wozy paszowe

Podniesienie wydajności mlecznej krów to podstawowy cel każdego gospodarstwa hodowlanego nastawionego na produkcję mleczną. Cel ten można uzyskać przez wypadkową wielu czynników, ale głównym z nich jest prawidłowe żywienie.

To właśnie ono wymusza na producentach mleka stosowanie coraz to nowszych rozwiązań wykorzystywanych w produkcji prawidłowej dawki żywieniowej. Jednak pod każdym względem prawidłowa dawka to mieszanka zbilansowana. Musi zawierać odpowiednie do prawidłowego żywienia składniki paszowe, a dawka musi być odpowiednio przygotowana.
Na skład dawki i jej optymalizację mamy sami ogromny wpływ, jednak zwierzęta potrafią sobie selekcjonować podaną paszę, co ma niekorzystny wpływ na ich rozwój oraz na samą produkcję mleczną. Dlatego nawet najlepiej dobrana dawka musi być prawidłowo podana.

Jak powstaje TMR

To właśnie te czynniki mają ogromny wkład w prawidłowy zakres żywienia bydła. Jedynym dziś sposobem na uzyskanie optymalnej dawki żywieniowej o właściwej konsystencji jest zastosowanie w jej przygotowaniu wozu paszowego.
Wozy paszowe weszły do gospodarstw stosunkowo niedawno, a już ich stosowanie w produkcji mieszanek żywieniowych wydaje się nieocenione. Każdy z producentów mleka w krótkim czasie zauważy wyraźny wzrost mleczności krów po zastosowaniu właśnie wozu paszowego.
Sam wóz paszowy to nieskomplikowane mechanicznie urządzenie mające na celu prawidłowe zmieszanie składników mieszanki żywieniowej. Jednak właśnie w tym prawidłowym zmieszaniu tkwi sedno sprawy. Nawet najlepsze składniki mieszane w nieprawidłowy sposób potrafią się zbrylać, co powoduje ich niezdatność do skarmienia bydła.

Na skład dawki i jej optymalizację mamy sami ogromny wpływ, jednak zwierzęta potrafią sobie selekcjonować podaną paszę, co ma niekorzystny wpływ na ich rozwój oraz na samą produkcję mleczną. Dlatego nawet najlepiej dobrana dawka musi być prawidłowo podana.

wozy paszowe

Technologia wytwarzania mieszanki w wozie paszowym tkwi w odpowiednim cięciu, rozdrobnieniu i wymieszaniu paszy. Fot. Josera

Wozy paszowe – sposób działania

Cała technologia wytwarzania mieszanki w wozie paszowym tkwi w odpowiednim cięciu – zazwyczaj balotu – oraz w jego rozdrobnieniu i wymieszaniu w taki sposób, by gotowa pasza miała właściwą strukturę i konsystencję.
To właśnie w tym tkwi cała magia działania wozu paszowego. Zespół noży i mieszadeł ma zapobiec szarpaniu i ścieraniu mieszanki zielonej oraz jej kompresji. Jednocześnie zapewniając jej precyzyjne cięcie i wymieszanie, dostosowuje ją do wymagań skarmianego bydła.
Całość procesu produkcji mieszanki jest obecnie programowalna i sterowana elektronicznie. Zielonka oraz stosowane dodatki mogą być precyzyjnie ważone, a wytworzona pasza właściwie dobrana do wieku czy ciężaru skarmianych zwierząt.
Ma to znaczący wpływ na przyswajanie pokarmu przez bydło oraz oczywiście na utrzymanie go w dobrym zdrowiu. Suma tych czynników znacząco podnosi wydajność mleczną krów.
Wóz paszowy jest maszyną pasywną, nieposiadającą własnego źródła napędu. Moc potrzebną do pracy pobiera przez wałek odbioru mocy ciągnika, co powoduje, że jest narzędziem uniwersalnym. Zapotrzebowanie mocy nawet w największych wozach paszowych jest zresztą relatywnie niskie i nawet największe maszyny można napędzać wałkiem z ciągnika o mocy 90 KM.

Oszczędność czasu

Sam tok produkcji paszy w wozie odbywa się niezmiernie szybko i dzięki temu można zaoszczędzić czas potrzebny na przygotowanie nawet dużej ilości paszy. Oszczędności można zauważyć także w zużyciu paliwa ciągnika, bo sam proces, jak już wspomnieliśmy, trwa krótko.
Krótki czas potrzebny do wytworzenia paszy wpływa także na jej jakość, konsystencję i sypkość. To ważne czynniki, bo możemy mieć pewność, że cały wsad wozu paszowego ma jednakowe parametry i jest zawsze powtarzalny. To właśnie czyni z paszy doskonały pokarm dla bydła.

wozy paszowe

Wozy paszowe są ułatwieniem w prawidłowym żywieniu krów mlecznych. Fot. Josera

Same korzyści

Zastosowanie wozu paszowego przynosi zatem realne korzyści nie tylko w postaci zwiększenia mleczności krów, ale także w ich prawidłowym żywieniu. Te korzyści oraz niewielkie koszty użytkowania wozu paszowego czynią go niezbędnym w każdym gospodarstwie nastawionym na produkcję mleczną.

Zdrowy sposób na dobry TMR

W większości gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka stosuje się system żywienia TMR. Nie tylko rozwiązania w mechanizacji rolnictwa są ułatwieniem w przygotowaniu dobrze zbilansowanej dawki pokarmowej, ale również rozwiązania w sektorze paszowym. Mieszanka nutribiotyczna DairyComplex jest dodatkiem paszowym, który w innowacyjny sposób dba o potrzeby wysokowydajnych krów mlecznych. Jest szczególnie dedykowana do systemów żywienia TMR i PMR. Mieszanka DairyComplex pozwala na wyeliminowanie konieczności stosowania kilku komponentów w TMR-rze  ̶  kredy, buforu, czy soli. Dzięki temu nasz TMR łatwiej się miesza i jest bardziej homogenny.

wozy paszowe

DairyComplex to kompleksowa mieszanka mineralna dla wysokoprodukcyjnych krów mlecznych w okresie laktacji. Fot. Josera

Ułatwienie dla osób obsługujących wóz paszowy

Ponadto, stosowanie DairyComplex chroni przed pomyłkami w stosowaniu składników do TMR, a jak wiadomo każde błędy są szkodliwe dla zdrowia zwierząt i odbijają się na opłacalności produkcji. DairyComplex zawiera składnik nutribiotyczny (NutriBiotic)  ̶  specjalnie opracowany zestaw substancji czynnych, pochodzenia roślinnego, który działa w organizmie krowy już na poziomie komórkowym. Dodatkowo, skuteczność prozdrowotnego pakietu KeragenLongLife, zawartego w mieszance, jest potwierdzony przez hodowców na całym świecie. Stosowanie DairyComplex zwiększa wykorzystanie białka by-pass, polepsza strawność paszy, wpływa na dłuższe użytkowanie krów, co przekłada się na zwiększenie rentowności produkcji.
Warto więc korzystać z nowoczesnych rozwiązań w produkcji zwierzęcej, zarówno na poziomie technicznym, jak i żywieniowym. Pozwoli to osiągnąć maksymalne korzyści, przy zachowaniu zdrowia stada.

Dowiedz się więcej:

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną!