pogłowie trzody chlewnej w Polsce

Pogłowie trzody chlewnej w czerwcu tego roku wyniosło w Polsce 10 781 tys. sztuk. Oznacza to, że było o prawie 9 proc. niższe niż przed rokiem.

Spadek pogłowia, a co za tym idzie liczby ubojów jest – obok pojawienia się ASF w Chinach – czynnikiem sprawiającym, że ceny na unijnym rynku wieprzowiny rosną.
Pogłowie prosiąt w czerwcu tego roku było o prawie 12 proc. mniejsze niż rok temu, warchlaków o 11,5 proc. Największy spadek odnotowało pogłowie trzody na chów o wadze 50 kg (-13,5 proc.), w tym loch prośnych (-9 proc.). Najmniejszy – trzody na ubój o wadze 50 kg (-4,5 proc).
Bardzo wysokie stopy spadku pogłowia wszystkich kategorii wiekowych sygnalizują, że w grudniu stopa spadku pogłowia trzody może być także wysoka – prognozuje Danuta Zawadzka z IERiGŻ.

Spadki pogłowia świń nie tylko u nas

Pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się nie tylko w Polsce. Wyniki z połowy tego roku, ogłoszone przez inne kraje, również wskazują na dalszy spadek. Wyniósł on w Danii 2,5 proc, (w tym loch prośnych o 3,2 proc.), w Niemczech 3,7 proc. (loch prośnych o 4,6 proc.).
W Holandii pogłowie trzody zmniejszyło się o 0,7 proc., ale loch prośnych o 2,6 proc.. Podobnie było w Belgii, w której odpowiednie spadki wynosiły 0,2 proc. i 3,3 proc., a także na Węgrzech (0,7 proc. i 7,5 proc.) i w Irlandii (0,4 proc. i 5,8 proc.). Znacznie większe redukcje pogłowia loch prośnych niż ogólnego pogłowia wskazują, że kryzys w unijnym chowie trzody może być relatywnie długi – czytamy w biuletynie „Rynek rolny – październik 2019” IERiGŻ.
Spadek pogłowia wpływa na spadek ubojów trzody w UE. Najbardziej dostrzegalny jest on w Rumunii (-9,7 proc.), Grecji (-8,5 proc.), Danii (-6,7), Polsce (-5,5 proc.) oraz w Niemczech (-4,2 proc.)

Spadek pogłowia, a co za tym idzie liczby ubojów jest – obok pojawienia się ASF w Chinach – czynnikiem sprawiającym, że ceny na unijnym rynku wieprzowiny rosną.

Pogłowie trzody chlewnej spada, ceny rosną

Niższe pogłowie i malejąca liczba ubojów wpływają na wzrost cen na unijnym rynku wieprzowiny. Równie ważnym czynnikiem, który winduje ceny jest pojawienie się wirusa ASF w Chinach i innych krajach azjatyckich. To wszystko przyczynia się do wzrostu popytu na tych rynkach, a co za tym idzie wzrostu eksportu wieprzowiny między innymi z krajów UE.
Z danych Komisji Europejskiej wynika, że cena trzody klasy E w UE we wrześniu tego roku uplasowała się na poziomie ok. 182 EUR, w Polsce ok. 178 EUR/100 kg. Jak podaje MRiRW, w tym czasie cena trzody na krajowym rynku wynieść mogła ok. 5,90 zł/kg (+26 proc. w skali roku).

Źródło: IERiGŻ