Mastitis to schorzenie, które w znacznym stopniu przyczynia się do strat w hodowli bydła mlecznego. Przez wzrost liczby komórek somatycznych i pojawienie się bakterii w mleku zmieniają się jego cechy fizykochemiczne. Jak dezynfekcja strzyków przed dojem może ograniczyć przypadki zapalenia wymienia?

Pogarsza się jakość mleka oraz przydatność tego surowca do przerobu. Kliniczne postaci mastitis powodują też zmniejszenie wydajności mlecznej.

Co ma wpływ na powstawanie infekcji gruczołu mlekowego?

Krowy wysoko wydajne, produkujące duże ilości mleka, są szczególnie narażone na infekcje gruczołu mlekowego. Ponieważ drobnoustroje to nieodłączny element otoczenia zwierząt, stado ciągle jest wystawione na ich działanie. Bakterie znajdują się Środowisku otaczającym krowy np. na kreatynie kanału strzykowego, mogą mnożyć się w kanale strzykowym pomiędzy dojami, a w czasie doju dostawać się do zatoki. Należy je zatem wyeliminować nie tylko po doju, ale i przed nim, by zmniejszyć szansę pojawienia się infekcji.

Mikroorganizmy mają różną zdolność w zakresie przylegania do ścian gruczołu mlekowego. Bakterie chorobotwórcze (np. Streptococcus agalactiae i Staphylococcus aureus) charakteryzują się dobrą przyczepnością do powierzchni wyścielającej zatokę strzykową oraz gruczołową. Działanie bakterii chorobotwórczych ograniczane jest przez dezynfekcję strzyków przed dojem, natomiast działanie bakterii środowiskowych hamowane jest przez zabiegi przedudojowe.
Podaje się, że dezynfekcja strzyków przed rozpoczęciem doju ogranicza rozwój zapalenia gruczołu mlekowego powodowanego przez bakterie środowiskowe o ok. 50%. Połączenie tych dwóch istotnych czynności – dezynfekcji strzyków przed i poudojowej – skutecznie ogranicza powstawanie nowych przypadków mastitis.

Jak wykonać dezynfekcję strzyków?

Prawidłowo przeprowadzona dezynfekcja przedudojowa strzyków wraz czynnościami po doju stanowią nieodłączny element profilaktyki zapalenia gruczołu mlekowego i zapewniają higienę pozyskiwania mleka.
W konsekwencji zaniedbania przedudojowej dezynfekcji strzyków może dojść do infekcji i w jej następstwie do zapalenia wewnątrzwymieniowego. Namnożenie się drobnoustrojów w tkankach produkujących mleko wiąże się z uwalnianiem toksyn bakteryjnych. To z kolei jest bodźcem do uruchomienia szeregu reakcji obronnych. Na sygnał alarmowy reagują leukocyty, przenikające z krwiobiegu do mleka, których zadaniem jest wyeliminowanie drobnoustrojów.

Podaje się, że dezynfekcja strzyków przed rozpoczęciem doju ogranicza rozwój zapalenia gruczołu mlekowego powodowanego przez bakterie środowiskowe o ok. 50%.

Poza limfocytami z krwi przenika surowica i limfa, które po przedostaniu się do zainfekowanej ćwiartki rozcieńczają toksyny bakteryjne. Taka reakcja obronna organizmu zwiększa liczbę komórek somatycznych i tym samym powoduje, że mleko nie spełnia norm dla mleka surowego.

dezynfekcja strzyków

W otoczeniu krów bytują bakterie środowiskowe więc wymię zawsze trzeba dezynfekować przed i po doju. Fot. Josera

Przed rozpoczęciem doju wymię krowy należy wymyć wilgotną ściereczką jednorazowego użytku i zdezynfekować odpowiednim, bezpiecznym środkiem. Według zaleceń powinno się zanurzać strzyki w preparacie dezynfekcyjnym przez 20–30 sekund. Po dokonaniu takiego zabiegu wymię trzeba wysuszyć jednorazowym ręcznikiem lub czystą ściereczką – wytarcie na koniec strzyków zmniejsza prawdopodobieństwo przeniknięcia preparatu dezynfekcyjnego do mleka.
Istotnym zabiegiem jest również odpowiednie zdezynfekowanie aparatu udojowego. W sytuacji zaniedbania takiej czynności drobnoustroje bez większych problemów przedostają się do kanału strzykowego.

Dobra rada!

Pamiętaj o myciu rąk i ubieraj rękawice przed kontaktem z wymieniem. Przestrzeganie tych zasad pozwoli uzyskać mleko dobrej jakości i zdrowie wymion.

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną!