczak. Także dodała, że na polskiej wsi jest ogromna luka cyfrowa i żebyśmy byli konkurencyjni, konieczne jest jej wypełnienie.

Podsumowanie 20 lat polskiego rolnictwa w UE

– Od dnia akcesji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, Polska otrzymała ponad 78 mld euro. W ciągu 20 lat akcesji Polska otrzymała z Unii ponad 250 mld euro, a wpłaciła 86 mld euro składek członkowskich. Oznacza, że otrzymaliśmy z UE trzy razy tyle co wpłaciliśmy. Wartość eksportu rolno-spożywczego w 2023 r. wyniosła 52 mld euro, co oznacza 10-krotny wzrost w porównaniu do 2004 r. Znacząco zwiększyło się także dodatnie saldo wymiany, które w 2023 r. wyniosło prawie 19 mld euro – wyliczał minister Siekierski.

Szef resortu rolnictwa zauważył, że jako resort rolnictwa byliśmy jednymi z najlepiej przygotowanych do negocjacji wejścia Polski do UE.

– Myślę, że dobrze wykonaliśmy to zadanie – podkreślił minister.

Minister zauważył, że obecnie zmienia się struktura społeczna i demograficzna wsi. Pojawiają się nowe grupy, np. robotników rolnych, zmienia się wydajność w rolnictwie.

– Rynkowe i towarowe gospodarstwa potrzebują stabilizacji, a małe – wsparcia. Widzę potrzebę dogłębnej analizy tych zmian – stwierdził szef resortu rolnictwa.

Minister podkreślił, że aby odpowiednio reagować na zmiany będą korzystać z dorobku naukowego instytutów i uczelni. Ważne jest to w kontekście polskiej prezydencji w UE, a także w przyszłych negocjacji wejścia Ukrainy w struktury Unii Europejskiej.

– Za tę możliwość bardzo dziękuję – dodał minister Siekierski.

Więcej na:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dobrze-ze-jestesmy-razem–20-lat-przemian-w-polskim-rolnictwie-i-na-polskiej-wsi