rynek-trzody-chlewnej

W pierwszym kwartale 2019 roku na rynku trzody chlewnej dominowały obniżki. Jednak według IERiGŻ w kwietniu zapoczątkowana została wzrostowa tendencja cen mająca utrzymać się w kolejnych miesiącach.

Jak podaje IERiGŻ, średnia unijna cena trzody chlewnej (klasa E) w pierwszym kwartale tego roku uplasowała się na poziomie 137,35 EUR/100 kg wagi poubojowej, czyli o 2,8 proc. więcej niż w poprzednim roku. W Polsce cena trzody tej samej klasy wyniosła – 129,90 EUR/100 kg (o prawie 8 proc. mniej niż w poprzednim roku).
Spadek cen polskiej trzody był, więc znacznie większy niż przeciętnej ceny unijnej, co mogło być wynikiem relatywnie małego popytu na polską trzodę w związku z ASF i dużej jej podaży. Ceny trzody wyrażone w złotych obniżyły się w mniejszym stopniu niż ceny wyrażone w euro, gdyż na ich korzyść oddziaływała roczna deprecjacja złotego względem euro – tłumaczy Danuta Zawadzka z IERiGŻ. – W pierwszym kwartale 2019 roku cena skupu trzody wyniosła 4,23 zł/kg wagi żywej (o 3,5 proc. mniej niż przed rokiem) – podkreśla.

Początek wzrostu cen?

Zdaniem Komisji Europejskiej, w kwietniu cena trzody chlewnej (klasa E) osiągnęła poziom 168 EUR/100 kg, w Polsce 178 EUR/100 kg. To podwyżka o 13 proc., w naszym kraju o 25 proc. w skali roku. Z kwietniowych danych wynika, że zapoczątkowana została wzrostowa tendencja cen trzody, która ma utrzymać się w kolejnych miesiącach.

Rynek trzody chlewnej w krajach UE

Komisja Europejska przewiduje również, że w obecnym roku zmiany produkcji wieprzowiny w krajach UE nie będą znaczące (produkcja może obniżyć się o 4 tys. ton). Wzrosnąć ma natomiast eksport wieprzowiny do krajów trzecich (o 241 tys. ton). Ubytek mięsa wieprzowego po stronie podaży na poziomie 245 tys. ton ma być kolejną przesłanką przyczyniającą się do wzrostu cen i – przy okazji – spadku spożycia. Spożycie wieprzowiny w krajach UE ma zmniejszyć się do poziomu sprzed trzech lat (z 32,6 kg w wadze detalicznej do 32,2 kg).
W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2019 r. eksport produktów wieprzowych z UE-28 do krajów trzecich wyniósł 709,6 tys. t w wadze poubojowej i był o 5,8% większy niż w rok wcześniej. Duży wzrost eksportu dotyczył Chin (o 13%), Japonii (o 8%), Filipin (o 14%) i Wietnamu (o 86%), a więc przede wszystkim do krajów, w których wystąpiły przypadki choroby ASF – czytamy w biuletynie IERiGŻ „Rynek rolny – maj 2019”.
Źródło: IERiGŻ/GUS/KZP-PTCH