odchów cieląt w budkach

Nie ulega wątpliwości, że odchów cieląt kształtuje dalszą produktywność krów. Jak zatem odchów cieląt w budkach wpływa na późniejsze wyniki?

Dobrze przeprowadzony odchów ma bezsprzecznie wpływ na zdrowie jałówek i produktywność dojrzałych krów. Organizm cielęcia narażony jest bowiem na infekcje i problemy zdrowotne, takie jak biegunki czy choroby układu oddechowego, których powikłania mogą być widoczne w dorosłym życiu zwierzęcia.

Jakość odchowu zależy od wielu czynników, które w większości leżą po stronie człowieka. Jednym z nich jest otoczenie, w którym przebywają cielęta, tj. higiena ściółki, temperatura, wilgotność, brak przeciągów itp. Z kolei niewłaściwe warunki w tym zakresie wpływają na zwiększenie liczby zachorowań wśród cieląt oraz stopnia śmiertelności. Przyczyna złego statusu zdrowotnego cieląt jest bowiem często przypisywana nieodpowiednim warunkom m.in. pod względem wentylacji, temperatury otoczenia, wilgotności czy stężenia gazów.

odchów cieląt w igloo

Jakość odchowu zależy od wielu czynników, które w większości leżą po stronie człowieka. Fot. Adobe Stock

Odchów cieląt w igloo

Jednym ze sposobów utrzymywania cieląt jest chów w budkach indywidualnych lub grupowych, czyli tzw. zimny wychów. Sposób ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Cielęta dobrze się dostosowują do temperatury zewnętrznej, jeśli oczywiście budki nie są wystawione na przeciągi i opady atmosferyczne oraz ściółka nie jest wilgotna, no i oczywiście zapewniona jest odpowiednia pasza stała i pójło. To dobre rozwiązanie szczególnie w obliczu ograniczonego miejsca w budynku.

Na rynku jest wiele rozwiązań do zimnego wychowu cieląt. Przy wyborze z pewnością należy kierować się jakością wykonania oraz wygodą w czyszczeniu. Dodatkowo trzeba pamiętać, że w przypadku chowu w budkach nie można wykorzystać automatu do pojenia, tylko taksówkę mleczną.

Odchów cieląt w budkach ‒ jaki przynosi efekty?

W badaniach Wójcika i wsp. (2013a) stwierdzono, że cielęta utrzymywane w budkach grupowych osiągały istotnie większe przyrosty i masę końcową niż młode bydło trzymane grupowo w zwykłych kojcach. Choć w grupie cieląt w kojcach stwierdzono wyższe średnie dzienne spożycie preparatu mlekozastępczego, cielęta utrzymywane w igloo pobierały więcej paszy stałej. Ponadto zauważono u nich mniejszą zapadalność na choroby układu oddechowego.

Inni badacze nie stwierdzili jednak różnic w wynikach przyrostów między cielętami utrzymanymi na zewnątrz a tymi chowanymi w kojcach w budynkach (Jorgenson i wsp., 1970 za: Gleeson, O’Brien, 2012). Wyniki niektórych doświadczeń wskazywały za to na większą śmiertelność cieląt utrzymywanych w budynkach niż na zewnątrz. Niemniej w badaniach Wójcik i wsp. (2013b), w których porównano parametry odchowu cieląt trzymanych grupowo w budynkach z cielętami hodowanymi w budkach indywidualnych na zewnątrz, nie zauważono takiej zależności. W obu grupach odnotowano bowiem bardzo niski wskaźnik śmiertelności.

budki dla cieląt

Żaden z systemów utrzymania cieląt nie będzie przynosił satysfakcjonujących efektów, jeśli nie będą w nich panowały higieniczne warunki. Fot. Adobe Stock

Czy cielęta w budkach, czy w kojcach, ważne jest…

Nie każdy decyduje się na odchów cieląt w budkach. Po pierwsze niezależenie czy cielęta są utrzymywane w budynkach, czy w budkach, żaden z tych systemów nie będzie przynosił satysfakcjonujących efektów, jeśli nie będą w nich panowały higieniczne warunki. Po drugie poza czystością otoczenia zwierząt nieocenione jest optymalne żywienie paszami płynnymi oraz stałymi. Zaniedbania w tym zakresie skutkują bowiem kiepskimi wynikami odchowu. Po okresie siarowym warto zatem stosować bardzo dobre preparaty mlekozastępcze i paszę stałą, które zapewnią cielęciu niezbędne składniki odżywcze.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat żywienia cieląt? Skontaktuj się z naszym zespołem doświadczonych żywieniowców Josera poprzez serwis żywieniowy. Czekamy na Twoje pytania!

Źródła

  • Gleeson D., O’Brien B. (2012). Effect of milk feed source, frequency of feeding and age at turnout on calf performance, live-weight at mating and 1st lactation milk production. Irish Veterinary Journal 65:18, 1‒8.
  • Jorgenson L.J., Jorgenson N.A., Schingoethe D.J., Owens M.J. (1970). Indoor versus outdoor calf rearing at three weaning ages. Journal of Dairy Science 53, 813–816.
  • Wójcik A., Nałęcz-Tarwacka T., Marcin Gołębiewski M. (2013a). Comparison of calves’ rearing parameters in two different housing systems: indoor versus outdoor hutches. Archiv Tierzucht 56 (63), 628‒637.
  • Wójcik J., Pilarczyk R., Bilska A., Weiher O., Sanftleben P. (2013b). Performance and Health of Group-Housed Calves Kept in Igloo Calf Hutches and Calf Barn. Pakistan Veterinary Journal 33 (2), 175‒178.