karmienie prosiąt

Tucz świń w fermach specjalistycznych w cyklu otwartym w coraz większym stopniu zajmuje w polskim krajobrazie rolniczym miejsce, do niedawna dominujących, małych gospodarstw pracujących w cyklu zamkniętym. 

Przyczyn tego zjawiska jest wiele, ale bez wątpienia jedną z nich jest silna potrzeba specjalizacji, dzięki której poprawie mogą ulec niemal wszystkie aspekty infrastruktury, żywienia oraz organizacji i zarządzania produkcją. Tucz jest generalnie uważany za najłatwiejszy etap w łańcuchu produkcyjnym trzody chlewnej, co jednak nie znaczy, że nie generuje koniecznych do rozwiązania problemów.

Czynniki środowiskowe wpływające na tucz

Najprostszy schemat pozwala je podzielić na dwie kategorie obejmujące zagadnienia genetyczne i środowiskowe. Rozwiązaniem pierwszego elementu tej układanki jest zakup zwierząt o odpowiednim, udokumentowanym potencjale produkcyjnym. Obecnie nie nastręcza to poważnych trudności, bo chociaż mnogość linii genetycznych na polskim rynku jest ogromna, to każda z nich jest w miarę dobrze i wiarygodnie scharakteryzowana. Element drugi jest bardziej skomplikowany. W jego zakres wchodzi kilka zagadnień obejmujących liczne czynniki zewnętrzne, które mogą w sposób pozytywny lub negatywny oddziaływać na zwierzęta i tym samym efektywność ich produkcji. Tymi czynnikami są:

  • optymalne żywienie – podstawowy czynnik decydujący o wynikach w produkcji zwierzęcej;
  • budynki dla zwierząt i mikroklimat, który w nich panuje – warunki kształtujące dobrostan;
  • nuda i stres – skutkują szkodliwym behawiorem świń.

W tej części cyklu o czynnikach kształtujących efektywność tuczu, skupimy się na wpływie żywienia na efektywność tuczu świń.

Tucz jest generalnie uważany za najłatwiejszy etap w łańcuchu produkcyjnym trzody chlewnej, co jednak nie znaczy, że nie generuje koniecznych do rozwiązania problemów.

efektywność tuczu świń

Dr inż. Tomasz Schwarz, znany i ceniony specjalista w zakresie hodowli trzody chlewnej podczas prelekcji. Fot. Josera

Efektywność tuczu świń a żywienie

Bez wątpienia to jednym z najważniejszych czynników środowiskowych, wpływających na wyniki tuczu, jest żywienie. Stanowi ono ok. 70% kosztów ponoszonych w produkcji świń, dlatego w tym zakresie pojawia się pokusa oszczędności. Czasem może to przynosić pozytywne efekty, a czasem wręcz przeciwnie. Analizy wskazują, że relatywnie najmniejszym ryzykiem obciążona jest zamiana części podstawowych standardowych surowców, poprzez niestandardowe zamienniki. Żyto w miejsce jęczmienia, czy nasiona roślin strączkowych z polskiej produkcji w miejsce części poekstrakcyjnej śruty sojowej, to od kilku lat testowane z dużym powodzeniem rozwiązania. Okazuje się, że wyniki produkcyjne nie są gorsze, a ekonomiczne poprawiają się z racji niższej ceny surowców.

Dodatki paszowe dla świń

Nieco gorzej wygląda sprawa zamiany dodatków paszowych. Wiele elementów MPU to produkty wysoko zaawansowanych technologii i próba zaoszczędzenia poprzez zakup tańszego produktu może spowodować radykalne pogorszenie wyników, którego nie da się zrekompensować niższą ceną paszy.

Bez wątpienia to jednym z najważniejszych czynników środowiskowych, wpływających na wyniki tuczu, jest żywienie. Stanowi ono ok. 70% kosztów ponoszonych w produkcji świń, dlatego w tym zakresie pojawia się pokusa oszczędności.

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną

Dobry doradca żywieniowy ds. trzody chlewnej

Kolejny – poza stosowanymi surowcami – istotny element to jakość obsługi oferowana przez doradców żywieniowych. W tym zakresie znaczenie ma wszystko. Wiedza, doświadczenie, dostęp do właściwych normatywów, współpracujące laboratorium, a także coś tak trudnego do zdefiniowania jak instynkt. Dlatego warto poznać swojego doradcę i nie traktować go tylko jako dostarczyciela MPU, ale w pełni wykorzystać to, co ma on do zaoferowania. Co jeszcze wpływa na efektywność tuczu świń? W kolej części omówimy rolę budynków i mikroklimatu, który w nich panuje.

Zobacz więcej: