odpajanie cieląt

Nie ma takiego etapu w „życiu” stada, który można by uznać za mniej istotny. Każdy z odcinków cyklu produkcyjnego decyduje bowiem o następnym. Czas zasuszenia wpływa na późniejszą laktację, a okres okołoporodowy na zdrowie krowy po porodzie oraz nowo narodzonego cielęcia. Jak wprowadzić stałe pasze dla cieląt?

Każdy z tych etapów musi opierać się na optymalnym dobrostanie oraz zrównoważonym żywieniu dostosowanym do potrzeb poszczególnych grup zwierząt.

Na co zwrócić uwagę w trakcie odchowu cieląt?

Proces odchowu cieląt jest znaczący dla późniejszego wykorzystania potencjału dorosłych osobników – jałówek oraz opasów. Odpowiednie żywienie, począwszy od prawidłowego pojenia cieląt siarą i paszami płynnymi, przez wprowadzanie pasz treściwych, aż po przejście na pasze objętościowe, jest kluczowe dla właściwego rozwoju układu pokarmowego młodego przeżuwacza. Aby żwacz oraz pozostałe przedżołądki nabrały swoistej budowy i funkcjonalności, cielę powinno być sukcesywnie przyzwyczajane do pasz stałych, tak by można było bez negatywnych konsekwencji dla zwierzęcia odstawić mleko bądź preparaty mlekozastępcze. Pasza treściwa i zawarte w niej łatwostrawne niestrukturalne węglowodany, takie jak skrobia, pobudzają bowiem rozwój żwacza zwiększając jego objętość oraz ilość i długość brodawek żwaczowych.

Pasze dla cieląt – krok po kroku

Przystosowanie młodego organizmu do całkiem nowej formy pokarmu musi jednak przebiegać stopniowo. Podstawą prawidłowego odchowu cieląt jest stały dostęp do świeżej, czystej wody, która jest niezbędna m.in. do utrzymania prawidłowej aktywności metabolicznej, właściwego trawienia i transportu składników pokarmowych, utrzymania równowagi kwasowo-zasadowej, regulacji temperatury ciała, a także rozwoju i funkcjonowania żwacza. Brak wody we wczesnym etapie życia uniemożliwia rozwój przedżołądków, pomimo podawania pasz stałych, bowiem nie dochodzi do fermentacji konkretnych składników paszy oraz rozwoju mikroflory żwacza.

Aby żwacz oraz pozostałe przedżołądki nabrały swoistej budowy i funkcjonalności, cielę powinno być sukcesywnie przyzwyczajane do pasz stałych, tak by można było bez negatywnych konsekwencji dla zwierzęcia odstawić mleko bądź preparaty mlekozastępcze.

Już w pierwszym tygodniu życia powinno się wprowadzić do żywienia cieląt wysokojakościowe i łatwostrawne pasze starterowe, takie jak musli czy pasze CJ, oparte na komponentach wysokobiałkowych oraz ziarnach zbóż (jęczmień, owies, kukurydza). Każdorazowo należy pamiętać o właściwym zbilansowaniu poziomu białka i energii w paszy oraz dostarczeniu pełnego pakietu mineralno-witaminowego niezbędnego do prawidłowego wzrostu i rozwoju młodego organizmu. Na początku zaleca się podawanie niewielkich ilości paszy, ze względu na wspomniane łagodne przystosowywanie cielęcia do nowego pokarmu. Istotne jest również, aby dostępna pasza była zawsze świeża i cechowała się wysoką smakowitością, co ograniczy zjawisko sortowania i pozostawiania niedojadów, które zniechęcają cielęta do pobierania większej ilości paszy.

pasze dla cieląt

Przechodzenie z pasz płynnych na pasze stałe wymaga stopniowego przyzwyczajania cieląt do nowego sposobu żywienia. Fot. Josera

Jak przejść z pasz płynnych na pasze stałe?

Aby zapewnić cielętom bezproblemowe odstawienie pasz płynnych, należy zadbać o jakość i ilość pobieranej paszy starterowej. Jeśli cielę przez minimum trzy kolejne dni pobiera ok. 1,5 kg mieszanki starterowej dziennie, możemy rozpocząć redukcję dziennej objętości pójła. Aby uzyskać taki efekt, należy wybierać pasze dla cieląt o najwyższej smakowitości, zachęcające cielęta do pobierania ich już od pierwszych dni życia. Wysoką smakowitość paszy zapewnią specjalnie dobrane komponenty i dodatki, które pobudzą apetyt zwierząt i zwiększą akceptację stosowanej paszy. Sprawne i szybsze przechodzenie z pasz płynnych na pasze stałe jest korzystne ze względu na aspekt ekonomiczny oraz wygodę podawania paszy. Te pierwsze są z reguły droższe, a dodatkowo podawanie paszy suchej przebiega sprawniej.

Ułatwienie w odchowie cieląt

Sporym ułatwieniem w dostarczaniu cielęciu niezbędnych składników pokarmowych i zwiększeniu smakowitości paszy dla cieląt jest stosowanie gotowych uzupełniających mieszanek białkowych. Jedną z najnowszych propozycji jest mieszanka paszowa CalfStar marki Josera. Nowo opracowana formuła produktu łączy w sobie koncentrat białkowy na bazie poekstrakcyjnej śruty lnianej oraz pełen pakiet mineralno-witaminowy. Dodatkowo produkt został wzbogacony o żywe, stabilizowane kultury drożdży oraz specjalnie opracowany pakiet substancji funkcjonalnych ProDigest. Ze względu na swój skład, produkt idealnie nadaje się do stosowania w systemach żywienia NON GMO.

pasze dla cieląt

Preparat dla cieląt CalfStar jest wsparciem dla rozwoju żwacza. Fot. Josera

Mieszankę wyróżnia przede wszystkim łatwość w przygotowaniu, dzięki czemu jest odpowiednim składnikiem tradycyjnych pasz CJ oraz suchego TMR-u dla cieląt. Produkt wspiera szybki, prawidłowy rozwój żwacza, a w konsekwencji także szybsze przejście z pasz płynnych na stałe. Ponadto CalfStar wyróżnia się atrakcyjnym zapachem oraz wysoką smakowitością zachęcając tym samym do spożywania dużych ilości paszy przez cielęta. Podawanie preparatu sprzyja osiąganiu przez zwierzęta wysokich dobowych przyrostów masy ciała. Josera CalfStar pozwala też oszczędzić czas potrzebny na przygotowanie paszy, a przede wszystkim pomaga uzyskać witalne i dobrze rozwinięte cielęta.

Zobacz więcej:

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną!