Tucz świń w fermach specjalistycznych w cyklu otwartym w coraz większym stopniu zajmuje w polskim krajobrazie rolniczym miejsce, do niedawna dominujących, małych gospodarstw pracujących w cyklu zamkniętym. 

Przyczyn tego zjawiska jest wiele, ale bez wątpienia jedną z nich jest silna potrzeba specjalizacji, dzięki której poprawie mogą ulec niemal wszystkie aspekty infrastruktury, żywienia oraz organizacji i zarządzania produkcją. Tucz jest generalnie uważany za najłatwiejszy etap w łańcuchu produkcyjnym trzody chlewnej, co jednak nie znaczy, że nie generuje koniecznych do rozwiązania problemów.

Czynniki środowiskowe

Najprostszy schemat pozwala je podzielić na dwie kategorie obejmujące zagadnienia genetyczne i środowiskowe. Rozwiązaniem pierwszego elementu tej układanki jest zakup zwierząt o odpowiednim, udokumentowanym potencjale produkcyjnym. Obecnie nie nastręcza to poważnych trudności, bo chociaż mnogość linii genetycznych na polskim rynku jest ogromna, to każda z nich jest w miarę dobrze i wiarygodnie scharakteryzowana. Element drugi jest bardziej skomplikowany. W jego zakres wchodzi kilka zagadnień obejmujących liczne czynniki zewnętrzne, które mogą w sposób pozytywny lub negatywny oddziaływać na zwierzęta i tym samym efektywność ich produkcji. Tymi czynnikami są:

  • optymalne żywienie – podstawowy czynnik decydujący o wynikach w produkcji zwierzęcej;
  • budynki dla zwierząt i mikroklimat, który w nich panuje – warunki kształtujące dobrostan;
  • nuda i stres – skutkują szkodliwym behawiorem świń.

W tej części cyklu o czynnikach kształtujących efektywność tuczu, skupimy się na wpływie żywienia na efektywność tuczu.

Tucz jest generalnie uważany za najłatwiejszy etap w łańcuchu produkcyjnym trzody chlewnej, co jednak nie znaczy, że nie generuje koniecznych do rozwiązania problemów.

efektywność tuczu świń

Dr inż. Tomasz Schwarz, znany i ceniony specjalista w zakresie hodowli trzody chlewnej podczas prelekcji. Fot. Josera

Efektywność tuczu świń a żywienie

Bez wątpienia to jednym z najważniejszych czynników środowiskowych, wpływających na wyniki tuczu, jest żywienie. Stanowi ono ok. 70% kosztów ponoszonych w produkcji świń, dlatego w tym zakresie pojawia się pokusa oszczędności. Czasem może to przynosić pozytywne efekty, a czasem wręcz przeciwnie. Analizy wskazują, że relatywnie najmniejszym ryzykiem obciążona jest zamiana części podstawowych standardowych surowców, poprzez niestandardowe zamienniki. Żyto w miejsce jęczmienia, czy nasiona roślin strączkowych z polskiej produkcji w miejsce części poekstrakcyjnej śruty sojowej, to od kilku lat testowane z dużym powodzeniem rozwiązania. Okazuje się, że wyniki produkcyjne nie są gorsze, a ekonomiczne poprawiają się z racji niższej ceny surowców.

Dodatki paszowe

Nieco gorzej wygląda sprawa zamiany dodatków paszowych. Wiele elementów MPU to produkty wysoko zaawansowanych technologii i próba zaoszczędzenia poprzez zakup tańszego produktu może spowodować radykalne pogorszenie wyników, którego nie da się zrekompensować niższą ceną paszy.

Bez wątpienia to jednym z najważniejszych czynników środowiskowych, wpływających na wyniki tuczu, jest żywienie. Stanowi ono ok. 70% kosztów ponoszonych w produkcji świń, dlatego w tym zakresie pojawia się pokusa oszczędności.

Kliknij i zobacz kartę edukacyjną

Dobry doradca żywieniowy

Kolejny – poza stosowanymi surowcami – istotny element to jakość obsługi oferowana przez doradców żywieniowych. W tym zakresie znaczenie ma wszystko. Wiedza, doświadczenie, dostęp do właściwych normatywów, współpracujące laboratorium, a także coś tak trudnego do zdefiniowania jak instynkt. Dlatego warto poznać swojego doradcę i nie traktować go tylko jako dostarczyciela MPU, ale w pełni wykorzystać to, co ma on do zaoferowania. Co jeszcze wpływa na efektywność tuczu? W kolej części omówimy rolę budynków i mikroklimatu, który w nich panuje.