Żywienie krów mlecznych po wycieleniu wymaga specjalnej uwagi. To newralgiczny odcinek czasu, ze względu na początek laktacji i wysokie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. 

„Fresh” to pojęcie grupy krów będącej świeżo po porodzie, czyli znajdujących się jeszcze w tzw. okresie okołoporodowym. Wraz z porodem rozpoczyna się laktacja i rozdajanie krów więc gruczoł mlekowy wchodzi w czas „wysokich obrotów”. W większości przypadków u krów w początkowym etapie laktacji, zmniejsza się pobranie paszy, a w wyniku produkcji mleka zapotrzebowanie krów na energię jest większe. Pobrania suchej masy zmniejsza się w pierwszym tygodniu po porodzie nawet o 25-30% od maksymalnego. Jeśli zapotrzebowanie na energię, białko i składniki odżywcze nie są zaspakajane wraz z paszą, wtedy dochodzi do ich pobierania z organizmu krowy.

żywienie krów w grupie fresh

Krowy będące w grupie „fresh” mają szczególne wymagania żywieniowe. Fot. Daniel Biernat

Finalnie prowadzi to do pogorszenia kondycji oraz innych dysfunkcji, jak zaburzenia płodności, czy też ketozy. Dopiero w okolicach trzeciego miesiąca po porodzie dochodzi do maksymalizacji pobrania. W związku z tym nie tylko potrzeby bytowe krów muszą być zaspokojone, ale też te wnikające z produkcji mleka. Krowy będące w grupie „fresh” muszą być objęte monitoringiem m.in. pod kątem żywienia. Są one szczególnie narażone na rozwój chorób metabolicznych. O czym więc trzeba pamiętać na początku laktacji?

W większości przypadków zmniejsza się pobranie paszy, a w wyniku produkcji mleka zapotrzebowanie krów na energię jest większe.

Żywienie krów mlecznych po wycieleniu

żywienie krów mlecznych po wycieleniu

Specjalistyczna mieszanka uzupełniająca dla krów mlecznych. Fot. Josera

W Ośrodku Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim krowy w grupie „fresh” utrzymywane są przez trzy tygodnie po wycieleniu. Dzięki takiemu podziałowi, łatwiej jest obserwować sztuki będące na początku laktacji i zapewnić im warunki adekwatne do ich potrzeb. – Pobór suchej masy w grupie fresh, na początku laktacji, jest na niskim poziomie, przez co ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie ilości i jakości pasz – mówi Łukasz Kotas, pełniący funkcję głównego hodowcy w OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim. Ważne jest też, by krowy świeżo po wycieleniu znajdowały się blisko hali udojowej. Ma to na celu ograniczenie stresu, który może się rozwinąć w drodze do hali oraz ogranicza się ryzyko urazów podczas pokonywania tej trasy.

Dodatki paszowe dla grupy „fresh”

Niezależnie od grupy żywieniowej, struktura TMR-u musi być właściwa. – TMR składa się z 55% z pasz objętościowych. Resztę stanowią pasze treściwe oraz dodatki – wyjaśnia główny hodowca. W OHZ w Kamieńcu Ząbkowickim u krów w ostatnim etapie zasuszenia – grupy close up – stosuje się mieszankę Betavit, która korzystnie wpływa na wymię oraz parametry rozrodu. Natomiast krowy w grupie „fresh” otrzymują mieszankę DairySafe, co znaczenie ogranicza występowanie schorzeń na tle metabolicznym. DairySafe zawiera w swoim składzie specjalny pakiet aktywnych biologicznie substancji, które chronią organizm krowy w okresie okołoporodowym. Mieszanka wpływa na wzrost pobrania suchej masy, odciąża wątrobę oraz stabilizuje metabolizm krów.

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną!

Zobacz też: