produkcja przetworów mlecznych

Na zachodnich giełdach odnotowano niskie ceny masła. W kwietniu wynosiły 4182 EUR/tonę, czyli o około 22 proc. mniej niż w poprzednim roku. Na krajowym rynku mleka – sezonowy wzrost dostaw mleka, który skutkuje również obniżką cen.

W efekcie zmniejszenia zapasów odtłuszczonego mleka w proszku w wielu unijnych krajach (ze 175 tys. w grudniu 2018 roku do 2,7 tys. ton w końcu marca 2019 roku). Ceny tego półproduktu są wysokie – o około 44 proc., wyższe niż w poprzednim roku (1943 EUR/tonę). Natomiast ceny pełnego mleka w proszku (PMP) podrożały o prawie 3 proc., do 2982 EUR/tonę.

Sytuacja na rynku mleka w Polsce

W marcu na krajowym rynku rozpoczął się sezonowy wzrost dostaw mleka do przemysłu mleczarskiego, skutkuje to obniżką cen. W marcu skup uplasował się na poziomie 1,03 mld, tym samym był o 12 proc. większy w poprzednim miesiącu i o 4,5 proc. większy niż w poprzednim roku.
Ceny mleka surowego pozostały na relatywnie wysokim poziomie (137,82 zł/hl), tj. tylko o 0,2 proc. niższym niż w lutym, ale o 2,7 proc. wyższym niż w marcu 2018 r. W I kwartale br. rolnicy dostarczyli do mleczarni 2,93 mld l mleka, tj. o 3,6 proc. więcej niż w I kwartale ub.r., a przeciętny poziom cen skupu wzrósł o 1,2 proc. do 138,9 zł/hl – informuje Teresa Zdziarska z IERiGŻ.

W marcu na krajowym rynku rozpoczął się sezonowy wzrost dostaw mleka do przemysłu mleczarskiego, skutkuje to obniżką cen.

Ceny przetworów mlecznych

Ceny zbytu większości przetworów mlecznych wzrosły. – Najbardziej wzrosły ceny OMP (o 2,7 proc.), pod wpływem wysokich cen na światowych giełdach, a także ceny jogurtu owocowego i półtłustego mleka UHT (o 2,0-2,5 proc.). Natomiast obniżyły się ceny masła, z uwagi na spadek cen na giełdach zachodnioeuropejski proc. Masło konfekcjonowane i masło w blokach potaniały odpowiednio o 2,8 i 2,9, a masło z dodatkiem oleju o 0,5 proc. – czytamy w biuletynie IERiGŻ „Rynek rolny – maj 2019”.
Tym podwyżkom towarzyszył wzrost ceny bydła mlecznego. Jak podaje IERiGŻ, krowy dojne podrożały na targowiskach o prawie 9 proc. do poziomu 3254 zł/szt., a jałówki 1-roczne o 10 proc. – 2383 zł/szt.

Zwiększona produkcja

Na początku roku w następstwie dużych dostaw surowca mlecznego z kraju i importu produkcja części grup przetworów mlecznych zwiększyła się. Dotyczy to w największym stopniu OMP (o 12,4 proc.), napojów mlecznych, suszonej serwatki, masła o zawartości 80-85 proc. tłuszczu oraz śmietany, twarogów i jogurtów. Obniżyła się z kolei produkcja PMP (o 17 proc.), mleka zagęszczonego (o 9 proc.), serów topionych (o 7 proc.), serów dojrzewających (o 3 proc.) oraz mleka płynnego.
Źródło: IERiGŻ

Zobacz więcej: