żywienie cieląt siarą

Jest gęsta, żółtawa. Powstaje w okresie okołoporodowym i jest pierwszą wydzieliną gruczołu mlekowego. Mowa o siarze (łac. colostrum). Dlaczego jest tak ważna dla oseska? O czym pamiętać w okresie żywienia cieląt siarą?

Okres siarowy jest newralgicznym odcinkiem czasu. Układ immunologiczny nowo narodzonego cielęcia nie jest całkowicie wykształcony, a siara jest nośnikiem niezbędnych składników, które wspierają odporność młodego zwierzęcia. Dzięki nim możliwe jest nabycie przez cielę odporności biernej. Dopiero w późniejszym etapie – 3-5 tygodnie życia – kształtuje się odporność czynna organizmu młodych przeżuwaczy.

Skład siary krowiej

Co takiego kryje się w tej ważnej wydzielinie? Dzięki czemu możemy nazywać ją życiodajnym „koktajlem”? Do czasu nabycia odporności czynnej przez cielę, ochrona młodego organizmu jest możliwa dzięki przeciwciałom siary. Jej skład różni się od mleka – ma większy udział suchej masy, białka, tłuszczu, związków mineralnych i witamin. Poziom immunoglobulin w siarze jest prawie 20 razy wyższy. Natomiast, charakteryzuje się mniejszą zawartością laktozy niż w później wydzielanym mleku. Zawiera ponad 250 związków chemicznych, ze zwiększonym udziałem biologicznie aktywnych składników, takich jak: hormony, enzymy, pochodne kwasów nukleinowych.  Ponadto, w jej składzie znajdują się substancje bakteriostatyczne – immunoglobuliny, laktoperoksydazy, lakteniny, laktoferynę, lizozym oraz leukocyty.

Układ immunologiczny nowo narodzonego cielęcia nie jest całkowicie wykształcony, a siara jest nośnikiem niezbędnych składników, które wspierają odporność młodego zwierzęcia.

żywienie cieląt siarą

Nowo narodzone cielę musi zdobyć odporność bierną wraz przeciwciałami z siary. Fot. Josera

Immunoglobuliny – białka do zadań specjalnych

Siara jest produkowana w czasie trzech ostatnich tygodni przed wycieleniem. W tym okresie do gruczołu mlekowym przekazywane są przeciwciała  ̶  immunoglobuliny G1 i G2. Siara ma największą wartość w pierwszych dawkach, czyli zaraz po porodzie. Z czasem ta wartość zmniejsza się – spada przyswajalność i koncentracja immunoglobulin.

Kiedy podawać siarę?

Ze względu na to, że zaraz po porodzie siara ma najwyższą wartość odżywczą, określa się, że pierwsza siara musi zostać podana w czasie 30 minut od wydania na świat cielęcia, do maksymalnie 2 godzin. W skrócie, zasada jest jedna: im szybciej, tym lepiej. Ma to też związek ze zdolnością do wchłaniania immunoglobulin przez ściany jelita cienkiego cielęcia do krwi – wraz z upływem czasu zmniejsza się. W przypadku cieląt ras mięsnych, które pozostają z matkami do odsadzenia, jeśli cielę urodzi się zbyt słabe, by mogło samodzielnie pobrać pierwszy pokarm, to koniecznie trzeba pomóc w tym cielęciu. W pierwszej dobie życia cielę powinno wypić około 6 litrów siary. Zaleca się, pierwsza porcja podana w czasie pierwszej godziny życia stanowiła około 5% masy ciała cielęcia. Natomiast łączna dawka podana w pierwszej dobie po wycieleniu nie powinna przekraczać 10% masy ciała. Odradza się jednorazowo podawać siarę w ilości przekraczającej 3,5% masy ciała cielęcia.

żywienie cieląt siarą

Dbanie o odpowiednie pojenie siarą cieląt pozwala uzyskać ich zdrowie i witalność. Fot. Josera

Żywienie cieląt siarą – nie tylko ilość, ale i jakość

Liczy się zarówno ilość oraz jakość siary, którą można określić na podstawie ciężaru właściwego, za pomocą siaromierza. Dzięki temu urządzeniu można oszacować poziom immunoglobulin, który jest skorelowany z masą właściwą siary. Dobra siara jest gęsta, a jej ciężar właściwy wynosi min. 1,045 g/cm3. Ważne jest, by siarę najlepszej jakości mrozić i zaopatrzyć się w tzw. bank siary. Zabezpiecza to przed sytuacją, gdy z różnych przyczyn krowa nie będzie zdolna do karmienia własnego cielęcia.

Uzbroić cielę w odporność

Dlaczego to tak ważne, by nie zaniedbywać zabiegu pojenia siarą? Zadbanie o odporność bierną cielęcia chroni przed wieloma chorobami, jak biegunki, czy też zapalenia płuc, które są przyczyną wysokiej śmiertelności wśród cieląt. Siarę można podawać za pomocą butelki, wiadra ze smoczkiem, a także przy pomocy sondy przełykowej. Zawsze w pozycji analogicznej do naturalnej podczas picia prosto z wymienia. Poza rolą w odżywieniu i uzbrojeniu organizmu nowo narodzonego cielęcia, siara ma również swój udział w pobudzeniu jelit do wydalenia smółki.

preparat mlekozastępczy

Preparat mlekozastępczy IgluVital. Fot. Josera

Co dalej po okresie siarowym?

Naturalnym procesem po okresie pobierania siary jest przejście na mleko. Cielęta ras mięsnych, które pozostają dłużej z matkami piją mleko. W hodowli bydła mlecznego praktykuje się podawanie preparatów mlekozastępczych. Muszą one stanowić produkty najlepszej jakości, by odpowiednio zastępować mleko krowy. Takim substytutem jest IgluVital. To preparat mlekozastępczy najwyższej jakości, w którego skład wchodzą starannie wyselekcjonowane surowce. Zawiera pre- i probiotyki, pakiet immunoglobulin, wtórne metabolity roślin, które dodatkowo wzmacniają mechanizmy obronne organizmu i wiele innych cennych substancji. Wszystko to sprawia, że IgluVital jest „godnym” zastępstwem naturalnego mleka krowy-matki.

Zobacz więcej:

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną!