dlg

W spotach reklamowych i prasie często spotykamy się informacjami, które mają na celu zwiększenie zaufania do promowanego produktu. To wyniki badań i przyznawane certyfikaty. Czy mamy do tego zaufanie?

Żyjemy w czasach, gdzie wybór na rynku dla konsumenta jest tak szeroki, że czasem trudno zdecydować się na konkretny produkt. Chcemy, aby spełniał wszystkie nasze potrzeby. Podejmując decyzję zakupową kierujemy się często tradycją firmy, która uwiarygadnia pozycję na rynku, doświadczeniem innych konsumentów lub osób opiniotwórczych oraz potwierdzeniem jakości przez wyniki badań i certyfikaty.

Podejmując decyzję zakupową kierujemy się często tradycją firmy, która uwiarygadnia pozycję na rynku, doświadczeniem innych konsumentów lub osób opiniotwórczych oraz potwierdzeniem jakości przez wyniki badań i certyfikaty.

Zwierzęta w dobrych rękach

Kupując żywność i suplementy diety chcemy, by pochodziły z pewnego źródła i służyły naszemu zdrowiu – odżywiały nas. Podobnie rzecz ma się w przypadku zwierząt, które hodujemy. Po pierwsze, zapewniając optymalne żywienie, dbamy o dobrostan i kształtujemy wyniki produkcyjne. Ponadto, rolą produkcji zwierzęcej jest dostarczenie surowca, który stanowi zdrową i bezpieczną żywność dla człowieka. Niby są to oczywistości, ale w mediach głośno jest o nieświadomym lub, co gorsza, świadomym zaniedbaniu w łańcuchu dostaw produktów pochodzenia zwierzęcego. Przecież życie często pokazuje, że oszczędność, to nie cięcie kosztów produkcji…

Wasze zaufanie to nasz cel i sukces

dlg

Nad utrzymaniem najwyższych standardów czuwają specjaliści z akredytowanych wewnętrznych laboratoriów. Fot. Josera

Lekarze weterynarii, biolodzy, chemicy, inżynierowie rolnictwa i rolnicy zatrudnieni w działach badawczych Josera i naszych akredytowanych laboratoriach pracują nad nowymi rozwiązaniami i koncepcjami produktów. Oprócz własnych badań naukowych wykorzystują także najnowsze wyniki badań międzynarodowych. Dzięki temu nasi Klienci mają pewność, że nasze produkty oferują maksimum innowacji. Wiemy, że w każdym dobrym biznesie liczy się zaufanie, ono jest środkiem do uzyskania prawdziwych korzyści. Tworząc produkty dla zwierząt hodowlanych, w sposób ciągły dbamy o utrzymanie Waszego zaufania, a narzędziem do tego jest rzetelność, najwyższa jakość i bezpieczeństwo tworzonych produktów. Nad utrzymaniem najwyższych standardów czuwają specjaliści z akredytowanych wewnętrznych laboratoriów. Począwszy od dostawy, surowce, które wchodzą w skład naszych dodatków paszowych są dokładnie analizowane laboratoryjnie. Wytwarzanie produktów odbywa się zgodnie z systemem HACCP, a poddawane ich certyfikacji przez niezależne, akredytowane instytuty zapewnia, że deklarowana przez nas jakość to nie puste słowa.

DLG potwierdza

dlg

Jakość produktów firmy Josera jest badana na każdym etapie łańcucha dostaw. Fot. Josera

Renomowana organizacja DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft  ̶  Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) wyróżniło nasze starania w tworzeniu dodatków paszowych najlepszej jakości. Czym dokładnie zajmuje się DLG? Przede wszystkim trzeba podkreślić fakt, że DLG jest organizacją niezależną politycznie i ekonomicznie. W ramach działalności DLG przeprowadzane są rzetelne kontrole i wydawane są opinie na temat jakości pasz. Analizie zostają poddawane wszystkie składniki pasz: związki mineralne, witaminy, mikroelementy oraz probiotyki. Najważniejsze jest to, że kontrole przeprowadzane są bez zapowiedzi, co jest niekorzystne dla nieuczciwych producentów i można nie zdążyć zamieść błędów pod dywan. Kontrole przeprowadzane są na różnych etapach dystrybucji – począwszy od producenta po rolnika. Wszystkie wyniki uzyskane na drodze kontroli przeprowadzanej przez DLG są dostępne na stronie www.dlg.org.

Co mówią o naszych produktach inne certyfikaty?

Certyfikaty świadczą przede wszystkim o spełnianiu normy pod względem bezpieczeństwa żywności. To jest ważne dla zdrowia zwierząt, dla zdrowia konsumentów oraz rentowności hodowli.

dlg

VLOG

VLOG – zainteresowanie konsumentów zdrowym sposobem odżywiania oraz naturalnością produktów spowodowało, że wzrosło oczekiwanie Klientów w kwestii kupowanych produktów mlecznych produkowanych bez GMO. Ten certyfikat potwierdza, że nasze produkty zostały wyprodukowane bez technik genetycznych. W dobie dyskusji na temat organizmów transgenicznych to potwierdzenie ma szczególną wartość.

ISO

ISO – ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia Klienta, wyrobów, procesów).

QS

QS – system certyfikacji QS jest systemem zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pasz. To również potwierdzenie spełnienia wymagań „od pola do lady sklepowej” w łańcuchu paszowym i spożywczym. Certyfikat dotyczy zarządzania jakością w zakresie gospodarki paszowej, na każdym etapie łańcucha dostaw.

DLG

DLG – wspomniane już wcześnie Niemieckie Towarzystwo Rolnicze (DLG) przeprowadza kontrole w obszarze jakości pasz na każdym etapie dystrybucji. Poddaje audytowi nie tylko próbki pasz, ale również pozyskiwanie surowców, produkcję i kompletną dokumentację.

GMP PLUS

GMP+ – ten certyfikat potwierdza Standard Dobrych Praktyk Wytwarzania i Transportu Pasz GMP+. Jest międzynarodowym systemem certyfikacji, który zapewnia bezpieczeństwo pasz. Bazuje na wymogach ISO 9001. GMP+ obejmuje wszystkie etapy łańcucha paszowego: uprawę, produkcję mieszanek i materiałów paszowych, dodatków i premiksów oraz sprzedaż magazynowanie i transport.

Sprawdź naszą jakość!

Rzetelność, najwyższa jakość i bezpieczeństwo produktów to kluczowe wartości dla firmy JOSERA. Rolnicy mogą mieć pewność, że surowce stosowane przez firmę JOSERA mają najwyższą jakość.
Wszystko o jakości naszych mieszanek mineralnych, preparatów mlekozastępczych oraz produktów specjalnych znajdziesz na stronie internetowej www.josera-agrar.pl

Zobacz więcej: