żywienie cieląt

Biegunki u cieląt powstają przez infekcje bakteryjne i wirusowe. Często wina leży po stronie człowieka i błędów żywieniowych. Obok chorób płuc, są główną przyczyną upadków cieląt. Jak ich unikać?

Biegunki mogą przebiegać jako postaci łagodne lub ostre, a objawiają się wydalaniem luźnego lub całkiem wodnistego kału, w zależności od etiologii, czasem z domieszką krwi. Niejednokrotnie przyczyną pojawiania się biegunek u cieląt są zaniedbania w odchowie. Mogą stanowić nawet zagrożenie dla całego stada. Długotrwałe biegunki u cieląt, w ciężkich formach, są przyczyną przypadków śmiertelnych.

Skutki biegunek

Biegunki powodują odwodnienie i wydalanie elektrolitów z organizmu, a także osłabienie i spadek odporności zwierząt. Wpływają na zmniejszenie apetytu i wykorzystywanie dawki pokarmowej. Z powodu osłabienia organizmu dochodzi do obniżenia pobierania pasz płynnych i stałych, przez co cielęta źle przyrastają. Jednym słowem, poza aspektem dobrostanu, wraz z występowaniem biegunek, dochodzi do zmniejszenia efektów odchowu cieląt.

Najczęstsze przyczyny biegunek u cieląt

biegunki u cieląt

Ważna w profilaktyce biegunek u cieląt jest jakość zadawanych pasz płynnych i stałych. Fot . Josera

Na pierwszy rzut oka określenie przyczyn biegunki może być utrudnione, bo ta dysfunkcja może powstać przez wiele czynników. Jest jednak kluczowe i potrzebne w ustaleniu kierunku leczenia. Ponadto, biegunki nie są tylko problemem jednostkowym  ̶  w zależności od podłoża, stanowią zagrożenie dla większych grup cieląt. Biegunki u cieląt powstające na tle bakteryjnym, powodowane przez chorobotwórcze pałeczki okrężnicy, są głównym objawem kolibakteriozy, która jest zagrożeniem również dla dojrzałych zwierząt.

Z powodu osłabienia organizmu dochodzi do obniżenia pobierania pasz płynnych i stałych, przez co cielęta źle przyrastają. Jednym słowem, poza aspektem dobrostanu, wraz z występowaniem biegunek, dochodzi do zmniejszenia efektów odchowu cieląt.

Unikać błędów w odchowie

Biegunki u cieląt mogą pojawiać się w wyniku błędów żywieniowych, niewłaściwych warunków utrzymania, niewystarczającej higieny pomieszczeń dla cieląt. Wśród przyczyn biegunek niezakaźnych możemy wymienić: nagłą zmianę sposobu żywienia, gwałtowne przejście z pasz płynnych na pasze stałe, podawanie pasz zepsutych. Zaniedbania już od pierwszych chwil życia cielęcia, mogą odbić się na jego późniejszej odporności. Podstawą odchowu cieląt jest właściwe podanie pierwszej siary, która uzbraja cielę w tzw. odporność bierną. Jeśli poda się zbyt późno siarę, w małych ilościach, to do krwiobiegu cielęcia nie przeniknie wystarczająca ilość immunoglobulin. Poza tym higiena podawania siary i preparatu mlekozastępczego jest nieoceniona. W pierwszej dobie życia cielę ma otwartą barierę jelitową. Jeśli siara lub pójło będzie podane z brudnych butli lub wiader, to wraz z cennymi składnikami do jelit dostanie się znaczna liczba bakterii, a to tylko mały krok do infekcji i biegunki u cieląt.

biegunki u cieląt

Odstawianie pasz płynnych i przechodzenie na pasze stałe musi odbywać się stopniowo. Fot. Josera

Jak zapobiegać biegunkom u cieląt?

Tak jak w przypadku każdego schorzenia, tak w walce z biegunkami u cieląt najważniejsza jest profilaktyka. Podstawą jest utrzymywanie optymalnej higieny kojców indywidualnych i grupowych dla cieląt. Trzeba dezynfekować pomieszczenia dla cieląt przy wprowadzaniu nowych osobników i regularnie wymieniać ściółkę. Jednak pierwszym krokiem jest zadbanie, by cielę nabrało odporności biernej. Należy również pamiętać o zachowaniu higieny pojenia cieląt siarą i pójłem. Ważne jest precyzyjne przygotowywanie pójła i podawanie preparatu mlekozastępczego w tych samych ilościach, o tej samej porze. Musi on stanowić godny substytut mleka krowy-matki, być źródłem składników mineralnych, witamin, pro- i prebiotyków. Takim produktem jest IgluVital, który zawiera wszystko, co cielę potrzebuje do nabrania odporności czynnej. Immunoglobuliny zawarte w IgluVital mają zdolność eliminacji i wiązania patogenów w jelicie, dzięki czemu zmniejsza się częstotliwość biegunek u cieląt. Wtórne metabolity roślin wzmacniają mechanizmy obronne organizmu, a składniki ścian komórkowych drożdży wiążą bakterie z rodziny Enterobacteriaceae, które są najczęstszą przyczyną infekcji.

Dobra rada

Dbaj o cielę już od pierwszych chwil życia. Zwracaj szczególną uwagę na jakość pasz płynnych i stałych podawanych zwierzętom oraz higienę żywienia cieląt. Odstawiaj cielę łagodnie od preparatu mlekozastępczego. Nie zaniedbuj higieny otoczenia zwierząt.

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną!