intensywny odchów cieląt

Żywienie cieląt determinuje wydajność przyszłego, dojrzałego stada bydła mlecznego. Czy warto zatem postawić na intensywny odchów cieląt?

Dobrze przeprowadzony odchów cieląt procentuje. To podstawa w uzyskaniu zdrowych, płodnych jałówek. Począwszy od pierwszych chwil po porodzie, cielę wymaga specjalnej troski w każdym aspekcie życia – żywienie, higiena, obsługa cieląt muszą być na najwyższym poziomie. Celem odchowu jest szybki wzrost i rozwój cieląt, m.in. prawidłowy rozwój przedżołądków i gruczołu mlekowego. Efektem ma być uzyskanie jałówek zdolnych do rozrodu. Niezależnie od modelu odchowu, intensywnego czy tradycyjnego, cel przyświeca nam ten sam.

Efektywność intensywnego odchowu cieląt

Model intensywnego żywienia cieląt różni się od pozostałych ilością podawanego preparatu mlekozastępczego; polega na pojeniu cieląt paszą płynną do woli (8–10 l/dzień). System ten zwany jest przyspieszonym, ponieważ pozwala uzyskać większe przyrosty masy ciała w krótszym czasie niż w przypadku systemu tradycyjnego. Badania pokazują, że żywienie cieląt większą ilością pójła powoduje zwiększenie dziennych przyrostów masy ciała (800 g/dzień) i może w przyszłości procentować wzrostem produkcji mleka. Potwierdzają to wyniki badań na Uniwersytecie Cornell, które wskazały na pozytywny wpływ intensywnego odchowu cieląt na wydajność w pierwszej, drugiej i trzeciej laktacji (Van Amburgh i wsp. 2008; za: Engesland 2010). Podobne wyniki uzyskano w analizach zespołu Zanton i Heinrichs (2005) – tu wykazano związek między zwiększeniem dobowych przyrostów do około 799 g a zwiększeniem wydajności w pierwszej laktacji.
W systemie intensywnym cielęta mają większą masę przy odsadzeniu i nie wynika ona z wyższego udziału tkanki tłuszczowej. W badaniach De Paula i wsp. (2017) stwierdzono, że intensywne żywienie cieląt (8 l/dzień) spowodowało zwiększenie pobrania pójła. Cielęta pijąc większe ilości preparatu mlekozastępczego, pobierają po prostu więcej składników pokarmowych.

intensywny odchów cieląt

Niezależnie od stosowanego systemu odchowu cieląt, preparat mlekozastępczy musi być najlepszej jakości. Fot. Josera

Tradycyjny czy intensywny odchów cieląt?

Tradycyjny odchów prowadzi natomiast do szybkiego rozwoju układu pokarmowego, ponieważ w porównaniu do systemu intensywnego cielęta dostają mniej pójła. Wpływa to na zwiększenie pobrania paszy stałej, której trawienie stymuluje rozwój przedżołądków.
Należy jednak pamiętać, że intensywny odchów cieląt łączy się z wyższym nakładem kosztów ze względu na większe zużycie preparatu mlekozastępczego. Niemniej koszt ten jest pewną inwestycją – cielęta osiągają wysokie przyrosty, a jałówki można wcześniej zacielać. Ponadto dzięki uzyskaniu większych przyrostów i szybszemu odsadzeniu zmniejszają się ogólne koszty odchowu.

Niezależnie od modelu odchowu, intensywnego czy tradycyjnego, cel przyświeca nam ten sam.

Preparat mlekozastępczy do intensywnego odchowu

Receptury preparatów mlekozastępczych są dostosowane do typu odchowu. Dlatego ważne jest, aby skład preparatu mlekozastępczego wykorzystywanego do intensywnego żywienia cieląt był dostosowany do tego systemu. Niezależnie od modelu żywienia preparat musi zawierać wysoką koncentrację białka surowego, pochodzącego z komponentów mlecznych, i mniej tłuszczu. Poziom białka w preparatach mlekozastępczych zazwyczaj oscyluje pomiędzy 20 a 23% s.m., natomiast poziom tłuszczu wynosi 16–18% s.m. Preparaty przeznaczone stricte do intensywnego odchowu cieląt zawierają więcej białka (powyżej 25% s.m.).

preparat mlekozastępczy dla cieląt

Josera Express to preparat, który doskonale nadaje się do intensywnego odchowu cieląt. Fot. Josera

Ekspresowe efekty

Niezależnie od stosowanego systemu odchowu cieląt ważne jest, aby wybierać preparaty najlepszej jakości. Jednym z preparatów mlekozastępczych z portfolio Josera, który został opracowany z myślą o systemie intensywnym, jest Express. Pójło na bazie tego preparatu jest chętnie pobierane przez cielęta. Ponadto zawiera ono wysoce strawne składniki, dzięki czemu zmniejsza się stopień występowania biegunek oraz innych chorób typowych dla okresu odchowu cieląt.

Źródła

  • Zanton G. I., Heinrichs A. J. (2005). Meta-analysis to assess effect of prepubertal average daily gain of Holstein heifers on first-lactation production. Journal of Dairy Science, 88: 3860-3867.
  • Engesland M. I. (2010). Effect of intensive calf rearing on average daily gain in the pre-weaning period and first lactation milk yield. Norwegian University of Life Sciences.
  • de Paula M. R., Oltramari C. E., Silva J. T., Gallo M. P. C., Mourão G. B., Bittar C. M. M. (2017). Intensive liquid feeding of dairy calves with a medium crude protein milk replacer: Effects on performance, rumen, and blood parameters. Journal of Dairy Science 100 (6): 4448-4456.