kokcydioza u cieląt

Ta poważna choroba bydła wiąże się ze znacznymi stratami finansowymi. Jak uchronić przed nią cielęta?

Kokcydioza cieląt jest chorobą pasożytniczą spowodowaną przez inwazję pierwotniaków należących do rodzaju Eimeria. Gdy rozwinie się w stadzie, należy odseparować cielęta z jej objawami, ponieważ kokcydioza jest bardzo zaraźliwa.

Jak dochodzi do zarażenia kokcydiozą u cieląt?

Oocysta pierwotniaka (stadium rozwojowe pasożyta) wydalana jest wraz z kałem zainfekowanego zwierzęcia, więc z łatwością może przedostać się do układu pokarmowego zdrowego organizmu. Cielęta zarażają się poprzez połknięcie oocyst kokcydiów, które przedostają się do otoczenia zwierząt wraz z odchodami chorych osobników. Taki sposób zarażenia stanowi swoisty cykl: oocysta trafia do organizmu wraz zanieczyszczoną paszą lub wodą, przekształca się w dojrzałą formę, rozmnaża się, by w końcu kolejne oocysty zostały usunięte wraz z kałem. I koło się zamyka.

kokcydioza cieląt

Kokcydioza cieląt jest chorobą bardzo zaraźliwą, którą powodują pierwotniaki

Jakie są objawy kokcydiozy cieląt?

Kokcydia, które przedostają się do organizmu zwierzęca, zagnieżdżają się w jelicie i wnikają w jego ściany. To powoduje szybkie reakcje ze strony układu pokarmowego. Mechanizm jelit jest upośledzony, dochodzi do ograniczenia wchłaniania składników pokarmowych przez ściany jelita oraz do hamowania resorpcji zwrotnej wody. Tak powstaje biegunka, która jest głównym objawem kokcydiozy. Skutkiem tego jest wyniszczenie jelit, odwodnienie, niedobór elektrolitów, osłabienie. Kokcydioza cieląt może prowadzić do zapalenia jelita, wyniszczenia kosmków jelitowych, a nawet martwicy błony śluzowej jelita. Przewlekłe postaci choroby powodują cherlactwo cieląt.

Cielęta zarażają się poprzez połknięcie oocyst kokcydiów, które przedostają się do otoczenia zwierząt wraz z odchodami chorych osobników.

Jakie są skutki ostrych postaci kokcydiozy?

Pierwszym objawem klinicznym jest biegunka ze śluzem, która w wyniku uszkodzeń komórek nabłonka jelita grubego przechodzi w biegunkę z widoczną krwią. Ostry przebieg choroby wiąże się z niedokrwistością. W czasie przebiegu choroby mogą pojawić się kolki. Cielęta są osłabione i spragnione, ale nie mają podwyższonej temperatury. Przy krwawej biegunce i osłabieniu organizmu, cielęta padają w ciągu kilku dni od pojawienia się pierwszych objawów.

Jak zapobiegać rozprzestrzenianiu kokcydiozy?

Z powodu wyniszczenia organizmu przez chorobę, leczenie nie zawsze przynosi pozytywny efekt. Warto zatem włączyć w plan profilaktykę kokcydiozy cieląt. Aby skutecznie chronić cielęta przed rozwojem kokcydiozy w stadzie, stosuj poniższe rady.

kokcydioza cieląt

Dbanie o zoohigienę to podstawa w zakresie profilaktyki kokcydiozy cieląt. Fot. Pixabay

1. Pamiętaj: odpowiednie warunki higieniczne w cielętnikach to podstawa profilaktyki

Podobnie, jak w wypadku innych chorób bydła, profilaktyka oraz ograniczenie rozwoju kokcydiozy polega na regularnym usuwaniu obornika. To jest zabieg konieczny! Wiadra i korytka muszą być regularnie czyszczone, a ściółka świeża i sucha. Uchroni to przed zarażeniem się oocystami, które znajdują się w odchodach chorych zwierząt.

2. Prowadź profilaktykę kokcydiozy dla każdego cielęcia z osobna

Biegunki, które towarzyszą kokcydiozie cieląt, mogą być objawem również innych chorób. Dlatego konieczna jest precyzyjna diagnoza i rozpoczęcie właściwego leczenia. W tym celu od cieląt, u których pojawiają się biegunki należy pobierać próbki kału do analizy laboratoryjnej pod kątem występowania oocyst.

3. Zacznij leczenie od razu

Czas włączenia leczenia jest bardzo ważny. Musi nastąpić po zdiagnozowaniu infekcji, zanim patogen spowoduje wyniszczenie jelit. To konieczne w ograniczeniu rozprzestrzeniania się choroby i rozwoju postaci klinicznych.

4. Utrzymuj cielęta w podobnych grupach wiekowych

Starsze cielęta mogą być źródłem zakaźnych oocyst. Dlatego ważne jest odseparowanie od młodszych, słabszych cieląt. Ujednolicenie wiekowe grupy zmniejsza stres, co dodatkowo chroni przed podatnością na infekcje.

jak zwiększyć odporność cieląt

Colostrin to specjalistyczny dodatek do pójła. Fot Josera

5. Zwracaj baczną uwagę na ilość, czas podania i jakość siary

Ta życiodajna substancja jest nośnikiem przeciwciał, które uzbrajają cielęta w odporność bierną. Dzięki temu są mniej podatne na czynniki zakaźne.

Ochrona przed kokcydiozą w całym okresie odchowu

Dodatkowo możesz wzmacniać organizm cieląt stosując Colostrin. Ten specjalny środek do pójła zawiera immunoglobuliny, które dezaktywują patogeny. Dzięki swoim właściwościom Colostrin sprawia, że układ odpornościowy cielęcia jest jeszcze bardziej „uzbrojony”.

Źródło: „6 tips to protect calves against coccidiosis” DairyGlobal.net

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną!