Wzrost wydajności mlecznej i wykorzystanie potencjału genetycznego bydła wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju chorób metabolicznych. Jak zatem dążyć do opłacalnej produkcji mleka, jednocześnie chroniąc zdrowie naszych wysokowydajnych krów?

Na wysoką wydajność oraz zdrowie krów mlecznych składa się wiele czynników – począwszy od potencjału zwierząt po czynniki związane z żywieniem i dobrostanem. Aby mieć pod ciągłą kontrolą zdrowie stada, konieczne jest między innymi utrzymanie kondycji krów właściwej dla danego stanu fizjologicznego. Inna kondycja będzie bowiem odpowiednia dla krów w wysokiej ciąży, inna na początku zasuszenia, a jeszcze inna po wycieleniu. Podstawą kontroli kondycji krów mlecznych jest szacowanie jej poprzez ocenę BCS. (Zobacz artykuł eksperta o tym, jak poprawnie ocenić kondycję krów mlecznych).

kondycja krów mlecznych

Ocena kondycji jest dokonywana wraz z doradcą żywieniowym Josera. Fot. Josera

Z miłości do hodowli bydła

Hodowcy z krwi i kości zawsze mają w pamięci, że krowy nie są fabrykami mleka, tylko żywymi organizmami, które mogą odczuwać „zmęczenie materiału”. Pojechaliśmy zatem odwiedzić gospodarstwo rodzinne państwa Szcześniak w Bujagu, aby zobaczyć, jak prawdziwi pasjonaci dbają o zdrowie krów mlecznych przy równoległym zwiększaniu ich wydajności.
Stado państwa Szcześniak liczy 60 krów o wydajności 9700 litrów od sztuki przy jednej grupie żywieniowej. W planach jest modernizacja obory i podział zwierząt na poszczególne grupy żywieniowe. Krowy są pod stałym monitoringiem kondycji, wykonywanym pod okiem doradcy żywieniowego – Katarzyny Jarząbek z firmy Josera.

Aby mieć pod ciągłą kontrolą zdrowie stada, konieczne jest między innymi utrzymanie kondycji właściwej dla danego stanu fizjologicznego.

kondycja krów mlecznych

Stado państwa Szcześniak liczy 60 krów o wydajności 9700 litrów od sztuki. Fot. Josera

Jak chronić krowy przed ujemnym bilansem energetycznym?

U wysokowydajnych krów w okresie okołoporodowym mogą rozwinąć się schorzenia wynikające z deficytu energii w organizmie.
Przy obecnych trendach i wysokiej produkcji krowy narażone są na szereg problemów metabolicznych. Aby ich uniknąć, musimy zapewnić im jak najwyższą podaż energii – mówi Katarzyna Jarząbek.
W grupie zwiększonego ryzyka są krowy po wycieleniu, szczególnie pierwiastki. Zaraz po porodzie, gdy krowa zaczyna produkować mleko, niejednokrotnie obserwuje się u nich zmniejszone pobieranie paszy. W tym okresie energia jest im jednak niezbędna nie tylko do zaspokojenia potrzeb bytowych, ale również ze względu na rozpoczętą produkcję mleka. Niekontrolowanie kondycji krów może prowadzić do rozwinięcia się schorzeń metabolicznych, a stąd tylko krok do zmniejszenia produkcji mleka, obniżenia poziomu dobrostanu i ostatecznie przedwczesnego brakowania krów.
Aby zapobiec powstawaniu ujemnego bilansu energetycznego, stosujemy dodatki, takie jak LactoStart, DairySafe oraz glikol – mówi Aneta Szcześniak, która wraz z mężem od 12 lat prowadzi gospodarstwo w Bugaju.

kondycja krów mlecznych

DairySafe jest źródłem energii dostarczającym glukozę oraz substancje chronione w żwaczu. Fot. Josera

Żywienie krów w okresie okołoporodowym

W celu ochrony bydła przed ujemnym bilansem energetycznym trzeba umiejętnie komponować dawkę dla krów w okresie okołoporodowym. Już na 2–3 tygodnie przed porodem zwierzęta muszą być przyzwyczajane do paszy, jaką będą otrzymywać po wycieleniu. To konieczne, aby uniknąć zmniejszenia pobierania suchej masy przez krowy na początku laktacji. Trzeba także pamiętać, że pasze, którymi skarmiamy, muszą być smakowite, żeby zwierzęta chętnie je pobierały.
W przeciwieństwie do okresu zasuszenia właściwego w omawianym czasie zwiększamy poziom białka, a w szczególności energii. Aby zapobiec ubytkom energii, a także uzupełnić te już powstałe, warto wprowadzić pasze energetyczne o wysokiej jej koncentracji – radzi doradca żywieniowy z firmy Josera.
Rozwiązaniem na problemy z ujemnym bilansem energetycznym w okresie okołoporodowym jest stosowanie dodatku DairySafe, który w przeciwieństwie do tłuszczu chronionego wspomaga pracę wątroby. Produkt ten jest ponadto źródłem energii dostarczającym glukozę oraz substancje chronione w żwaczu.

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną!