Kolejna wizyta w Ośrodku Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim pokazała, jak wygląda dbanie o właściwy rozwój zdrowych jałówek. Zobacz nasz film!

W odchowie cieliczek Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim stawia sobie wysoką poprzeczkę i sprawnie przez nią przeskakuje. – Naszym celem jest, aby jałówka wycieliła się w wieku 25 miesięcy  ̶  mówi Urszula Stępień, zootechnik w OHZ Kamieniec Ząbkowicki. Pani Urszula zajmuje się odchowem cieląt oraz sprawuje nadzór nad młodzieżą hodowlaną. Aktualnie ma pod swoją opieką 824 sztuki, które są zlokalizowane w czterech obiektach.

Jak wygląda prawidłowy odchów cieląt?

Jałówki w wieku 13,5-14 miesięcy oceniane są pod kątem zdolności do krycia: badane są ich narządy rodne, oceniana jest ich wyrostowość, kondycja, masa ciała i wzrost.  ̶ Im dłużej trwa proces zacielania jałówki, tym później boryka się ona, już jako pierwiastka, z problemami zdrowotnymi oraz ze spadkiem wydajności ̶  stwierdza zootechnik. Od czego więc zależy skuteczne zacielenie jałówki?

Prawidłowy rozwój cieląt

Podstawą w uzyskaniu zdrowych jałówek, zdolnych do rozrodu, jest prawidłowo przeprowadzony odchów cieląt.  ̶ W odchowie cieliczek zmierzamy do odpowiedniego przygotowania przedżołądków, gruczołu mlekowego oraz odpowiedniego wejścia w rozród ̶  mówi Urszula Stępień, zootechnik w OHZ Kamieniec Ząbkowicki. Aby sprostać temu wyzwaniu, trzeba przykładać się do każdego etapu odchowu.

Okres siarowy w odchowie cieląt

Niejednokrotnie podkreślaliśmy na łamach ProjektAgrar.pl wagę odpajania siarą. Umiejętnie podana siara w pierwszej godzinie po porodzie uruchamia odporność bierną, która chroni młody organizm przed patogenami bytującymi w środowisku zwierząt. W OHZ Kamieniec Ząbkowicki nowo narodzone cielęta dostają siarę 2 razy dziennie po 3 litry, przez okres 3 dni po porodzie. Siara podawana jest w wiaderkach ze smoczkami lub w butelkach, dzięki czemu kontrolowana jest ilość wypijanego pokarmu.

Im dłużej trwa proces zacielania jałówki, tym później boryka się ona, już jako pierwiastka, z problemami zdrowotnymi oraz ze spadkiem wydajności.

Żywienie cieląt preparatami mlekozastępczymi

Od 4. dnia życia cielęta żywione są pójłem na bazie preparatu mlekozastępczego Golden Special. Jak ocenia pani Urszula Stępień, preparat jest wysoko rozpuszczalny, co ułatwia pracę w przygotowaniu pójła oraz jest smakowity, dzięki czemu cielęta chętnie pobierają paszę płynną.
W 1. tygodniu życia cielętom wprowadzany jest starter pod postacią müsli Kälberkost. Pasza treściwa jest niezbędna do pobudzenia rozwoju przedżołądków i do uruchomienia ich swoistych funkcji. Prawidłowo rozwinięty żwacz decyduje o przyszłej laktacji.  ̶ Ciekawa forma fizyczna musli w postaci granulek wzbudza zainteresowanie wśród cieląt, dlatego wyjadają ją chętnie  ̶  stwierdza zootechnik z OHZ Kamieniec Ząbkowicki, Urszula Stępień.

Z cielętnika do igloo

Po około 2 tygodniach cielęta przenoszone są z cielętnika do budek (igloo). Proces ten może być dla zwierząt stresujący, dlatego trzeba zminimalizować stresogenne czynniki. W budkach cielęta również pojone są preparatem mlekozastępczym przy pomocy taksówki. Usprawnia to logistykę żywienia dużych grup cieląt (Zobacz film: Efektywne odpajanie taksówką mleczną). W igloo cielęta poza preparatem mają stały dostęp do wody oraz paszy treściwej. Nie można zapominać o roli wody w całym okresie odchowu cieląt. Samo pójło nie wystarcza, ponieważ przedostaje się od razu poprzez rynienkę przełykową do trawieńca, omijając żwacz. Poza nieocenioną rolą wody dla całego organizmu, ma ona duże znaczenie dla sprawności funkcjonowania przedżołądka. Fermentacja składników paszy i produkcja lotnych kwasów tłuszczowych zachodzi w środowisku wodnym (w płynie żwaczowym), stąd konieczność „nawodnienia” żwacza.

Stopniowo odstawiamy pójło i…

Odstawianie paszy płynnej musi następować stopniowo, by ograniczyć stres związany ze zmianą systemu żywienia, oraz by nie doszło do zmniejszenia przyrostów masy ciała.  ̶ W miarę wyjadania musli przez cielęta dostają one do pojemników TMR w celu przygotowania ich do całkowitego zejścia z mleka  ̶  opowiada zootechnik. Cielęta odstawiane są od paszy płynnej po około 75 dniach od porodu, a paszę stałą stanowi CJ-ka i TMR. Zwierzęta umieszczane są w kojcach po 5 sztuk, gdzie mają stały dostęp do wody, lizawek, siana oraz kiszonki. Na tym etapie przeprowadzane są odrobaczenia i szczepienia. Ważna jest współpraca z lekarzem weterynarii      i włączenie prawidłowego planu profilaktyki chorób cieląt.
Trzeba pamiętać, że zarówno zmiana miejsca, jak i sposobu żywienia może być stresująca dla cielęcia. Każdy z etapów odchowu musi być wprowadzany płynnie. Jeśli będziemy przykładać się do jakości odchowu, to uzyskamy długowieczne i wysokowydajne krowy.

Zobacz więcej filmów:

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną!