Zmniejszenie pobrania suchej masy przez krowy powoduje ograniczenie wydajności, a także sprzyja rozwojowi chorób na tle metabolicznym. Jakie są sposoby na ten problem?

Wzrastająca wydajność mleczna krów łączy się z równoległym wzrostem ich potrzeb żywieniowych. Po porodzie i w pierwszych tygodniach laktacji obserwuje się zmniejszenie pobrania paszy przez krowy. Może ono być mniejsze od maksymalnego nawet o 30%. To w połączeniu ze zwiększeniem potrzeb bytowych i produkcyjnych związanych z sekrecją mleka może prowadzić do ujemnego bilansu energetycznego. Gdy w okresie trzech ostatnich tygodni przed porodem pobranie paszy spada poniżej 9 ̶ 11 kg, może to być początkiem problemów zdrowotnych.

pobranie suchej masy prze krowy

Pobranie suchej masy zmniejsza się w okresie okołoporodowym. Prowadzi to do ujemnego bilansu energetycznego. Fot. Josera

Skutki zmniejszenia pobrania paszy przez krowy

Jeżeli potrzeby żywieniowe nie zostaną zaspokojone wraz z pobraną paszą, wtedy organizm krowy zaczyna pobierać własne rezerwy tłuszczowe i glikogen z wątroby. Dlatego krowy z deficytem energetycznym narażone są na pojawienie się chorób metabolicznych, głównie ketozy typu I oraz typu II. To z kolei jest przyczyną strat ekonomicznych. Zmniejszenie pobrania paszy zaczyna się w okresie okołoporodowym, czyli przed samym wycieleniem. Ma to prawdopodobnie związek ze zmianami w gospodarce hormonalnej, do których dochodzi przed porodem. Choć zmniejszenie pobrania paszy po porodzie jest nieuniknione, to trzeba minimalizować to zjawisko.

Po porodzie i w pierwszych tygodniach laktacji obserwuje się zmniejszenie pobrania paszy przez krowy. Może ono być mniejsze od maksymalnego nawet o 30%.

Co wpływa na pobranie suchej masy przez krowy?

Bez wątpienia jakość paszy odgrywa tu kluczową rolę. Krowy będą niechętnie pobierać pasze objętościowe złej jakości popsute, spleśniałe, a także takie, w których zaszły procesy fermentacji wtórnej. Musimy mieć na uwadze nie tylko jakość przygotowania paszy (np. produkcję kiszonek), ale również żywotność TMR i warunki przechowywania paszy. Ważnym czynnikiem wpływającym na stopień pobrania suchej masy jest wymieszanie TMR i jego jednorodność. Zapobiega to selekcjonowaniu paszy przez krowy i sprzyja zjadaniu wszystkich składników paszy. Innym czynnikiem, który może wpływać na pobranie suchej masy przez krowy jest dobrostan. U krów utrzymywanych w nieodpowiednich warunkach, narażonych na stresogenne czynniki może dojść do zmniejszania łaknienia.

Jak zatem zwiększyć pobranie suchej masy?

Niezależnie od stanu fizjologicznego krowy, ważne jest dobre zbilansowanie dawki i zachowanie odpowiedniego stosunku pasz objętościowych do treściwych. Żywotność TMR w okresie letnim można przedłużyć poprzez stosowanie dodatku Frischhaltekonzentrat, który zapobiega rozwojowi mikroorganizmów i pojawieniu się fermentacji wtórnej. Natomiast samo przygotowanie TMR powinno odbywać się minimum raz dziennie. Pamiętajmy przy tym o strukturze TMR i wymieszaniu paszy. Dobrze przygotowany, homogenny TMR pobudza krowy do przeżuwania i produkcji śliny, która działa buforująco na środowisko żwacza. Smakowitość paszy można zwiększyć stosując dodatki na bazie ziół i drożdży. Jedną z takich mieszanek jest Dairy Pilot.

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną!

Dobra rada!

Monitoruj pobranie suchej masy w okresie okołoporodowym. Zapewniaj odpowiednio zbilansowaną dawkę i paszę dobrej jakości. Stosuj dodatki zwiększające smakowitość paszy i stabilizujące TMR. Zawsze pamiętaj o dobrostanie.

Zobacz nasz film!