rynek wieprzowiny

Na rynku trzody chlewnej widoczne są spadki. Prognozuje się, że obniżki będą się utrzymywały do końca tego roku. Na wzrost cen musimy jeszcze poczekać. To kiedy nastąpią podwyżki uzależnione jest od dalszego rozwoju wirusa ASF w Europie.

W trzecim kwartale 2018 roku, średnia cena trzody klasy E w Polsce wynosiła 145,22 EUR/100 kg wagi poubojowej, co oznacza spadek o około 14 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W listopadzie ceny skupu trzody chlewnej obniżyły się do poziomu 4,23 zł/kg.

Rynek wieprzowiny

Do końca tego roku będzie postępował dalszy spadek cen zarówno w skali roku, jak również z miesiąca na miesiąc, na co nakłada się sezonowość produkcji. Można więc sądzić, że w grudniu cena trzody w UE wyniesie około 130 EUR/100 kg. Gdyby kurs złotego względem euro wynosił 4,30, w grudniu cena trzody mogłaby zawierać się w przedziale 4,10–4,40 zł/kg, czyli na poziomie o 4–10 proc. mniejszym niż w poprzednim roku. Im mniejszy będzie grudniowy spadek cen, tym prędzej nastąpi wzrost w 2019 roku. Już są symptomy spadku pogłowia i produkcji wieprzowiny w Unii Europejskiej, co wynika z ostatniego spisu zwierząt. Dlatego można się spodziewać że w drugiej połowie 2019 roku ceny trzody będą ponownie rosłyprognozuje Danuta Zawadzka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Wszystko zależy od ASF

Jednak to, czy ceny pójdą w górę, zależy od dalszego rozwoju wirusa ASF w Europie. – Sytuacja w Belgii, w której wystąpił ASF może mieć wpływ na ceny. Jeśli znajdą się tacy importerzy z krajów trzecich którzy nie będą chcieli kupować mięsa belgijskiego, to ono pozostanie na rynku. Tego mięsa byłoby wtedy znacznie więcej niż się przewiduje, co miałoby wpływ na spadek cen w UE i Polsceuważa Danuta Zawadzka.

Jakie ceny prosiąt?

Cena 1 prosięcia w Polsce w pierwszym półroczu wyniosła 186,02 zł/sztukę i była o ponad 4 proc. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. – Była to nietypowa sytuacja związana ze wzrostem cen prosiąt w sytuacji spadku cen trzody. W rezultacie cena 1 prosięcia w Polsce była ekwiwalentem 41,5 kg tucznika. To wszystko oznaczało wzrost kosztów produkcji, który obok wąskich relacji cen trzody do cen pasz, a więc relatywnego tanienia trzody względem pasz może być ważnym czynnikiem ograniczającym dalszy rozwój chowutłumaczy Danuta Zawadzka.

Mała podaż prosiąt

W trzecim kwartale tego roku średnia cena 1 prosięcia wyniosła 181,90 zł/sztukę, czyli o 6 proc. mniej niż rok wcześniej. W rezultacie, cena prosięcia była ekwiwalentem 38,5 kg tucznika (o 5 proc. więcej niż rok wcześniej). To świadczy o postępującym wzroście kosztów produkcji.

Prawdopodobnie taka sytuacja to efekt małej podaży prosiąt na krajowym rynku. Ich niedobory są uzupełniane przy pomocy importu. Ceny w imporcie mają wpływ na długookresowy wzrost cen prosiąt, a także na drożenie prosiąt względem żywca wieprzowego w krajuinformuje Danuta Zawadzka.