małe przetwórstwo i RHD

Już 26 października br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków o dotacje na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD). Wsparcie skierowane jest do dwóch grup beneficjentów.

ARiMR otwiera jesienny nabór wniosków o dofinansowanie małego przetwórstwa i rolniczego handlu detalicznego. To znakomita okazja dla gospodarstw, szczególnie tych mniejszych, na promowanie własnych produktów. Jak wiadomo, popyt na „swojskie” jadło jest coraz bardziej widoczny, nie brakuje bowiem koneserów produktów wytwarzanych bezpośrednio w gospodarstwach. Ludzie z miast coraz częściej szukają jedzenia, które smakuje „jak dawniej”. Kto zatem może ubiegać się o wsparcie?
Działanie realizowane w ramach „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” jest finansowane z budżetu PROW na lata 2014–2020. Jesienny nabór wniosków będzie trwać do 24 listopada 2020 r.

Dwie grupy beneficjentów

O środki mogą starać się dwie grupy. Pierwsza to rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. W tym przypadku rejestracja działalności musi mieć miejsce przed złożeniem wniosku o wsparcie. Wnioskodawcy z tej grupy mogą starać się o wsparcie do 500 tys. zł. Z kolei druga grupa to rolnicy lub ich małżonkowie prowadzący lub podejmujący prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). Mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości maksymalnie 100 tys. zł. W tej grupie nie jest za to wymagane prowadzenie dzielności gospodarczej.

Dotacja na małe przetwórstwo i RHD

Jak czytamy na stronie ARiMR, pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu (m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków), przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

Co można zrobić w ramach dotacji na małe przetwórstwo i RHD?

Działania, które mogą być przeprowadzone w ramach wsparcia, to chociażby budowa, rozbudowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej oraz instalacja maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Więcej na temat inwestycji, które obejmuje program, a także sposobu składania wniosków znajdziecie na stronie ARiMR.

Źródło: ARiMR