Przedsiębiorstwo rolno-przemysłowe Agromax Sp. z o.o. powstało ćwierć wieku temu w miejscowości Wojnowice (woj. śląskie). Firma nieustannie się rozwija, udoskonalając technologie produkcji oraz poprawiając dobrostan zwierząt. Ciągły rozwój gospodarstwa rolnego jest tu krokiem do zwiększania wydajności stada.

W 2007 roku w gospodarstwie w Wojnowicach uruchomiono fermę bydła mlecznego. Jak oznajmia prezes zarządu Bogusław Berka:
To nasze najnowsze osiągnięcie. Ferma za rok 2017 osiągnęła wynik 10 718 kg mleka przy procentowanych zawartościach tłuszczu – 3,79 i białka – 3,26.

rozwój gospodarstwa rolnego

W 2007 roku w gospodarstwie w Wojnowicach uruchomiono fermę bydła mlecznego. Fot. Josera

Zdrowe stado

Wysokowydajne krowy mleczne są silniej narażone na rozmaite choroby. Na szczęście bardzo dobre wyniki stada z Wojnowic idą w parze ze zdrowotnością zwierząt. Bydło na tutejszej fermie jest bowiem pod stałą opieką weterynaryjną. Nad stanem zdrowia krów czuwa lekarz weterynarii i członek zarządu Adam Borys. – Stado należy do klasy A, czyli jest wolne od gruźlicy, brucelozy i białaczki – informuje.

Ułatwienie w żywieniu cieląt

W przedsiębiorstwie Agromax żywienie opiera się na paszach objętościowych, paszach treściwych oraz premiksach. Pięć lat temu dokonano zakupu taksówki mlecznej Milk Taxi, która znacznie usprawniła organizację żywienia cieląt.

rozwój gospodarstwa rolnego

Stado należy do klasy A, czyli jest wolne od gruźlicy, brucelozy i białaczki. Fot. Josera

Zamiast dwóch odpasów wprowadziliśmy trzy odpasy o godzinach: 7, 13 i 19. Dzięki temu znacząco poprawiła się zdrowotność cieląt oraz zmniejszyła się liczba zachorowań. Ograniczyliśmy również zużycie leków – wyjaśnia lekarz weterynarii. Właśnie dzięki temu uzyskuje się zdrowe stado. A w końcu zdrowe cielęta to również zdrowe jałówki, a ostatecznie – zdrowe krowy, które dadzą dobrej jakości mleko. Efekty dbania o odpowiedni status zdrowotny stada są całkowicie wymierne: większa laktacja, mniejsze koszty związane z leczeniem, a także długowieczność krów. W efekcie w ubiegłym roku gospodarstwo w Wojnowicach sprzedało ponad 50 cielnych jałówek.

rozwój gospodarstwa rolnego

Pięć lat temu zakupiono Milk Taxi, która znacznie usprawniła organizację żywienia cieląt. Fot. Josera

Rozwój gospodarstwa rolnego to klucz do sukcesu

Nie można jednak spoczywać na laurach. Jak przyznaje prezes zarządu firmy, ostatnie 10 lat było bardzo intensywnym okresem.
To burzliwy czas. Stawialiśmy na rozwój produkcji roślinnej i zwierzęcej. W tym budowę fermy bydła mlecznego – opowiada.
Wie również, że do podtrzymania wysokich wyników produkcji potrzeby jest ciągły rozwój gospodarstwa rolnego. Ferma w Wojnowicach będzie zatem dalej rozbudowywana. Priorytetem gospodarzy jest stały postęp – przez poprawę dobrostanu zwierząt, wyników produkcyjnych oraz rentowności firmy.

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną!