systemy odchowu cieląt

Już pierwsze chwile po wycieleniu decydują o zdrowiu i wydajności dojrzałej krowy. Czym kierować się wybierając sposób odchowu cieląt? Tradycyjny i skrócony odchów cieląt – który jest bardziej efektywny?

Odchów cieląt to newralgiczny odcinek czasu, który decyduje o dalszej przyszłości zwierzęcia. Okres ten wpływa na ich późniejszą zdrowotność i użytkowość. Prawidłowy odchów cieląt pozwala nam w pełni wykorzystać potencjał produkcyjny przyszłej pierwiastki i krowy.

Odchów cieląt to inwestycja w przyszłość stada

Badania pokazują, że dobrze przeprowadzony odchów wpływa korzystanie na cechy użytkowe i funkcjonalne krów. Prawidłowy odchów cieląt to:

  • ograniczenie problemów zdrowotnych (mniejsze nakłady finansowe na leczenie);
  • zmniejszenie liczby upadków cieląt w czasie 48 h po porodzie (poniżej 6%);
  • zmniejszenie liczby upadków cieląt do odsadzenia (poniżej 4%);
  • wysokie dobowe przyrosty cieląt;
  • podwojenie masy urodzeniowej w 2 miesiącu życia;
  • szybsze krycie jałówek, przy masie powyżej 380 kg, wysokości w kłębie powyżej 125 cm, przy kondycji 3,0 w skali BCS;
  • szybsze uzyskanie wysokowydajnej krowy;
  • dłuższe użytkowanie krów (mniejszy stopnień brakowania);
  • wyższa wydajność i wytrwałość w laktacji.
tradycyjny i skrócony odchów cieląt

Prawidłowo przeprowadzony odchów cieląt jest gwarancją uzyskania zdrowej młodzieży. Fot. Josera

Dobry odchów to więcej mleka

Niejednokrotnie na łamach ProjektAgrar.pl podkreślaliśmy wagę właściwie przeprowadzonego odchowu cielęcia już od momentu podania pierwszej siary. Liczne badania wykazują, że wyższe dobowe przyrosty cieląt wpływają pozytywnie na produkcję mleka nawet o 820 l (Chester Jones i wsp. 2009). Zdrowotność cieląt ma również kluczowe znaczenie – gdy cielę jest dwukrotnie leczone w okresie odchowu, prawdopodobieństwo, że nie dożyje pierwszej laktacji jest większe o 5% (Rossini 2004).

Tradycyjny i skrócony odchów cieląt

W stadach bydła mlecznego cielęta są odsadzane od krowy od razu po porodzie. Po okresie siarowym cielętom podawany jest wysokiej jakości preparat mlekozastępczy dostosowany do potrzeb cieląt, ale także do logistyki na gospodarstwie.
W toku hodowli bydła mlecznego opracowano warianty tego, jak ma wyglądać okres odchowu. Jaki wybrać system – tradycyjny czy skrócony? Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwiema metodami polega na długości okresu podawania paszy płynnej i szybkości odsadzenia. Ważnym etapem w obu odchowach jest okres siarowy, który trwa średnio do tygodnia. Po okresie siarowym stopniowo wprowadzamy preparat mlekozastępczy. W obu systemach odchowu również stopniowo wprowadzamy pasze stałe, których fermentacja pobudza żwacz do rozwoju, uruchomiając jego swoiste funkcje. Podczas fermentacji żwaczowej z rozkładanych węglowodanów powstają lotne kwasy tłuszczowe, które stymulują rozwój brodawek i powierzchni chłonnej przedżołądka. Dlatego tak ważne jest, aby dość szybko włączać pasze stałe w żywieniu cieląt.

Badania pokazują, że dobrze przeprowadzony odchów wpływa korzystanie na cechy użytkowe i funkcjonalne krów.

Konieczny jest stały dostęp do świeżej wody, która stanowi lwią część płynu żwaczowego. Gdy cielę pobiera co najmniej 1,5 kg paszy stałej na dzień, wtedy możemy stopniowo (mniej więcej w ciągu tygodnia) całkowicie odstawić pójło. W przypadku systemu skróconego, dąży się do szybszego odstawienia preparatu mlekozastępczego i przejścia na pasze stałe, tak by szybciej cielę „stało się” przeżuwaczem.

Który system odchowu jest lepszy?

Plusem systemu skróconego jest dążenie do szybszego rozwoju przedżołądków. Istnieje również opinia, że jest bardziej oszczędny z racji odstawienia droższych od paszy stałej preparatów mlekozastępczych i z powodu oszczędności czasu. Wybór krótszego systemu odchowu zazwyczaj odbywa się w sposób intensywny (wyższa koncentracja pójła). Badania przeprowadzone w gospodarstwie badawczym Uniwersytetu w Liverpoolu pokazują, że cielęta odsadzone po 12 tygodniach osiągnęły większą masę odsadzeniową niż cielęta odpajane preparatem do 9 tygodnia życia (116 kg vs. 80 kg).
Zarówno tradycyjny odchów, jak i skrócony ma swoje „za i przeciw”. Zatem, który system odchowu jest lepszy? Obie metody łączy ten sam mianownik – cel zdrowe cielę i uzyskanie zdolnych do reprodukcji, zdrowych jałówek.

pasze dla cieląt

Nowoczesna mieszanka paszowa uzupełniająca CalfStar. Fot. Josera

Ułatwienie w odsadzaniu cieląt

Ponieważ odstawianie cieląt od paszy płynnej może łączyć się ze zmniejszeniem przyrostów dobowych, dobrze jest zaopatrzyć się w nowoczesne mieszanki paszowe, które ułatwiają przejście z pasz płynnych na pasze stałe. CalfStar jest źródłem dobrze przyswajalnego białka ze śruty lnianej. Wspiera rozwój przedżołądków i zdrowotność jelit, a to gwarantuje wysokie przyrosty dobowe. Ponadto, ta nowoczesna mieszanka paszowa zawiera specjalny pakiet substancji funkcjonalnych ProDigest oraz żywe kultury drożdży, które działają probiotycznie i chronią przed biegunkami.

Dobra rada!

Stopniowo wprowadzaj mieszankę starterową w pierwszym tygodniu życia – pasza stała pobudza rozwój i funkcje przedżołądków. Gdy cielę pobiera 1,5 kg paszy stałej, łagodnie odstawiaj preparat mlekozastępczy. Wysokie pobranie paszy stałej w okresie odchowu gwarantuje wysokie przyrosty dobowe, zmniejsza zachorowalność i upadki cieląt, korzystnie wpływając na wielkość przyszłych laktacji.

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną!