schorzenia-racic

Schorzenia racic u bydła to istotny problem związany ze stratami w stadach krów mlecznych. Plasuje się go zaraz po chorobach metabolicznych i mastitis, ponieważ dysfunkcje kończyn przyczyniają się do zmniejszenia wydajności oraz pogorszenia jakości mleka.

Kulawizny powodowane przez różne schorzenia kończyn i racic niejednokrotnie sprawiają zwierzętom ból. Łączy się to ze zmniejszeniem pobierania paszy, co z kolei wpływa na spadek produkcji mleka i może być bodźcem do rozwinięcia się innych dolegliwości. Szacuje się, że choroby racic przyczyniają się do zmniejszenia produkcji mleka o 4 do 20%, a niekiedy – w przypadkach klinicznych – skutkują całkowitym zanikiem laktacji. Dyskomfort i ból w ostrych postaciach schorzeń racic powodują ponadto stres u zwierząt. Dodatkowo krowy, odciążając chorą kończynę, przeciążają inne, co może sprzyjać kolejnym kontuzjom.
Schorzenia racic u bydła mogą prowadzić również do pogorszenia parametrów rozrodu. W porównaniu ze zdrowymi krowami u osobników dotkniętych chorobami kończyn dochodzi do wolniejszej inwolucji macicy po porodzie. Częściej odnotowuje się też zapalenie jej błony śluzowej. Krowy ze schorzeniami racic są też bardziej podatne na dysfunkcje jajników i problemy ze skutecznością inseminacji. W związku z tym u tych zwierząt okres pomiędzy wycieleniami wydłuża się. Szacuje się, że ogół konsekwencji wynikających z pojawienia się schorzeń racic u bydła w dużych stadach prowadzi do brakowania na poziomie ok. 10%.

Co powoduje schorzenia racic u bydła?

Choroby racic powstają zarówno na tle niezakaźnym, jak i zakaźnym. Poza kulawiznami spowodowanymi przez kontuzje do powszechnych schorzeń racic należy gnicie rogu. Dotyczy ono głównie piętek i powstaje jako efekt dłuższego stania zwierząt na zaniedbanym podłożu – brudnej, wilgotnej ściółce lub w błocie.
Inną często występującą chorobą racic jest zanokcica, która rozwija się głównie w szparze międzyracicowej w wyniku działania bakterii beztlenowych. Pojawieniu się choroby mogą sprzyjać nieodpowiednia ściółka i kamieniste podłoże, które potęgują możliwość wystąpienia urazów i wnikania bakterii przez uszkodzone miejsca. Leczenie polega przede wszystkim na antybiotykoterapii.

Szacuje się, że choroby racic u bydła przyczyniają się do zmniejszenia produkcji mleka o 4 do 20%, a niekiedy – w przypadkach klinicznych – skutkują całkowitym zanikiem laktacji.

Wrzód podeszwy to kolejna z dolegliwości obejmujących racice, która dotyka ciężkie zwierzęta z nieprawidłowo ukształtowanymi racicami, niewłaściwą postawą i/lub rozmiękłym rogiem racicowym. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że na pojawienie się wrzodu podeszwy bardziej narażone są krowy zmagające się z kwasicą żwacza. Leczenie również polega na wykonaniu odpowiedniej korekcji, antybiotykoterapii, a także na stosowaniu dziegciu.

schorzenia racic u bydła

Istotnym działaniem w profilaktyce schorzeń racic u bydła jest właściwe żywienie. Fot. Josera

Czynniki powodujące choroby kończyn wiążą się z uwarunkowaniami genetycznymi, m.in. mniejszą wytrzymałością rogu racicowego i układu kostno-stawowo-więzadłowego kończyn. Jednak gros przyczyn powstawania problemu związana jest z czynnikiem ludzkim. Nieodpowiednio zbilansowana pod względem mineralno-witaminowym dawka pokarmowa, ograniczone możliwości ruchu zwierząt, który sprzyja naturalnemu ścieraniu racic, zła jakość podłogi, która naraża na kontuzje, nieregularna korekcja racic – to tylko niektóre z nich.

Jak zapobiegać schorzeniom racic u bydła?

Profilaktyka schorzeń kończyn i racic u bydła zakłada wiele działań związanych z rozrodem, żywieniem i higieną krów oraz obory. Należy przede wszystkim przeprowadzać selekcję krów i dobór buhajów, mając na względzie predyspozycje do schorzeń kończyn, tj. twardość rogu racicowego czy budowę stawu skokowego. W żywieniu bydła trzeba natomiast zwracać uwagę na niedobory makro, mikroelementów oraz witamin i na poszczególne interakcje między tymi pierwiastkami. Zapobieganie chorobom racic wiąże się również z zachowaniem najwyższych standardów odnośnie do higieny budynków, ściółki, wyposażenia obory, a także pielęgnacji zwierząt.

Dobra rada!

Hodowco! Wykonuj korekcję minimum 2 razy w ciągu roku. Zapewnij zwierzętom właściwy dobrostan. Dbaj o odpowiednie zbilansowanie dawki pod względem mineralno-witaminowym.

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną!