biegunki u cieląt

Po narodzinach młode jest wystawione na działanie licznych patogenów. To w połączeniu z niewystarczającą odpornością może skutkować pojawieniem się biegunki u cieląt.

Jak wiadomo, cielę rodzi się z praktycznie zerowym poziomem odporności. Dlatego tak ważne jest pojenie go dobrej jakości siarą od razu po wycieleniu.
Trzeba również pamiętać, że mimo nabycia przez cielę odporności biernej może wystąpić u niego biegunka, a ostre postaci biegunek mogą zakończyć się śmiercią zwierzęcia. Warto podkreślić, że biegunki u cieląt charakteryzują się wysokim wskaźnikiem śmiertelności – na poziomie powyżej 50%. Z kolei wyleczone przypadki mogą rzutować na tempo rozwoju zwierząt i późniejsze wyniki odchowu. Dlatego biegunki u cieląt nie mogą być bagatelizowane i należy optymalizować warunki bytowania zwierząt, aby ograniczać występowanie tego schorzenia. Dobrostan zwierząt to bowiem ważny element w profilaktyce chorób bydła, zarówno młodego, jak i dojrzałych osobników.

Co powoduje biegunki u cieląt?

Biegunki są częstą przypadłością pojawiającą się w pierwszych tygodniach życia cieląt. Przyczyn tego schorzenia jest wiele, mogą być to czynniki zarówno zakaźne, jak i niezakaźne – od działania patogenu, przez brak higieny zwierząt i ich otoczenia, po błędy żywieniowe.
Musimy więc wiedzieć, co spowodowało biegunki u cieląt, ponieważ pozwala to włączyć odpowiednie postępowanie: leczenie i ograniczenie działania tego czynnika. W przypadku biegunek na tle zakaźnym istotne jest odseparowanie chorych cieląt od zdrowych, aby patogen nie przenosił się dalej, na inne zwierzęta. Jeśli chodzi o czynniki zakaźne, to biegunki u cieląt powodowane są przez: bakterie (Escherichia coli i Salmonella), pierwotniaki (Cryptosporidium parvum), pasożyty (kokcydia z rodzaju Eimeria) oraz wirusy (rotawirusy i koronawirusy).
W zależności od czynnika chorobotwórczego biegunki mogą przybierać łagodniejsze i ostrzejsze formy, które są najbardziej wyniszczające. Wczesne wykrycie przyczyn biegunki pozwala włączyć odpowiednie leczenie, a w przyszłości zapobiegać kolejnym przypadkom.

Wykrywanie przyczyn biegunki u cieląt

FarmCHAMPS wychodzi naprzeciw potrzebom leczenia i profilaktyki biegunek u cieląt. Już teraz możesz kupić testy do wykrywania przyczyn tej dolegliwości w e-sklepie FarmCHAMPS. Dzięki nim możliwe jest ustalenie, czy biegunka powstała ze względu na działanie rotawirusów (Rotawirus Test) czy E. coli K99, koronawirusów bądź cryptosporidium – za wykrywanie tych czterech przyczyn tego schorzenia odpowiada Bodiatec Test.
Dzięki tym testom diagnostycznym w ciągu kliku minut możliwe jest określenie podłoża biegunki – wspomnianych patogenów – w próbkach kału chorych zwierząt. To natomiast ważny krok do rozpoczęcia leczenia i postępowania z cierpiącymi z powodu biegunki cielętami.

żywienie cieląt preparatem

Diagnozowanie przyczyn biegunek na wczesnym etapie jest kluczowe do podjęcia odpowiednich działań. Fot. Josera

Stop biegunkom u cieląt

Jak już wspomnieliśmy, każdy przypadek biegunki może się przyczynić do spowolnienia rozwoju cieląt, a to niesie za sobą straty ekonomiczne. Diagnozowanie przyczyn tego schorzenia na wczesnym etapie jest zaś kluczowe do podjęcia odpowiednich działań.

Dobra rada!

Obserwuj cielęta w grupach i każde z osobna. Zwracaj uwagę na ich zachowanie, gdyż ospałość i apatia mogą być symptomem rozwijającej się choroby. Dbaj o dobrostan i higienę w cielętniku oraz o optymalne żywienie przychówku.