woda dla krów

Ta przezroczysta substancja jest nośnikiem życia. Ciągły dostęp do wody to podstawa dobrostanu. O czym warto pamiętać nie tylko w upalne dni? Zobacz, jak ważna jest woda dla krów.

Substytut wody nie istnieje, a jej rola skupia się na wszystkich funkcjach organizmu  ̶  począwszy od poziomu komórkowego. Bez wody nie ma życia. Jakie jeszcze ma znaczenie w chowie i hodowli bydła?

1. Woda daje życie

Organizmy żywe składają się w większości z wody. Stanowi ona główny składnik wszystkich płynów ustrojowych, m.in. krwi, limfy czy płynów komórkowych. Jest niezbędna do przebiegu wielu reakcji zachodzących w organizmie i nie sposób wymienić ich wszystkich. Woda to podstawowy komponent nasienia, dzięki któremu możliwe jest dotarcie plemników do komórki jajowej. Następnie, po skutecznym zapłodnieniu wchodzi w skład wód płodowych. Można by stwierdzić, że bez wody nie ma rozrodu. Złożona z wody ślina pełni dla bydła bardzo ważną rolę – to bufor, który stabilizuje pH żwacza i chroni przed rozwojem kwasicy.

2. Woda dla krów tak samo ważna jak pasza

woda dla krów

Cielęta muszą mieć stały dostęp do świeżej, czystej wody w całym okresie odchowu. Fot. Fotolia

Woda przeznaczona dla zwierząt musi spełniać te same wymagania jakościowe, jak woda dla ludzi. Pierwszą substancją, którą po narodzinach żywi się cielę jest siara. Kolejnym pokarmem są pasze płynne i wprowadzane stopniowo pasze stałe. Trawienie tych ostatnich i produkcja lotnych kwasów tłuszczowych umożliwia rozwój przedżołądków. Pasze stałe, które trafiają do żwacza ulegają fermentacji tylko w środowisku wodnym – w płynie żwaczowym. Preparat mlekowy trafia bezpośrednio do trawieńca, więc nie zaopatruje żwacz w wodę. Dlatego niezależnie od modelu żywienia cieląt, nie można zapominać o stałym dostępie do wody w całym okresie odchowu. Dostępność sprawnych poideł oraz ich liczba musi być dostosowana do liczby zwierząt. Temperatura wody do picia dla krów powinna wynosić 12 – 16°C. Woda jest niezbędna w utrzymaniu zdrowia krów i ich wysokiej wydajności mlecznej.

3. Bez wody nie ma mleka

Mleko składa się w około 87% z wody. Aby wyprodukować 1 litr mleka, krowa zużywa około 3 litrów wody, a zapotrzebowanie krowy na wodę mieści się w przedziale  40 – 130 litrów na dobę. Zmienia się ono w zależności od stanu fizjologicznego i od tego, czy krowa jest w laktacji, czy jest zasuszona. U krów, które pobierają mniej wody, zmniejsza się pobranie suchej masy i tym samym spowalnia się przemiana materii. To z kolei powoduje zmniejszenie produkcji mleka. Ważne jest, by kontrolować ilość wypijanej wody przez zwierzęta. Krowa musi wypijać około 6 litrów wody na 1 kilogram pobranej suchej masy.

4. Woda a choroby

Odwodnienie jest bardzo niebezpieczne dla organizmu. Niestety, niektóre choroby sprzyjają utracie wody. Dzieje się tak głównie przy pojawieniu się biegunek, ponieważ wraz z kałem tracone są z organizmu znaczne ilości wody. Taka reakcja układu pokarmowego jest skutkiem wielu jednostek chorobowych lub efektem trawienia paszy złej jakości. Biegunki powstają przez zahamowanie wchłaniania wody z pokarmu w jelicie. Nowo narodzone cielęta są szczególnie podatne na pojawianie się biegunek, a obok zapalenia płuc to najczęstsza przyczyna upadków zwierząt w okresie odchowu. Odwodnienie organizmu prowadzi m.in. do zaburzenia gospodarki elektrolitowej, funkcji nerek, zatrucia organizmu i wielu innych dysfunkcji, które mogą skutkować śmiercią zwierzęcia.
Ponadto trzeba pamiętać, że woda wodzie nierówna. Warto przeprowadzać rutynowo badanie jakości wody w swoim ujęciu wodnym, choć nie jest to czynność obligatoryjna.

Mleko składa się w około 87% z wody. Aby wyprodukować 1 litr mleka, krowa zużywa około 3 litrów wody, a zapotrzebowanie krowy na wodę mieści się w przedziale  40 – 130 litrów na dobę.

woda dla krów

Liczbę poideł trzeba dostosować do liczby zwierząt. Fot. Fotolia

5. Woda dla krów nie tylko w upały

W czasie wysokiej temperatury otoczenia, woda dla krów nabiera jeszcze większego znaczenia. Bierze udział w termoregulacji, dzięki której organizm dostosowuje się do nowych warunków termicznych, przewyższających optimum. Przy wysokiej temperaturze zewnętrznej bydło bardziej poci się i wydziela więcej śliny, a przez to wraz z wodą traci niezbędne dla organizmu elektrolity. Niemniej, niezależnie od pory roku, w świetle obowiązujących przepisów, bydło musi mieć stały dostęp do wody. Zapewnienie tej życiodajnej substancji zwierzętom jest podstawą dobrostanu.

Dobra rada!

Pamiętaj o ważnej roli wody w żywieniu bydła. Zapewnij odpowiedni dostęp do świeżej i czystej wody, dostosowany do liczby zwierząt. W zależności od możliwości, kontroluj ilość wypijanej wody przez cielęta i dojrzałe zwierzęta. Stawiaj na jakość odchowu, by unikać powstawania odwadniających organizm biegunek.

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną!