Producenci prosiąt, mleka krowiego lub bydła mięsnego, którzy chcą rozwinąć produkcję mogą ubiegać się o pomoc. Rozpoczął się nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych w obszarach a, b, c.

Od 29 marca do 27 maja oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski na „Modernizację gospodarstw rolnych”. W tegorocznym naborze wprowadzono wiele zmian.

Na jakie wsparcie można liczyć?

Wysokość dofinansowania jest ta sama i obejmuje 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji, 60 proc., gdy o pomoc stara się młody rolnik/kilku rolników wspólnie składających wniosek. Maksymalna wysokość wsparcia to 500 tys. zł (w okresie realizacji PROW 2014-2020), na rozwój produkcji prosiąt – 900 tys. zł. Te pieniądze przeznaczone są dla rolników, którzy posiadają gospodarstwa rolne o powierzchni do 300 ha/ prowadzących dział specjalny produkcji rolnej. Gospodarze ubiegający się o pomoc muszą prowadzić w gospodarstwie rolniczą działalność zarobkową (produkcja zwierzęca lub roślinna, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb). Muszą również spełnić wymogi odnoszące się do wielkości ekonomicznej gospodarstwa, wynoszące dla inwestycji z obszaru a – od 10 do 25 tys. euro, dla inwestycji z obszarów b oraz c – od 10 do 200 tys. euro. Co zmieniło się?

modernizacja gospodarstw rolnych

Maksymalna wysokość wsparcia na rozwój produkcji prosiąt to 900 tys. zł. Fot. Josera

Ułatwienie w składaniu wniosków

Osoby, które prowadziły działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, przed złożeniem wniosku nie muszą teraz dokumentować uzyskania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych. Poszerzony został również katalog kosztów kwalifikujących się do refundacji. Rolnicy, którzy nie występowali dotychczas o pomoc, mogą przeznaczyć dofinansowanie na zakup maszyn, urządzeń, infrastruktury technicznej – o ile jednocześnie realizuje się inwestycje związane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich lub magazynów paszowych.
Rolnicy, którzy już skorzystali ze wsparcia mogą się o nie ubiegać w ramach tego samego obszaru na zakup maszyn, czy też urządzeń do produkcji rolnej. Pod warunkiem, że rolnik nie wykorzystał jeszcze całego limitu pomocy przysługującej w PROW 2014-2020. W tym roku dofinansowanie nie przysługuje na inwestycje związane z dokończeniem budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej.

Osoby, które prowadziły działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, przed złożeniem wniosku nie muszą teraz dokumentować uzyskania przychodu ze sprzedaży produktów rolnych.

Jakie zmiany w punktacji przy ocenie wniosków?

Za kryterium wieku rolnikom będzie przyznawany teraz tylko 1 punkt. Ponadto obniżone zostało minimum punktowe potrzebne do otrzymania pomocy z 4 do 3 punktów. ARiMR informuje również, że „dopuszczono – w uzasadnionych przypadkach – możliwość wydłużenia terminu realizacji operacji lub złożenia wniosku o płatność końcową o dodatkowe 6 miesięcy, ponad określone (odpowiednio 24, 36 czy 60 miesięcy)”.

Zobacz więcej: