Podstawowym warunkiem racjonalnego odchowu cieląt jest zapewnienie im prawidłowego żywienia, dostosowanego do szybko zmieniających się potrzeb pokarmowych. Jest to szczególnie ważne, gdyż wychów cieląt ma istotny wpływ na późniejszą użytkowość zwierząt i tym samym opłacalność produkcji.

W pierwszych miesiącach życia cielęta intensywnie rosną, rozwijają się i nabierają odporności, co w przyszłości będzie determinowało ich produkcyjność.
Po krótkim, ale niezwykle istotnym okresie pojenia siarą, kolejnymi paszami stosowanymi w żywieniu cieląt są pasze płynne i pasza treściwa. W tym czasie niezbędne jest podawanie zwierzętom wysokiej jakości preparatów mlekozastępczych, np. tych oferowanych przez firmę Josera. Mogą one być stosowane bezpośrednio po okresie siarowym.

Odpowiedni substytut mleka

W preparacie mlekozastępczym IgluVital zawarte są wszystkie składniki, niezbędne do prawidłowego rozwoju cieląt we wczesnej fazie odchowu. Dzięki tym substancjom czynnym IgluVital wspiera u młodych cieląt tworzenie i stabilizację pozytywnej mikroflory jelitowej, rozwój układu pokarmowego oraz stabilizację funkcjonalną jelit i wchłanianie substancji pokarmowych. Jednym słowem jest substytutem mleka matki. Preparat ma w swoim składzie m.in. bogaty pakiet immunoglobulin, pre- i probiotyki, polifenole, które wzmacniają mechanizmy organizmu.

W pierwszych miesiącach życia cielęta intensywnie rosną, rozwijają się i nabierają odporności, co w przyszłości będzie determinowało ich produkcyjność.

Zalety preparatów mlekozastępczych:

 • tańsze od mleka,
 • bezpieczeństwo mikrobiologiczne,
 • mniejsze prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się chorób,
 • stabilny i optymalny skład gwarantujący pokrycie potrzeb pokarmowych cieląt,
 • łatwe przechowywanie preparatów i przygotowywanie z nich pójła,
 • uniezależnienie się od stosowania mleka.
żywienie cieląt preparatami mlekozastępczymi

Wiadro ze smoczkiem oraz automat do odpajania cieląt preparatami mlekozastępczymi. Fot. M. Bogucki

Zasady żywienia cieląt preparatami mlekozastępczymi:

 • temperatura pójła powinna wynosić ok. 40°C,
 • należy stosować odpowiednią dawkę sypkiego preparatu w stosunku do wody,
 • trzeba dokładnie wymieszać przygotowywane pójło,
 • częstsze podawanie mniejszych ilości wpływa korzystnie na wzrost i rozwój cieląt,
 • urządzenia i pojemniki, które wykorzystujemy do przygotowania i podawania preparatu mlekozastępczego powinny być starannie myte i okresowo dezynfekowane.

Przygotowanie i podawanie preparatów mlekozastępczych

Przygotowując preparat, należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących proporcji proszku do wody. Ważne jest również zapewnienie odpowiedniej temperatury wody, co wynika głównie z konieczności rozpuszczenia tłuszczu. Jej zakres waha się od 42 do 55°C i zwykle 1 część preparatu miesza się z 6 – 10 częściami wody. Preparat i woda muszą być dobrze wymieszane, a temperatura podawanego cielętom pójła wynosić ok. 40°C. Jego ilość podawana w ciągu doby powinna wynosić ok. 10% wagi cielęcia, czyli 5 – 6 l, najlepiej w dwóch dawkach po 2,5 – 3,0 l w równych odstępach czasu.

Prawidłowe żywienie cieląt preparatami mlekozastępczymi

żywienie cieląt preparatami mlekozastępczymi

Preparat mlekozastępczy IgluVital. Fot. Josera

Najodpowiedniejszym sposobem jest podawanie preparatu mlekozastępczego z wiaderka ze smoczkiem, które umieszcza się na wysokości ok. 60 cm nad podłożem. Takie usytuowanie podczas picia gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie tzw. rynienki przełykowej, która sprawia, że pójło trafia bezpośrednio do trawieńca. Gdy nie funkcjonuje rynienka przełykowa, dostaje się ono do nieukształtowanego jeszcze żwacza, w którym się psuje, co może wywoływać biegunki.

Żywienie cieląt w pierwszych tygodniach życia ma istotny wpływ na późniejszą użytkowość zwierząt. Błędy popełnione w tym okresie doprowadzą w przyszłości do gorszych wyników produkcyjnych. Nie warto w tym okresie oszczędzać! Cielęta muszą mieć zapewnione najlepsze pasze, na czele z wysokiej jakości preparatami mlekozastępczymi.