jakie ceny bydła w skupie

Produkcja wołowiny w Unii Europejskiej spadnie o 2 proc. do 7793 tys. ton – przewiduje Komisja Europejska. Zmniejszyć się mają ceny tusz pochodzących z dorosłych byków (-0,3 proc. do 374,60 EUR/100 kg) oraz krów (-1 proc. do 269,90 EUR/100 kg). Jakie ceny skupu bydła utrzymują się w Polsce?
461,9 tys. – tyle ton bydła (wagi żywej) skupiono w Polsce w okresie od stycznia do sierpnia tego roku. To poziom o 8 proc. niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego wyprodukowały 145 tys. ton wołowiny (+11 proc.). W tym okresie średnia cena skupu bydła wyniosła 6,36 zł/kg (- 2 proc. w skali roku). Jak informuje IERiGŻ, opłacalność produkcji była mniej korzystna niż rok wcześniej.

Jakie ceny skupu bydła?

Regionalne zróżnicowanie cen skupu bydła oraz sprzedaży ćwierci z byków do lat dwóch i krów utrzymuje się. Pod koniec września tego roku najniższe ceny skupu odnotowano w regionie północnym (5,40 zł/kg). Natomiast najwyższe w regionie centralnym (5,97 zł/kg).
Ćwierci z krów i byków do dwóch lat najtańsze były w Polsce centralnej (odpowiednio 10 300 zł/t i 12 314 zł/t). Z kolei ćwierci z krów i byków do dwóch lat najdroższe były w regionie północnym (10 883 zł/t i 12 593 zł/t).

Przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego wyprodukowały 145 tys. ton wołowiny (+11 proc.). W tym okresie średnia cena skupu bydła wyniosła 6,36 zł/kg (- 2 proc. w skali roku)

Pogłowie bydła idzie w górę?

Niższe niż w UE są przeciętne ceny tusz w Polsce. W trzecim tygodniu września średnia cena tusz kategorii A/C/Z klasy R3 była o około 20 proc. niższa (279,66 EUR/dt). Zdrożało mięso wołowe (+0,2 proc.) i cielęce (+2 proc.). Pogłowie bydła wzrosło w czerwcu 2019 r. (+1,5 proc. w skali roku) do 6296,7 tys. sztuk. Dotyczy to wszystkich grup wiekowo-użytkowych.
Cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 1,4 proc. do 1709,5 tys. szt.), młodego bydła w wieku 1–2 lat (o 1,9 proc. do 1767,6 tys. szt.), bydła w wieku 2 i więcej lat (o 1,4 proc. do 2819,6 tys. szt.). W strukturze stada nie nastąpiły istotne zmiany. Udział młodego bydła w wieku 1–2 lat zwiększył się o 0,1 pkt. proc. do 28 proc., bydła w wieku 2 lat i więcej zmalał o 0,1 pkt. proc. do 45 proc. Udział cieląt (poniżej 1 roku) był podobny jak przed rokiem (27 proc.) – czytamy w biuletynie „Rynek rolny – październik 2019” IERiGŻ.

Źródło: IERiGŻ