Dopłaty dla młodych rolników otwierają szansę na rozwój gospodarstw prowadzonych przez osoby, które nierzadko chcą kultywować rodzinne tradycje. Kto może ubiegać się o „Premie dla młodych rolników”?

Niektórzy młodzi przenoszą się do miast, inni przejmują schedę po rodzicach i zostają na gospodarce. Jeszcze inni zaczynają próbować swoich sił w rolnictwie bez tradycji w tle. Wiadomo, że wsparcie finansowe w rolnictwie to możliwość na rozwój i modernizację gospodarstwa, co przekłada się na utrzymanie lub zwiększenie opłacalności produkcji. Warto zatem starać się o takie subwencje.

Aktualne dopłaty dla młodych rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o premię dla młodych rolników. Nabór wniosków trwa od 3 czerwca, a dokumenty będą przyjmowane do 1 sierpnia br. Tak więc jeszcze trochę czasu, aby złożyć wniosek. Wysokość dopłaty dla młodych rolników to 150 tys. zł.
To już szósty nabór w związku z operacją typu „Premia dla młodych rolników”. Jak podaje ARiMR na swojej stronie internetowej, z roku na rok (od 2015 r.) liczba aplikujących wzrasta – w ubiegłym roku złożono ponad 7 tys. wniosków o wsparcie.
̶  Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe – czytamy na stronie Agencji.
Środki będą wypłacane w dwóch ratach, tj. 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków, oraz 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Warunki otrzymania dopłaty dla młodych rolników

Aby ubiegać się o wsparcie, muszą zostać spełnione określone warunki. Osoby aplikujące o premię dla młodych rolników w dniu złożenia wniosku muszą mieć nie więcej niż 40 lat. Ponadto warunkiem są odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnienie ich w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Kolejne kryteria to posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni min. 1 ha i rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Dodatkowym wymogiem dla osób, które składają wniosek, jest to, że muszą one posiadać lub utworzyć gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro. Młody rolnik, który stara się o wsparcie, musi również złożyć biznesplan rozwoju gospodarstwa.
Więcej informacji na temat warunków otrzymania „Premii dla młodych rolników” można znaleźć na stronie Agencji. Wnioski można składać drogą elektroniczną, przesłać pocztą lub złożyć osobiście w oddziałach regionalnych ARiMR.

Źródło: ARiMR