O czym nie zapomnieć w żywieniu krów w okresie laktacji, aby były zdrowe i produkowały dużo dobrego mleka?

Wysoka produkcja mleka o właściwym składzie to cel każdego hodowcy bydła mlecznego. Trzeba jednak zawsze pamiętać, że krowa w laktacji to nie jest fabryka mleka na czterech kończynach. Wysokie wyniki w produkcji muszą iść w parze z dobrą kondycją i zdrowiem. Potknięcia w żywieniu krów przed, w trakcie i po zakończonej laktacji mogą sprzyjać pojawianiu się rozmaitych chorób. One z kolei są powodem przedwczesnego brakowania i strat ekonomicznych w gospodarstwie. Jak zatem powinno wyglądać żywienie krów w okresie laktacji?

Przez żwacz do wymion

Optymalne żywienie krów w okresie laktacji to podstawa.  ̶ W okresie laktacji ważne jest, aby zapewnić krowie jak największe pobranie suchej masy – mówi główny hodowca Ośrodka Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim, pan Łukasz Kotas. To, co trafia do żwacza wpływa na kierunek fermentacji i powstawanie lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) w przedżołądku, które biorą udział w syntezie składników mleka.

żywienie krów w okresie laktacji

U krów na początku laktacji zmniejsza się pobranie suchej masy. Jak temu zaradzić? Fot. Josera

Jak zwiększyć pobranie suchej masy?

Zapotrzebowanie krów na energię w laktacji jest wysokie, natomiast w początkowym etapie laktacji dochodzi do zmniejszenia pobrania paszy. Może ono spaść nawet o 30% od maksymalnego pobrania suchej masy. W związku z tym w czasie dwóch pierwszych miesięcy laktacji krowy narażone są na ujemny bilans energetyczny. Główny hodowca OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim podkreśla, że pobranie suchej masy w dużej mierze uzależnione jest od jakości pasz objętościowych, które zadajemy krowom. Co jeszcze praktykują w OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim, aby zwiększyć pobranie paszy u krów w laktacji?

Główny hodowca OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim podkreśla, że pobranie suchej masy w dużej mierze uzależnione jest od jakości pasz objętościowych, które zadajemy krowom.

żywienie krów w okresie laktacji

Mieszanka Lacto Plus pomaga w osiągnięciu bardzo wysokich wyników produkcyjnych w gospodarstwie. Fot. Josera

Kompleksowe rozwiązanie

W OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim w dawkach dla krów w laktacji jest stosowany dodatek Lacto Plus Extra, bogata w żywe kultury drożdży mieszanka Dairy Pilot oraz produkty Dairy Safe oraz Betavit.
̶ Dzięki tak kompleksowemu rozwiązaniu uzyskujemy wysoką strawność pasz, wysokie ich pobranie oraz zapewniamy pokrycie potrzeb energetycznych – mówi Łukasz Kotas.

Zdrowe wymiona to wysoka laktacja

Po zakończonym doju kanał strzykowy jest jeszcze otwarty przez około 30 minut. Jeśli krowa w tym czasie położy się, sprzyja przedostawaniu się mikroorganizmów do wymienia i powstawaniu infekcji. Dlatego należy mieć na uwadze dostęp krów do stołu paszowego oraz czas i częstotliwość zadawania paszy.  ̶ Jeżeli krowa zaraz po doju podejdzie do stołu paszowego, kanały strzykowe mają czas, by się zamknąć ̶  przypomina główny hodowca w OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim. Ponadto, liczba legowisk w danym sektorze powinna być równa liczbie krów, które w nim przebywają. Dzięki takiej praktyce w OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim ograniczono kładzenie się krów na kanałach przepędowych, co zmniejszyło częstotliwość występowania zapaleń wymion.

Zobacz też: