stres cieplny u krów

Jesteśmy na początku sezonu letniego, a upały już dają się we znaki. Wysoka temperatura otoczenia może powodować stres cieplny u krów. Czym jest ta dolegliwość, jak się objawia i jakie są jej skutki?

Optymalna temperatura dla krów to zakres od 12 do 18°C. Dłuższe utrzymywanie się wyższej temperatury, przy niezapewnieniu zwierzętom „orzeźwienia”, prowadzi do pojawienia się tzw. stresu cieplnego, a jego skutki mogą być problemem jeszcze długo po sezonie letnim.

Jak się objawia stres cieplny u krów?

Typowymi objawami stresu cieplnego u krów są:

  • podwyższone tętno i przyspieszony oddech;
  • wzmożone pocenie się;
  • zmniejszenie pobrania paszy;
  • biegunki.

Wymienione symptomy wiążą się z rozwojem różnych schorzeń.

Do czego prowadzi stres cieplny u krów?

stres cieplny u krów

Trzeba zapewnić krowom warunki minimalizujące działanie wysokich temperatur. Fot. Josera

Przez apatię, osłabienie i zmniejszone łaknienie, które towarzyszą przegrzaniu, zwierzęta są narażone na rozwój innych dysfunkcji, jak np. choroby metaboliczne. Przez zaburzenia przeżuwania, zmniejsza się produkcja śliny, która jest naturalnym buforem środowiska żwacza. Przez to może dojść do obniżenia pH płynu żwaczowego i rozwoju kwasicy. Jak wiadomo choroby o podłożu metabolicznym sprzyjają rozwojowi innych dolegliwości, jak chociażby schorzenia racic. Wzmożone pocenie się zwierząt jest jednoznaczne z usuwaniem wody i związków mineralnych z organizmu, a nieuzupełnienie tego deficytu poprzez żywienie mineralno-witaminowe jest groźne dla zdrowia zwierząt. Krowy ze stresem cieplnym mają obniżoną odporność i narażone są na infekcje gruczołu mlekowego.

Optymalna temperatura dla krów to zakres od 12 do 18°C. Dłuższe utrzymywanie się wyższej temperatury, przy niezapewnieniu zwierzętom „orzeźwienia”, prowadzi do pojawienia się tzw. stresu cieplnego.

Wpływ stresu cieplnego na cechy użytkowe i funkcjonalne

Skutkiem stresu cieplnego u krów jest zmniejszenie produkcji mleka. Wynika to ze spadku pobrania suchej masy, ale też przez inne towarzyszące dysfunkcje. Ponadto, pogarsza się jakość białego surowca, m.in. zmniejsza się udział tłuszczu i może wzrosnąć liczba komórek somatycznych. Krowy w stresie cieplnym mają problem z rozrodem. Stwierdza się niekorzystny wpływ wysokich temperatur na płodność oraz wydłużenie okresu międzywycieleniowego, a krowy mogą być przedwcześnie brakowane ze stada przez problemy z zacieleniem. Jednym słowem stres cieplny u krów oddziałuje niekorzystnie na efektywność chowu i hodowli.

stres cieplny u krów

Dobrym rozwiązaniem są zraszacze zamontowane w oborze. Fot. Josera

Jak zapobiegać stresowi cieplnemu u krów?

Nie mamy wpływu na warunki atmosferyczne. Jednak można złagodzić niekorzystne działanie wysokiej temperatury i uchronić stado przed stresem cieplnym.
Krowy utrzymywane w oborze muszą mieć przewiew i bardzo dobrą wentylację. Rozwiązaniem są również zainstalowane wentylatory, zraszacze, a także kurtyny. Zwierzęta przebywające na pastwisku powinny mieć zapewnione miejsce, gdzie mogłyby się schronić przed promieniami słonecznymi. Jeśli na terenie pastwiska nie ma drzew dających cień, to trzeba zapewnić wiatę. Podstawą – niezależnie od temperatury i tego gdzie przebywają krowy – jest stały dostęp do świeżej wody. Ze względu na wzmożone pocenie i „wypłukiwanie” związków mineralnych z organizmu, trzeba krowom dostarczać źródło minerałów i witamin pod postacią lizawek.

stres cieplny u krów

Lizawka MineraleimerPlus chroni przed deficytem związków mineralnych i witamin. Fot. Josera

Smakowita lizawka MineraleimerPlus zaspakaja zapotrzebowanie krów na makro i mikroelementy oraz witaminy. Jest chętnie spożywana przez krowy, dzięki czemu wzrasta produkcja buforującej śliny. Lizawka MineraleimerPlus jest szczególnie dedykowana dla krów, które przebywają na pastwiskach.

Dobra rada

Pamiętaj o podstawach dobrostanu zwierząt. Nie ignoruj termometru. Zapewnij krowom dostęp do wody, dostosowany do ilości zwierząt. Pamiętaj o przewiewie w budynku, tak by nie tworzyć przeciągów.