doradcy josera w gospodarstwie

Lasy to niewielka miejscowość położona na południowy-wschód od Malborka. Tu wybraliśmy się w odwiedziny do państwa Wieliczków, którzy już od trzech pokoleń zajmują się uprawą rolną oraz hodowlą bydła.

Wjeżdżamy na teren gospodarstwa, gdzie witają nas młodzi współwłaściciele, pan Kamil oraz Piotr Wieliczko. – Gospodarstwo prowadzimy od 1967 r., założone zostało przez moich dziadków – mówi pan Piotr, starszy z braci. – Jeżeli chodzi o produkcję roślinną uprawiamy 200 ha gruntów ornych na granicy Żuław i Powiśla, głównie klasy 3 a i 3 b, uprawiamy kukurydzę, zboża, rzepak, lucernę. W gospodarstwie utrzymywanych jest 260 szt. bydła, w tym 110 krów mlecznych rasy HF o wydajności 10 200 l – wymienia pan Piotr.

cielęta

Fot. Josera

W czym tkwi sekret wysokiej wydajności krów

Pan Kamil Wieliczko, który w gospodarstwie odpowiedzialny jest za produkcję zwierzęcą podkreśla, że wysokie wyniki produkcyjne możliwe są jedynie, gdy działamy kompleksowo, już od momentu narodzin cielęcia. Dlatego też w gospodarstwie wysoką wagę przykłada się do odchowu cieląt. Chcąc ułatwić sobie pracę i zapewnić cielętom dostęp do paszy płynnej przez całą dobę wybrano 1-fazowy model żywienia preparatem mlekozastępczym Josera IgluVital z wykorzystaniem automatu do odpajania. Jest to wygodne rozwiązanie, które sprawdza się szczególnie w przypadku utrzymywania cieląt w jednej grupie przez cały okres odpajania paszami płynnymi (4 – 70 dzień życia), tak jak to ma miejsce w gospodarstwie państwa Wieliczków.

Zdrowe i witalne cielęta

– Przy odchowie cieląt szczególnie zwracam uwagę na ich kondycję i przyrosty – podkreśla pan Kamil. Od lipca tego roku, zdecydowano się na wprowadzenie do żywienia cieląt nowej receptury paszy CJ, bazującej na nowo opracowanej przez firmę Josera mieszance dla cieląt – CalfStar. Przez okres 6 miesięcy, za pomocą specjalistycznej wagi kontrolowane były przyrosty cieląt. Państwo Wieliczko z firmą Josera współpracują już od 4 lat i zawsze ochoczo podchodzą do wprowadzania nowych rozwiązań żywieniowych.

cielak

Fot. Josera

– Od początku lipca przeprowadziliśmy tu test mający na celu wprowadzenie rozwiązania w postaci nowej receptury paszy CJ. W skład paszy wchodzi koncentrat, który jest oparty na śrucie lnianej oraz uzupełniony jest śrutą zbożową. Zboża, które stosujemy w naszym rozwiązaniu są to głównie pszenica, jęczmień oraz kukurydza. Test miał na celu mierzenie przyrostów, wagi. Ważyliśmy cielaki zaraz po urodzeniu, w 28 dniu życia oraz po odpojeniu paszami płynnymi, w 70 dniu. Dotychczas na gospodarstwie, przed rozpoczęciem naszego testu stosowaliśmy pasze CJ w oparciu o śrutę sojową oraz śrutę rzepakową, teraz w nowym dodatku stosujemy poekstrakcyjną śrutę lnianą – mówi pan Marcin Gołuński, Doradca Żywieniowy Josera.

Odchów cieląt na piątkę – potwierdzone wynikami

Celem nowego rozwiązania żywieniowego było uproszczenie procesu przygotowania paszy CJ oraz poprawa parametrów odchowu cieląt. Wyniki potwierdzają skuteczność. Średnia waga urodzeniowa na grupie cieląt objętych testem wyniosła 39 kg. Do 28 dnia życia średni przyrost dzienny na koncentracie wyniósł 790 g. W całym 70-dniowym odchowie cielęta przyrastały średnio 830 g/dzień. W badanym okresie, w przeliczeniu na jedno cielę zużyto 55 kg gotowej paszy CJ.

specjaliści josera

Fot. Josera

– Po zastosowaniu koncentratu uzyskaliśmy bardzo dobre przyrosty i odpowiednią kondycję cieląt. Koncentrat jest bardzo łatwy w przygotowaniu i cielęta już od samego początku go bardzo chętnie pobierają – wspomina zadowolony pan Kamil.

Z nadzieją w przyszłość

Młodzi włodarze gospodarstwa z nadzieją patrzą w przyszłość, bowiem trud wkładany w swoją codzienna pracę przekłada się na efekty. W planach jest dalszy rozwój gospodarstwa, i jak mają nadzieję panowie – przekazanie pasji do rolnictwa kolejnemu pokoleniu (które już rośnie na gospodarstwie).

Czytaj więcej:

Kliknij i zobacz kartę z doświadczeniem gospodarstwa!