czochradło

Zapewnienie komfortu krowom wchodzi w skład dobrostanu zwierząt. A to, że krowy lubią czochradła, wiadomo nie od dziś. Warto jednak przypomnieć, jak ważną odgrywają one rolę.

Przestrzeganie norm dobrostanu jest obowiązkiem każdego hodowcy. Choć warunki, w których przetrzymywane jest bydło, znacznie różnią się od naturalnych dla tego gatunku, to można im zagwarantować pełen komfort. Zależy on w dużej mierze od czynników zoohigienicznych – wymiarów legowisk, czystości ściółki, dostępu światła, wentylacji itd. Wraz z intensyfikacją hodowli i chowu bydła wprowadzono rozmaite rozwiązania technologiczne. Niektóre z nich opierają się na naturalnych potrzebach zwierząt i ich zachowaniu. Tak jest m.in. w przypadku czochradeł dla bydła.

czochradło dla krów

To, że krowy lubią czochradła, wiadomo nie od dziś. Fot. Josera

Czochradła dla bydła – ważny „wynalazek”

Zarówno statyczne, jak i automatyczne szczotki dla krów odpowiadają na pewne potrzeby tych zwierząt. W naturalnych warunkach, przebywając na pastwisku, bydło może ocierać się o elementy krajobrazu, takie jak np. drzewa. W budynku jest to utrudnione, dlatego wymyślono proste urządzenie, które zapewnia uśmierzenie swędzenia skóry i ułatwia utrzymanie czystości skóry i sierści. Czochradła pomagają też usunąć zimową sierść – w końcu trudno byłoby czyścić każdą krowę z osobna. Trzeba przy tym pamiętać, że zachowanie higieny bydła pozwala uniknąć chorób skóry, rozwoju pasożytów zewnętrznych itd. Co ciekawe, w niektórych krajach zapewnienie czochradeł w oborach jest obowiązkowe.

Choroby skóry krów – którym z nich zapobiegną czochradła?

Bydło, które ma dostęp do czochradeł, jest czystsze i spędza 5 razy więcej czasu na pielęgnacji w porównaniu do osobników bez dostępu do szczotek. Poza usuwaniem brudu regularne korzystanie z czochradeł chroni przed pasożytami skórnymi, jak wszy i świerzbowce. Te ostatnie – roztocze – są przyczyną świerzbu, objawiającego się uciążliwym miejscowym zapaleniem i zmianami skórnymi. Przykładowo choroba wywołana przez świerzbowca pęcinowego (Chorioptes bovis) rozwija się zazwyczaj na zadzie, szczególnie na nasadzie ogona, czemu towarzyszy uciążliwe swędzenie.
Nie można przy tym zapominać o konserwacji czochradeł – myciu i dezynfekcji – aby zwierzęta nie przenosiły pasożytów między sobą.

Stres a czochradła dla bydła

czochradła

Nie można zapominać o konserwacji czochradeł – myciu i dezynfekcji. Fot. Pixabay

Badania pokazują, że istnieje związek pomiędzy wystąpieniem stresującej sytuacji dla zwierząt a korzystaniem z czochradeł dla bydła. Badania De Oliveiry i wsp. (2014) pokazują, że krowy, które uprzednio miały styczność ze stresującą interakcją z innymi osobnikami stada, częściej korzystały z czochradeł. Prowadzi to do wniosku, że czochradła mogą mieć wpływ na „rozładowanie” negatywnych bodźców.
Ponadto możliwość czochrania zmniejsza stres związany z porodem. Zauważono przy tym, że częstotliwość korzystania ze szczotek zwiększa się u krów w okresie poprzedzającym wycielenie. W badaniach Newby’ego i wsp. (2013) stwierdzono dodatkowo, że osobniki, które miały dostęp do czochradeł, dłużej lizały swoje nowo narodzone cielę w pierwszej godzinie po porodzie niż zwierzęta bez takiej możliwości.

Zadbana krowa to więcej mleka!

Bez wątpienia poziom czystości zwierząt wpływa na ich produktywność. Czochradła dla bydła chronią krowy przed chorobami, a także pomagają utrzymać czystość sierści i skórę w dobrej kondycji. W końcu schorzenia skórne, jak każda jednostka chorobowa, mogą mieć wpływ na zmniejszenie wydajności mlecznej.

Źródła

  • De Oliveira D., Rehn T., Norling A.Y., Keeling L.J. (2014). To brush or not to brush? The use of mechanical brushes by dairy cows and its association with agonistic events. 48th Congress of the International Society for Applied Ethology, Vitoria-Gasteiz, Spain. Conference Paper.
  • Mcconnachie E., Smid A.M., Thompson A.J., von Keyserlingk M.A.G. (2018). Cows are highly motivated to access a grooming substrate. Dostęp: 27.02.2020, rsbl.royalsocietypublishing.org.
  • Moncada A.C., Neave H.W., von Keyserlingk M.A.G., Weary D.M. (2019). Use of a mechanical brush by dairy cows with chorioptic mange. Applied Animal Behaviour Science 12, 1–6.
  • Newby N., Duffield T.F., Pearl D.L., Leslie K.E., LeBlanc S., von Keyserlingk M.A.G. (2013). Short communication: Use of a mechanical brush by Holstein dairy cattle around parturition. Journal of Dairy Science 96 (4), 2339–2344.