ceny skupu bydła

Ceny skupu bydła w górę! Na rynku wołowiny pojawiły się długo wyczekiwane przez hodowców zwyżki. Choć do odbudowy notowań z ubiegłego roku jeszcze daleka droga, widoczne jest już lekkie odbicie.

Od stycznia do lipca tego roku skupiono w Polsce 257,8 tys. ton bydła (wagi żywej), czyli o 2 proc. więcej niż w poprzednim roku. Natomiast przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego wytworzyły w tym czasie 125 tys. ton wołowiny (+ 10,5  proc.). Ceny skupu bydła w tym okresie uplasowały się na poziomie 6,40 zł/kg (-1,5 proc. w skali roku).

Jakie ceny skupu bydła?

Po spadkach, jakie widoczne były w ciągu ostatnich miesięcy, ceny skupu bydła wreszcie idą nieznacznie w górę. W lipcu 2019 r. notowania młodego bydła w skupie osiągnęły 6,36 zł/ kg. To poziom o 4,4 proc. wyższy niż miesiąc wcześniej, ale nadal o 4 proc. niższy w skali roku.

– Opłacalność produkcji (mierzona relacją cen żywiec: mieszanka B2 dla opasów) w pierwszych siedmiu miesiącach 2019 r. była mniej korzystna niż w analogicznym okresie roku poprzedniego – czytamy w biuletynie „Rynek rolny – wrzesień 2019” IERiGŻ.

Ceny skupu bydła zróżnicowane

Regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz cen sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów nadal się utrzymuje. Najniższe ceny skupu w trzecim tygodniu sierpnia tego roku odnotowano w regionie północnym (5,31 zł/ kg), najwyższe w regionie centralnym (6,05 zł/kg).

Natomiast ćwierci z krów najtańsze w regionie południowym, a byków w centralnym (odpowiednio 10 114 zł/tonę i 12 452 zł/ tonę). Notowania ćwierci z byków do dwóch lat i krów utrzymywały się na najwyższym poziomie na północny kraju (odpowiednio 12 832 zł/t i 10 599 zł/tonę).

Notowania w kraju niższe niż w UE

Średnie ceny tusz w kraju są niższe niż ich notowania na unijnym rynku. Jak podaje IERiGŻ, w trzecim tygodniu sierpnia tego roku  przeciętna cena tusz kategorii A/C/Z1 klasy R32 była w Polsce o ok. 19 proc. niższa niż średnio w UE (352,98 EUR/dt) i wyniosła 287,52 EUR/dt.

Również u naszych głównych odbiorców wołowiny, tusze kategorii A/C/Z klasy R3 były droższe niż w Polsce: we Włoszech aż o 27 proc., w Niemczech o 17 proc., Holandii o 14%, Hiszpanii o 20 proc., a we Francji o 17 proc.

Liczba ubojów spada

W pierwszym półroczu tego roku zmniejszyła się liczba ubitych sztuk bydła (- 8,8 proc.) do 890,2 tys. sztuk. Złożył się na to spadek ubojów byków (-8,7 proc.), krów (-11 proc.) jałówek (-4 proc.) a także cieląt o (-16 proc.).

Ponad połowę ubitych sztuk bydła stanowiły podobnie jak przed rokiem byki (52 proc.), a następnie krowy (28 proc.)

Źródło: IERiGŻ