tężyczka pastwiskowa

Krowy w okresie wypasu zagrożone są niedoborem ważnych związków mineralnych takich jak magnez. Jakie mogą być tego następstwa?

Żywienie pastwiskowe oraz skarmianie zielonek wpływa pozytywnie na jakość i ilość mleka. Ma to odzwierciedlenie w wynikach badań naukowych. Sezon wypasu wiąże się jednak z ryzykiem deficytu ważnych dla organizmu związków mineralnych.

Młode trawy charakteryzują się niskim poziomem magnezu, mają mało włókna i niską zawartość energii. Poza tym, zielonki pochodzące z gleb nawożonych azotem charakteryzują się małą zawartością magnezu. Krowy są przez to narażone na niski poziom magnezu we krwi, co w konsekwencji może doprowadzić do tężyczki pastwiskowej (hipomagnezemia). Wysokowydajne krowy mleczne oraz starsze krowy, u których wchłanianie magnezu jest ograniczone, są najbardziej narażone na rozwój tej choroby.

Ważny magnez

Niski poziom magnezu we krwi krów jest szkodliwy ze względu na jego rolę w organizmie. Magnez jest aktywatorem wielu enzymów, jest niezbędny w procesie syntezy białek, w metabolizmie węglowodanów i tłuszczów. Jest również niezastąpiony w szeregu innych procesów, których zakłócenie jest niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia krów.

Tężyczka pastwiskowa nie tylko na pastwisku

Nazwa tego schorzenia wskazuje na żywienie pastwiskowe, ale w grupie ryzyka rozwoju tężyczki są również krowy, które nie są wypasane, a karmione zielonkami w oborze. U zwierząt skarmianych dużą ilością młodych traw (zielonek) o niskiej zawartości magnezu, może rozwinąć się tężyczka pastwiskowa.

Objawy tężyczki pastwiskowej

Hipomagnezemię można rozpoznać po szeregu objawów. Charakterystyczne symptomy tężyczki pastwiskowej to m.in.:

  • objawy związane z układem pokarmowym i moczowym – spadek pobrania paszy, ślinienie, biegunki, częste oddawanie moczu;
  • objawy związane z aparatem ruchu – chwiejny chód, sztywnienie kończyn, drżenie mięśni, leżenie na boku z wyciągniętą szyją i kończynami;
  • objawy związane z zachowaniem – nadmierne pobudzenie, płochliwość, porykiwanie, przyspieszony oddech.
tężyczka pastwiskowa

Mieszanka mineralno-witaminowa SomiMag, przeznaczona dla krów w okresie laktacji. Fot. Josera

Zmniejszenie pobrania paszy przez krowy prowadzi do spadku produkcji mleka i pogorszenia kondycji. Często po przebytej tężyczce pastwiskowej wydajność mleczna krów jest niższa niż przed rozwojem tej choroby. W przypadku pojawienia się niepokojących symptomów trzeba szybko zareagować i skorzystać z interwencji lekarza weterynarii. Ostre postaci tężyczki pastwiskowej mogą doprowadzić do śmierci zwierzęcia.

Jak chronić krowy przed tężyczką pastwiskową?

Podstawą w zakresie profilaktyki jest zadbanie o odpowiednie żywienie mineralno-witaminowe. Trzeba zapewnić jak najlepsze źródło magnezu. Ważnym zabiegiem w profilaktyce tężyczki jest suplementowanie magnezu poprzez stosowanie dodatków paszowych. Mieszanka Somi Mg to rozwiązanie problemu deficytu magnezu w organizmie krowy. Somi Mag jest produktem dedykowanym dla krów w laktacji, których żywienie opiera się o pastwisko lub zielonki. Zawiera w swoim składzie dobrze przyswajalny magnez. Mieszanka jest melasowana, co zwiększa chęć pobrania paszy przez zwierzęta.

Dobra rada!

Zaczynając wypas, stopniowo przyzwyczajaj krowy do nowego rodzaju paszy. Stosuj mieszanki mineralne zawierające dobrze przyswajany magnez. Obserwuj krowy przebywające na pastwisku. Nie ignoruj niepokojących symptomów.

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną!