doradca żywieniowy josera

Optymalne żywienie jest warunkiem właściwie przeprowadzonego odchowu cieląt. Jednym z elementów odchowu jest odpajanie cieląt pójłem. Czym więc powinien charakteryzować się dobry preparat mlekozastępczy?

Odchów cieląt decyduje o zdrowiu i późniejszym wykorzystaniu potencjału dojrzałych zwierząt. Prawidłowo odchowane cielęta to m.in. mniejszy procent upadków młodych w ciągu 48 godzin po porodzie, wysokie dobowe przyrosty cieląt, wczesne krycie jałówek, zwiększenie długowieczności krów i wysoka wydajność.

Pasza płynna dla cieląt

Po okresie odpajania siarą (trwającym zazwyczaj do 4. dnia życia) podajemy cielętom pójło na bazie preparatu mlekozastępczego oraz pasze treściwe. To ważne, by preparat mlekozastępczy dla cieląt był godnym substytutem mleka matki. Podobnie jak w przypadku pasz stałych dla cieląt musi on odznaczać się bardzo dobrą jakością. Niezależenie od systemu odchowu podawanie pójła zamiast mleka krowiego jest standardem w chowie i hodowli bydła mlecznego. Preparaty stanowią bowiem tańsze rozwiązanie niż mleko, a do tego są bezpieczne mikrobiologiczne i mają gwarancję składu.

preparat mlekozastępczy dla cieląt

Niezależenie od systemu odchowu podawanie pójła zamiast mleka krowiego jest standardem w chowie i hodowli bydła mlecznego. Fot. Josera

Cechy dobrego preparatu mlekozastępczego dla cieląt

Ponieważ stwierdzono wpływ jakości żywienia na wyniki produkcji, to nie bez znaczenia jest wybór odpowiedniego produktu. Czym zatem kierować się, wybierając preparat mlekozastępczy dla cieląt?
Działanie dobrego preparatu mlekozastępczego musi przede wszystkim podtrzymać bierną odporność cieląt nabytą wraz z siarą. Pamiętajmy, że parodniowe cielę jest narażone na negatywne oddziaływanie środowiska; po odstawieniu siary musi więc dostawać paszę płynną o wszystkich następujących cechach.

Źródło niezbędnych składników

Odpowiedniej jakości preparat mlekozastępczy dla cieląt ma zapewniać nie tylko wysokie przyrosty cieląt, ale również doskonałą zdrowotność. W tym celu preparat musi być źródłem podstawowych składników odżywczych oraz łatwo przyswajalnych komponentów prozdrowotnych. Pójło ma bowiem za zadanie odżywić, wzmocnić i chronić organizm cielęcia. Wysokiej klasy preparaty pozwalają utrzymać w zdrowiu m.in. jelita zwierząt. Zawartość prebiotyków i probiotycznych kultur bakterii przeciwdziała namnażaniu się patogennych bakterii w układzie pokarmowym. Dzięki temu zminimalizowane zostaje ryzyko wystąpienia biegunek, które obniżają efekty odchowu, a nawet przyczyniają się do upadków we wczesnym okresie odchowu.

Pamiętajmy, że parodniowe cielę jest narażone na negatywne oddziaływanie środowiska; po odstawieniu siary musi więc dostawać paszę płynną o wszystkich następujących cechach.

Atrakcyjny smak i zapach

Preparat mlekozastępczy dla cieląt powinien odznaczać się takimi cechami organoleptycznymi, które zapewnią chętne pobieranie pójła przez cielęta. Dobre pobieranie paszy płynnej gwarantuje bowiem wysokie przyrosty dobowe.

Wysoka rozpuszczalność preparatu i wydajność

Ilość rozpuszczonego preparatu oraz czas odpajania muszą być powtarzalne. Pójło należy przygotowywać starannie i podawać w temperaturze 40–42°C. Dużym ułatwieniem jest przy tym wysoki stopień rozpuszczalności preparatu, co w połączeniu z przestrzeganiem zaleceń termicznych co do wody przyspieszy wymieszanie i przygotowanie pójła.

preparat mlekozastępczy dla cieląt

Josera Brillant to wysokiej jakości preparat z dużą ilością odtłuszczonego mleka w proszku. Fot. Josera

Skład dostosowany do potrzeb gospodarstwa

Na jednych fermach stosuje się tradycyjny odchów cieląt, na innych – intensywny. Obie opcje mają wiele plusów. Choć skróconemu systemowi przypisuje się wpływ na szybszy rozwój układu pokarmowego oraz mniejszy koszt, to w obu przypadkach przede wszystkim powinno się stawiać na jakość produktu. Przy wyborze preparatu mlekozastępczego dla cieląt należy zatem wziąć pod uwagę, czy będzie odpowiedni do intensywnego, jednofazowego czy może wielofazowego odchowu.

Co nowego na rynku preparatów mlekozastępczych dla cieląt?

preparat mlekozastępczy dla cieląt

Josera Express to preparat, który doskonale nadaje się do intensywnego odchowu cieląt. Fot. Josera

Wszystkie wymienione cechy można znaleźć w dwóch nowych propozycjach marki Josera. Innowacyjne preparaty mlekozastępcze dla cieląt Brillant i Express mają w swoim składzie duży udział surowców mlecznych, pre- i probiotyki oraz źródło szybko dostępnej energii (SmartEnergy). Zarówno Josera Brillant, jak i Josera Express można stosować w skróconym systemie odchowu oraz w automatach do odpajania cieląt. Brillant sprawdzi się w systemie jednofazowym, zaraz po żywieniu siarą, jak i w systemie wielofazowym. Obok wymienionych komponentów ma w swoim składzie pakiet immunoglobulin. Natomiast preparat Express wpisuje się znakomicie w potrzeby gospodarstw, które stawiają na intensywny, ekonomiczny odchów cieląt. Jednym z szeregu jego atutów jest wysoka zawartość odtłuczonego mleka w proszku.
Bogaty skład nowych produktów zapewni wszystko, co niezbędne do osiągania wysokich przyrostów, właściwego statusu zdrowotnego i przygotowania cieląt do odsadzenia.

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną!