krowy mleczne w zagrodzie

Profilaktyka ketozy opiera się przede wszystkim na odpowiednim żywieniu w okresie okołowycieleniowym. Mając na uwadze fakt, że po wycieleniu wzrasta zapotrzebowanie na glukozę, należy zacząć wprowadzać w paszy węglowodany niestrukturalne w ostatnim okresie ciąży. Taki zabieg umożliwia namnażanie bakterii amylolitycznych w żwaczu.

Profilaktyka ketozy u bydła

Należy pamiętać o tym, że zmiany w dawce i wprowadzanie komponentów, które będą stosowane w dawkach laktacyjnych powinno być stopniowe, aby nie ograniczać strawności. Pasze stosowane w tym okresie powinny być smakowite i najlepszej jakości. Absolutnie niedopuszczalne jest stosowanie zepsutych kiszonek o nieprzyjemnym, stęchłym zapachu.

W profilaktyce ketozy doskonale sprawdzają się takie dodatki jak glikol propylenowy, gliceryna, chroniona metionina, czy monenzyn sodu. Jeszcze lepszy efekt uzyskamy stosując je w połączeniu z chronioną niacyną, chlorkiem choliny i cyjanokobalaminą.

profilaktyka ketozy

Pasze podawane krowom muszę być dobrej jakości. Fot. Josera

Wygodnym rozwiązaniem zalecanym szczególnie w ketozie typu pierwszego jest produkt Josera Lacto Start dostępny w formie granulatu (dawkowanie 600 g – 3 tygodnie przed wycieleniem i 600-1000 g – 3 tygodnie po wycieleniu).
W przypadku nadmiernej kondycji krów i jałówek cielnych jako profilaktykę stłuszczenia wątroby doskonałym rozwiązaniem jest Dairy Safe Josera.

Pasze stosowane w tym okresie powinny być smakowite i najlepszej jakości. Absolutnie niedopuszczalne jest stosowanie zepsutych kiszonek o nieprzyjemnym, stęchłym zapachu.

Skuteczność działania Dairy Safe potwierdzają wyniki doświadczenia produkcyjnego przeprowadzonego w 2018 roku na grupie 80 krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej w okresie od 3 tygodni przed wycieleniem do 30 dnia laktacji. Doświadczenie polegało na wykazaniu wpływu dawki 200 g/dzień/sztukę dodatku Dairy Safe, zawierającego chronioną metioninę na nośniku tłuszczowym na wyniki produkcyjne krów mlecznych na początku laktacji. Poniższa tabela przestawia uzyskane wyniki. W grupie testowej odnotowano wyższą o 1,15 kg produkcję mleka przy jednoczesnym wzroście tłuszczu i białka. Co więcej odnotowano redukcję liczby komórek somatycznych (LKS) o połowę. Hodowca zaobserwował również poprawę apetytu oraz mniejszą utratę kondycji krów po wycieleniu.

Profilaktyka ketozy

Dlaczego warto stosować profilaktykę ketozy?

dairy safe josera

Profilaktyka ketozy z DairySafe jest dużo łatwiejsza. Fot. Josera

Straty powodowane przez ketozę to nie tylko koszty weterynaryjne, ale również niższa produkcja mleka w całej laktacji (ok. 300 l w laktacji). Z badań przeprowadzonych przez Duffield i in. (2009) oraz Chapinal i in. (2012) wynika, że krowy u których odnotowano BHBA >1,4 mmol/l krwi produkowały powyżej 5% mleka mniej w stosunku do pozostałych. Ponadto zdaniem Mc. Art. i in. 2012 im wcześniej po wycieleniu krowa zapadnie na ketozę tym większy ujemny wpływ na produkcję mleka. Efektem takich perturbacji zdrowotnych z pewnością będzie opóźniony termin skutecznego zacielenia, co wpływa na kolejne straty. Zdaniem Kowalskiego (2014) koszt zachorowania na subkliniczną ketozę to 1000-1500 zł.

Zatem, czy lepiej jest stosować pozornie kosztowną profilaktykę okresu okołowycieleniowego, czy ryzykować tak duże straty ekonomiczne?

Zobacz kartę edukacyjną i dowiedz się o profilaktyce ketozy!

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat żywienia krów mlecznych? Skontaktuj się z naszym zespołem doświadczonych żywieniowców Josera poprzez serwis żywieniowy. Czekamy na Twoje pytania!